TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

Danh sách trúng tuyển hệ Cao đẳng năm 2018 cập nhật đến hết ngày 14/08/2018


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại giải đáp tuyển sinh :(0242) 245 2662 - Email: dt@epu.edu.vn

     Thí sinh nhập vào Họ và tên của mình: