Tuyển sinh Hệ Trung cấp chuyên nghiệp 2016

Đăng ngày: 2/18/2017

THÔNG BÁO

Về việc Tuyển sinh Hệ Trung cấp chuyên nghiệp năm 2016

 

Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm 2016 của trường Đại học Điện lực;

   Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp năm 2016 khoá 2016 – 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu đào tạo:

TT

Chuyên ngành đào tạo

Hệ Đào tạo

Số lượng

1

Hệ thống điện

Trung cấp chuyên nghiệp

36

- Thời gian đào tạo: 02 năm.

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo học bạ PTTH và bằng tốt nghiệp PTTH hoặc theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016.

2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

3. Hồ sơ tuyển sinh:

- Phiếu đăng ký tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2016 của Bộ GD&ĐT

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (bản sao).

- Học bạ (bản sao) hoặc Phiếu báo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016

 - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

       - 02 ảnh 3x4, 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ.

4. Thời gian nhận hồ sơ và lệ phí xét tuyển

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/03/2016 đến 15/09/2016.

- Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Điện lực, Tầng 1, Nhà B, số 235, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

-  Lệ phí xét tuyển: 50.000đ/1 thí sinh. Nộp lệ phí tuyển sinh ngay khi nộp hồ sơ.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo Trường Đại học Điện lực, 235, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Điện thoại: (04) 22452662;  Email: dt@epu.edu.vn. Website: www.epu.edu.vn

 

 

Nơi nhận:

        -  Các đơn vị trong trường;

        -  Trang Web;

        -  Nơi thu hồ sơ;

        -  Lưu: VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

TS. Trương Huy Hoàng

 


Thông tin liên quan