Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017

Đăng ngày: 4/13/2017

HỆ THỐNG THÔNG TIN

Hỗ trợ công tác thi và tuyên sinh đại học, cao đẳng năm 2017

 

I. Của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Hỗ trợ đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia:

- Hỗ trợ qua email: hotrothi2017@moet.edu.vn; từ ngày 01/4/2017 đến ngày 15/8/2017

- Hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 04-32181385, 04-32181386

  + Đợt 1 từ ngày 01/4/2017 đến ngày 20/4/2017

  + Đợt 2 từ ngày 20/6/2017 đến ngày 14/7/2017

2. Hỗ trợ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy:

- Hỗ trợ qua email: hotroxettuyen2017@moet.edu.vn; từ ngày 01/4/2017 đến ngày 15/8/2017

- Hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 04-32181385, 04-32181386

  + Đợt 1 từ ngày 01/4/2017 đến ngày 20/4/2017

  + Đợt 2 từ ngày 15/7/2017 đến ngày 01/8/2017

II. Của Trường Đại học Điện lực

1. Hỗ trợ đăng ký xét tuyển đại học  và cao đẳng hệ chính quy

- Hỗ trợ qua email:  dt@epu.edu.vn

- Hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 04-22452662

  Từ ngày 01/4/2017 đến ngày 30/9/2017

 


Thông tin liên quan