Thông báo về việc tuyển sinh hệ đào tạo liên thông chính quy năm 2017

Đăng ngày: 6/27/2017

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TUYỂN SINH HỆ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

NĂM 2017

 

   Căn cứ Thông tư số 55 /2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

   Căn cứ Thông tư số 08 /2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

   Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm 2017 của trường Đại học Điện lực và Biên bản cuộc họp Hội đồng tuyển sinh của trường năm 2017 họp ngày  1 tháng 6 năm 2017;

   Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh hệ đào tạo liên thông chính quy năm 2017 như sau:

I/ CÁC HỆ ĐÀO TẠO

Cao đẳng liên thông lên Đại học

Trung cấp liên thông lên Đại học

II/ NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:

Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

Ghi chú

Ngành đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Mã CN

Thời gian đào tạo

Chỉ tiêu

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

Hệ thống điện

101

2 năm

85

 

Điện công nghiệp và dân dụng

102

2 năm

 

Kế toán

Kế toán doanh nghiệp

112

1,5 năm

30

 

Liên thông từ Trung cấp lên Đại học

 

Ngành đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Mã CN

Thời gian đào tạo

Chỉ tiêu

 

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

Hệ thống điện

201

3 năm

85

 

Điện công nghiệp và dân dụng

202

3 năm

 

Kế toán

Kế toán doanh nghiệp

212

2,5 năm

30

 

III/ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÀ THÔNG TIN TỔ CHỨC KỲ THI:

1/ Đối tượng và cách thức tuyển sinh:

a) Tuyển sinh sinh viên tốt nghiệp hệ trung cấp, trung cấp nghề, cao đẳng, cao đẳng nghề của ngành dự thi hoặc ngành gần với ngành dự thi của tất cả các trường trên địa bàn cả nước.

Thông tin cụ thể về Danh mục các ngành được dự thi tham khảo ở phần Phụ lục hoặc trên Cổng thông tin tuyển sinh của trường Đại học Điện lực: tuyensinh.epu.edu.vn.

 b) Trường Đại học Điện lực tổ chức kỳ thi tuyển sinh hệ đào tạo liên thông chính quy. Người có bằng tốt nghiệp trung cấp thi liên thông lên đại học phải dự thi 3 môn gồm: Toán, Vật lý, Cơ sở ngành. Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng thi liên thông lên đại học phải dự thi 3 môn gồm: Toán, Cơ sở ngành và Chuyên ngành. Tổ chức thi theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.

2/ Hồ sơ dự thi , thời gian tổ chức kỳ thi và kinh phí:

- Hồ sơ đăng ký dự thi do trường Đại học Điện lực phát hành. Hồ sơ bao gồm:

                        + Phiếu đăng ký dự thi.

                        + Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp) Cao đẳng hoặc Trung cấp.

                        + Bản sao công chứng bảng điểm hệ Cao đẳng hoặc Trung cấp. Nếu thí sinh tốt nghiệp hệ cao đẳng liên thông phải gửi kèm bảng điểm hệ Trung cấp.

                        + 02 ảnh 3x4 và 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.

- Lệ phí tuyển sinh: 250.000đ/1 thí sinh. Nộp lệ phí tuyển sinh khi nộp hồ sơ.

- Lệ phí ôn thi: 1.000.000đ/1 thí sinh (nếu tham gia ôn thi)

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự  thi: Từ ngày 01/06/2017 đến 30/10/2017

- Địa điểm mua và nộp hồ sơ dự thi liên thông: Phòng Đào tạo, Tầng 1, Nhà B, Trường Đại học Điện lực. Số 235 đường Hoàng Quốc Việt, BắcTừ Liêm, Hà Nội.

- Thời gian, địa điểm tổ chức thi (Dự kiến): Ngày 11-12/11/2017 tại Cơ sở 1,  Trường Đại học Điện lực. Số 235 đường Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

IV/  CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁC

Nhà trường sẽ gửi Giấy báo dự thi cho thí sinh theo địa chỉ đã ghi trên phong bì có trong hồ sơ trước ngày thi 15 ngày.

Thông tin chi tiết  xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Điện lực.

Địa chỉ: Số 235 đường Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

            Điện thoại:  (042) 2245 2662;

Website tuyển sinh: tuyensinh.epu.edu.vn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NGÀNH  ĐÀO TẠO

ĐƯỢC DỰ THI LIÊN THÔNG HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2017

1. Thi liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử (Các chuyên ngành Hệ thống điện, Điện công nghiệp và dân dụng)

TT

Tên ngành (hệ Cao đẳng)

Mã ngành

Ghi chú

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

51510301

Các ngành đào tạo cấp IV hệ cao đẳng được Ban hành kèm theo Thông tư số 14 /2010/TT-BGDĐT ngày 27/4/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

2

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

51510303

3

Chuyên ngành Quản lý năng lượng của ngành Quản lý công nghiệp

51510601

5

Điện dân dụng

50510301

Các ngành đào tạo cấp IV hệ cao đẳng nghề được Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2014/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

6

Điện công nghiệp

50510302

7

Sửa chữa đường dây tải điện đang vận hành

50510309

8

Lắp đặt điện công trình

50510311

9

Lắp đặt thiết bị điện

50510312

10

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên

50510314

11

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 KV trở xuống

50510315

12

Vận hành điện trong nhà máy điện

50510325

13

Vận hành nhà máy thủy điện

50510326

14

Vận hành nhà máy nhiệt điện

50510327

15

Vận hành và sửa chữa trạm thủyđiện

50510328

16

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

50510329

17

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên

50510330

18

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống

50510331

19

Đo lường điện

50510333

20

Thí nghiệm điện

50510334

21

Điều độ lưới điện phân phối

50510368

22

Vận hành trạm, mạng điện

50510369

23

Tự động hóa công nghiệp

50510370

24

Vận hành điện trong nhà máy thủy điện

50510372

 

 

2. Thi liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử (Các chuyên ngành Hệ thống điện, Điện công nghiệp và dân dụng)

TT

Tên ngành (hệ Trung cấp)

Mã ngành

Ghi chú

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

42510301

Các ngành đào tạo cấp IV hệ Trung cấp chuyên nghiệp được Ban hành kèm theo Thông tư số 34 /2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động

42510302

3

Công nghệ kỹ thuật chiếu sáng đô thị

42510303

4

Công nghệ kỹ thuật điện tàu thủy

42510304

5

Công nghệ kỹ thuật điện đầu máy và toa xe

42510305

6

Công nghệ kỹ thuật điện máy bay

42510306

7

Công nghệ kỹ thuật điện máy mỏ

42510307

8

Điện công nghiệp và dân dụng

42510308

9

Xây lắp đường dây và trạm điện

42510310

10

Quản lý và vận hành lưới điện

42510311

11

Hệ thống điện

42510312

12

Nhiệt điện

42510313

13

Thuỷ điện

42510314

14

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

42510318

15

Điện dân dụng

40510301

Các ngành đào tạo cấp IV hệ Trung cấp nghề được Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2014/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

16

Điện công nghiệp

40510302

17

Sửa chữa đường dây tải điện đang vận hành

40510309

18

Lắp đặt điện công trình

40510311

19

Lắp đặt thiết bị điện

40510312

20

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên

40510314

21

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 KV trở xuống

40510315

22

Vận hành điện trong nhà máy điện

40510325

23

Vận hành nhà máy thủy điện

40510326

24

Vận hành nhà máy nhiệt điện

40510327

25

Vận hành và sửa chữa trạm thủyđiện

40510328

26

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

40510329

27

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên

40510330

28

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống

40510331

29

Đo lường điện

40510333

30

Thí nghiệm điện

40510334

31

Điều độ lưới điện phân phối

40510368

32

Vận hành trạm, mạng điện

40510369

33

Tự động hóa công nghiệp

40510370

34

Vận hành điện trong nhà máy thủy điện

40510372

 

3. Thi liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)

TT

Tên ngành (hệ Cao đẳng)

Mã ngành

Ghi chú

1

Quản trị kinh doanh

51340101

Các ngành đào tạo cấp IV hệ cao đẳng được Ban hành kèm theo Thông tư số 14 /2010/TT-BGDĐT ngày 27/4/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

2

Tài chính – Ngân hàng

51340201

3

Kế toán

52340301

4

Kiểm toán

52340302

5

Kế toán doanh nghiệp

50340301

Các ngành đào tạo cấp IV hệ cao đẳng nghề được Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2014/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

6

Kế toán lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội

50340302

7

Kế toán vật tư

50340303

8

Kế toán ngân hàng

50340304

 

4. Thi liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)

TT

Tên ngành (hệ Trung cấp)

Mã ngành

Ghi chú

1

Kế toán hành chính sự nghiệp

42340301

Các ngành đào tạo cấp IV hệ Trung cấp chuyên nghiệp được Ban hành kèm theo Thông tư số 34 /2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2

Kế toán lao động tiền lương và bảo trợ xã hội

42340302

3

Kế toán doanh nghiệp

42340303

4

Kế toán hợp tác xã

42340304

5

Kế toán xây dựng

42340305

6

Kiểm toán

42340306

7

Kế toán doanh nghiệp

40340301

Các ngành đào tạo cấp IV hệ Trung cấp nghề được Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2014/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

8

Kế toán lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội

40340302

9

Kế toán vật tư

40340303

10

Kế toán ngân hàng

40340304

11

Kế toán tin học

40340305

 

Thông tin liên quan