Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo Văn bằng 2 hệ Đại học chính quy năm 2017

Đăng ngày: 6/27/2017

 

THÔNG BÁO

Về việc: Tuyển sinh đào tạo Văn bằng 2 hệ Đại học chính quy

 

Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ--BGDĐT ngày 26 tháng 06 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai;

                Căn cứ Quyết định số 1087/QĐ--BGDĐT ngày 21 tháng 03 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho trường ĐHĐL đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử và Quản lý công nghiệp;

            Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm 2017 của trường Đại học Điện lực và Biên bản cuộc họp Hội đồng tuyển sinh của trường năm 2017 họp ngày  1  tháng 6 năm 2017;

Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh đào tạo Văn bằng 2 hệ Đại học Chính quy năm 2017 như sau:

 1. Chỉ tiêu đào tạo:

TT

Chuyên ngành

Chỉ tiêu

Thời gian đào tạo

1

Hệ thống điện

40

2 năm

2

Quản lý năng lượng

2 năm

2. Đối tượng tuyển:

  Người đã có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế.

  Căn cứ vào Bảng điểm và Danh sách các môn học của văn bằng thứ nhất, các thí sinh có thể phải học bổ sung một số môn học.

3. Hồ sơ đăng ký:

  1. Phiếu đăng ký dự thi văn bằng 2 của Đại học Điện lực.

  2. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Đại học.

  3. Bản sao công chứng bảng điểm hệ Đại học.

  4. 02 ảnh 3x4 và 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.

4. Tổ chức thi:

- Thi 2 môn: Toán Cao cấp, Anh văn. Đề cương ôn thi xem trên Website: epu.edu.vn hoặc trên Cổng thông tin tuyển sinh của trường Đại học Điện lực tuyensinh.epu.edu.vn

- Miễn thi cho các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui của trường Đại học Điện lực.

  - Lệ phí tuyển sinh: 250.000đ/1 thí sinh. Nộp lệ phí tuyển sinh khi nộp hồ sơ.

  - Lệ phí ôn thi: 1.000.000đ/1 thí sinh (nếu tham gia ôn thi)

  - Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự  thi:Từ ngày 01/06/2017 đến 30/10/2017

 - Địa điểm mua và nộp hồ sơ dự thi: Phòng Đào tạo, Tầng 1, Nhà B, Cơ sở 1, Trường Đại học Điện lực. Số 235 đường Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  - Thời gian, địa điểm tổ chức thi: (dự kiến): Ngày 11-12/11/2017 tại Cơ sở 1,  Trường Đại học Điện lực.

 

IV/  CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁC

Nhà trường sẽ gửi Giấy báo dự thi cho thí sinh theo địa chỉ đã ghi trên phong bì có trong hồ sơ trước ngày thi 15 ngày.

Thông tin chi tiết  xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Điện lực.

Địa chỉ: Số 235 đường Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

            Điện thoại:  (042) 2245 2662;

Website tuyển sinh: tuyensinh.epu.edu.vn


Thông tin liên quan