Thông báo kế hoạch xét tuyển sinh bổ sung đợt 1 hệ đại học chính quy năm 2017

Đăng ngày: 8/8/2017

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN SINH BỔ SUNG ĐỢT 1

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

           

     Trường Đại học Điện lực thông báo Kế hoạch tuyển sinh bổ sung đợt 1 Hệ Đại học chính quy năm 2017 như sau:

     I. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung đợt 1

    Điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 vào Đại học hệ chính quy năm 2017 của trường Đại học Điện lực nói dưới đây là điểm dành cho học sinh phổ thông khu vực 3 trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

 

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn tuyển sinh

Chỉ tiêu

Điểm nhận hồ sơ XT

1

52340101

Quản trị kinh doanh

A00; A01; D01; D07

30

18.50

2

52340201

Tài chính ngân hàng

A00; A01; D01; D07

20

17.50

3

52340301

Kế toán

A00; A01; D01; D07

30

18.00

4

52480201

Công nghệ thông tin

A00; A01; D01; D07

20

19.25

5

52510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

A00; A01; D07

20

16.00

6

52510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A00; A01; D07

0

17.75

7

52510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

A00; A01; D07

0

17.25

8

52510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

A00; A01; D07

120

19.00

9

52510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

A00; A01; D07

60

16.75

10

52510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

A00; A01; D07

20

19.50

11

52510601

Quản lý công nghiệp

A00; A01; D01; D07

30

17.50

  II. Các thông tin khác:

            1. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1 từ ngày 9/8/2017 đến 17h00’ ngày 15/8/2017 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh).

2. Thí sinh nộp Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung cùng với Giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính hoặc bản sao) khi thực hiện đăng ký xét tuyển bổ sung (nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi bằng thư chuyển phát nhanh).

3. Trong Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung, thí sinh chỉ được đăng ký 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3. Trong mỗi nguyện vọng ghi rõ tên ngành, mã ngành, tên chuyên ngành, mã chuyên ngành, mã tổ hợp xét tuyển, tổng điểm xét tuyển theo mã tổ hợp (tính cả điểm ưu tiên). Tải phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung tại đây: Nhấn đây để tải về

4. Việc xét tuyển đợt bổ sung sẽ thực hiện dựa theo thứ tự nguyện vọng và theo điểm tham gia xét tuyển của thí sinh.

5. Danh sách trúng tuyển bổ sung đợt 1 vào hệ đại học chính quy được công bố chậm nhất vào 17h00 ngày 16/8/2017 trên Cổng thông tin tuyển sinh tuyensinh.epu.edu.vn của trường Đại học Điện lực.

6. Ngày 16/8/2017 nhà trường sẽ công bố có hay không việc tổ chức đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2.


Thông tin liên quan