Thông báo về phiếu đăng ký tham gia xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 hệ đại học chính quy năm 2017

Đăng ngày: 8/8/2017

Thí sinh có thể tải phiếu đăng ký tham gia xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 hệ đại học chính quy năm 2017 tại đây: Nhấn đây để tải về

Chú ý

I. Thông tin về việc đăng ký nguyện vọng bổ sung

1. Thí sinh chỉ được đăng ký 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3. Trong mỗi nguyện vọng ghi rõ tên ngành, mã ngành, tên chuyên ngành, mã chuyên ngành, mã tổ hợp xét tuyển, tổng điểm xét tuyển theo mã tổ hợp (tính cả điểm ưu tiên).

2. Thí sinh nộp Phiếu đăng ký nguyện vọng bổ sung cùng với Giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính hoặc bản sao) khi thực hiện đăng ký nguyện vọng bổ sung (nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi bằng thư chuyển phát nhanh).

3. Việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung sẽ thực hiện dựa theo thứ tự nguyện vọng và theo điểm xét tuyển của thí sinh

II. Bảng mã ngành và các chuyên ngành đào tạo khi đăng ký nguyện vọng bổ sung

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tên chuyên ngành

Mã chuyên ngành

Tổ hợp xét tuyển

1

Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành:

52510601

Quản lý năng lượng hất lượng cao

52510601_01

A00, A01, D01, D07

Quản lý năng lượngc

52510601_02

Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị

52510601_03

2

Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành:

52340101

Quản trị doanh nghiệp chất lượng cao

52340101_01

A00, A01, D01, D07

Quản trị doanh nghiệp

52340101_02

Quản trị du lịch, khách sạn

52340101_03

3

Tài chính ngân hàng với các chuyên ngành

52340201

Tài chính doanh nghiệp chất lượng cao

52340201_01

A00, A01, D01, D07

Tài chính doanh nghiệp

52340201_02

4

Kế toán với các chuyên ngành:

52340301

Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao

52340301_01

A00, A01, D01, D07

Kế toán doanh nghiệp

52340301_02

Kế toán tài chính và kiểm soát

52340301_03

5

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành:

52510301

Hệ thống điện chất lượng cao

52510301_01

A00, A01, D07

Hệ thống điện

52510301_02

Điện công nghiệp và dân dụng chất lượng cao

52510301_03

Điện công nghiệp và dân dụng

52510301_04

Nhiệt điện

52510301_05

Điện lạnh

52510301_06

Năng lượng tái tạo

52510301_07

Công nghệ chế tạo thiết bị điện

52510301_08

6

Công nghệ thông tin với các chuyên ngành:

52480201

Công nghệ phần mềm

52480201_01

A00, A01, D07

Thương mại điện tử

52480201_02

Quản trị và an ninh mạng

52480201_03

7

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá với các chuyên ngành:

52510303

Công nghệ tự động chất lượng cao

52510303_01

A00, A01, D07

Công nghệ tự động

52510303_02

Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp

52510303_03

8

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông với các chuyên ngành:

52510302

Điện tử viễn thông chất lượng cao

52510302_01

A00, A01, D07

Điện tử viễn thông

52510302_02

Kỹ thuật điện tử

52510302_03

Thiết bị Điện tử y tế

52510302_04

9

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng với các chuyên ngành:

52510102

Xây dựng công trình điện

52510102_01

A00, A01, D07

Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

52510102_02

Quản lý dự án và công trình điện

52510102_03

10

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

52510201

Công nghệ chế tạo máy.

 

A00, A01, D07

11

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

52510203

 

 

A00, A01, D07


A00: Toán, Lý, Hoá; A01: Toán, Lý, Anh; D01: Toán, Văn, Anh; D07: Toán, Hoá, Anh


Thông tin liên quan