Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc Sĩ đợt 1 năm 2018

Đăng ngày: 2/13/2018

Đợt 1 năm 2018. Trường ĐH ĐL tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc Sĩ với 7 chuyên ngành

1. Kĩ thuật điện                                            5. Công nghệ thông tin

2. Quản lý năng lượng                                6. Kĩ thuật điện tử

3. Kĩ thuật điều khiển tự động hóa              7. Kĩ thuật năng lượng

4 Quản trị kinh doanh

Chi tiết xem tại file đinh kèm


Thông tin liên quan