8. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (7510301)

Đăng ngày: 4/3/2018

- Mã ngành: 7510301

- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

1. Các chuyên ngành đào tạo:

Sinh viên lựa chọn ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử có thể chọn 1 trong 4 chuyên ngành sau:

1.1. Hệ thống điện (tập trung vào nhà máy điện, trạm biến áp, lưới truyền tải và lưới phân phối)

1.2. Điện công nghiệp & Dân dụng (tập trung vào các hệ thống điện của các khu công nghiệp, toà nhà, trung tâm thương mại)

1.3. Tự động hoá Hệ thống điện (tập trung vào các hệ thống giám sát, điều khiển và tự động hoá của nhà máy điện, trạm biến áp, lưới điện)

1.4.  Điều khiển kết nối nguồn phân tán (tập trung vào các vấn đề xây dựng, phát triển và đấu nối nguồn điện phân tán như thuỷ điện nhỏ, điện mặt trời, điện gió, . . . vào lưới điện.)

2. Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo

2.1 Kiến thức

- Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử vào công việc chuyên môn;

- Áp dụng các kiến thức khoa học tự nhiên để giải các bài toán thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử;  

- Có khả năng hiểu và vận dụng các kiến thức về phân tích và thiết kế mạch, lập trình máy tính và sử dụng các phần mềm chuyên dụng, điện tử tương tự và số và các tiêu chuẩn kỹ thuật điện để thực hiện các công việc lắp đặt, thử nghiệm, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống điện, điện tử;

- Có khả năng áp dụng các kiến thức khoa học tự nhiên, toán đại số và lượng giác hoặc cao hơn để thực hiện các công việc lắp đặt, thử nghiệm, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống điện, điện tử;

- Có khả năng áp dụng các kiến thức và kỹ thuật về quản lý dự án trong lĩnh vực hệ thống điện, điện tử;

- Có khả năng sử dụng toán vi phân, tích phân để xây dựng các đặc tính hiệu suất của hệ thống điện, điện tử.

2.2 Kỹ năng

- Có khả năng thực hiện các thí nghiệm, đo lường; phân tích diễn giải các kết quả và ứng dụng vào cải tiến các quy trình công nghệ;

- Có khả năng thiết kế các hệ thống, các phần tử, hoặc các quy trình công nghệ trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử;

- Có khả năng phát hiện các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; phân tích và giải quyết chúng;

- Có khả năng viết, thuyết trình, sử dụng các công cụ biểu đồ, hình ảnh cho việc trao đổi thông tin, kiến thức trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; có khả năng tìm kiếm và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phục vụ cho công việc;

- Có khả năng phân tích, thiết kế và chế tạo một hoặc một số các hệ thống sau: hệ thống điều khiển & bảo vệ, hệ thống thiết bị đo lường, hệ thống truyền thông, hoặc hệ thống điện;

- Có trình độ tiếng Anh bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương

2.3 Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Có khả năng làm việc hiệu quả với vai trò là thành viên hoặc nhóm trưởng trong một nhóm kỹ thuật;

- Có ý thức không ngừng học hỏi và trau dồi nghề nghiệp, có khả năng tự định hướng để phát triển sự nghiệp;

- Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp cao, tôn trọng sự khác biệt;

- Có hiểu biết về những ảnh hưởng, tác động của các giải pháp công nghệ kỹ thuật tới xã hội và toàn cầu;

- Có ý thức về đảm bảo chất lượng, tiến độ và liên tục cải tiến trong công việc.

3. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Kỹ sư tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử có thể làm việc tại các vị trí giám sát, lắp đặt, thi công, sửa chữa bảo dưỡng, tư vấn thiết kế, vận hành, chế tạo các hệ thống điện, điện tử tại các Tập đoàn, công ty đa Quốc gia hoạt động trong lĩnh vực Điện như ABB, Schneider, Alstom, Samsung, Hawee, . . . ; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; các nhà máy điện; Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3, 4 và các Công ty truyền tải điện trực thuộc; Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, miền Bắc, miền Trung, miền Nam, các công ty phân phối điện và các điện lực thành phố, quận, huyện; Tổng Công ty Thí nghiệm điện Bắc, Trung, Nam và các đơn vị trực thuộc; hàng trăm doanh nghiệp tư nhân về thi công, tư vấn thiết kế, vận hành, bảo dưỡng, chế tạo các hệ thống điện, thiết bị điện; giảng dạy, nghiên cứu tại các Trường, các Trung tâm nghiên cứu trong lĩnh vực điện; tự thành lập, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực điện.

Ngoài khả năng làm việc như nêu trên, đối với mỗi chuyên ngành, kỹ sư có thêm các năng lực chuyên sâu sau:

3.1 Chuyên ngành Hệ thống điện: Kỹ sư chuyên ngành Hệ thống điện có năng lực chuyên sâu làm các công việc thuộc ngành Điện, tập trung vào nhà máy điện, trạm biến áp, truyền tải và phân phối điện.

3.2 Chuyên ngành Điện công nghiệp & Dân dụng: Kỹ sư chuyên ngành Điện công nghiệp và Dân dụng có năng lực chuyên sâu làm các công việc về hệ thống điện của khu công nghiệp và toà nhà, bao gồm cả điều khiển và tự động hoá.

3.3 Chuyên ngành Tự động hoá Hệ thống điện: Kỹ sư Tự động hoá Hệ thống điện có năng lực chuyên sâu làm các công việc tự động hoá nhà máy điện, trạm biến áp, truyền tải và phân phối điện.

3.4 Chuyên ngành Điều khiển kết nối lưới nguồn phân tán: Kỹ sư Điều khiển kết nối lưới nguồn phân tán có năng lực chuyên sâu làm các công việc lắp đặt, thi công, vận hành, thiết kế, triển khai các hệ thống kết nối các nguồn năng lượng gió, mặt trời, thuỷ điện nhỏ, . . . với lưới điện phân phối


Thông tin liên quan