11. Quản lý công nghiệp chất lượng cao (7510601_CLC)

Đăng ngày: 4/3/2018

- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư chất lượng cao

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo:

Kiến thức:

- Trang bị các kiến thức về phân tích và đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm thuộc các ngành công nghiệp

- Cung cấp các kiến thức khoa học tự nhiên và phần mềm quản lý để thực hiện các công việc lập kế hoạch sản xuất, tối ưu hóa chi phí, giảm thiểu sản phẩm lỗi;

- Cung cấp các kiến thức về thiết kế và tạo lập các hệ thống Quản lý sản xuất, quản lý dự án, quản lý chất lượng, quản lý nhân lực, quản lý chuỗi cung ứng,…

- Cung cấp kiến thức về hệ thống sản xuất toàn diện trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, các mô hình đảm bảo chất lượng trong sản xuất (TQM, SixSigma, Lean Production...), sản xuất tích hợp

- Trang bị các kiến thức về tin học, giới thiệu các phần mềm về lập kế hoạch và điều độ sản xuất.

- Trang bị kiến thức về ngoại ngữ đạt trình độ 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam

Kỹ năng:

- Trang bị kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, khả năng tự học, thích nghi và phát triển trong các môi trường làm việc khác nhau

Thái độ:

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong học tập và tự nghiên cứu

- Rèn luyện ý thức không ngừng học hỏi và trau dồi nghề nghiệp, khả năng tự định hướng để phát triển nghề nghiệp;

- Rèn luyện ý thức và khả năng về đảm bảo chất lượng, tiến độ và liên tục cải tiến trong công việc.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

-  Quản lý sản xuất tại các nhà máy với công việc: hoạch định sản xuất, quản lý mua hàng và tồn kho, quản lý nhân sự.

- Tư vấn thiết kế, cải tiến công nghiệp: thiết kế và triển khai kế hoạch sản xuất tinh gọn (Lean) và giảm thời gian sản xuất trong cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, hệ thống hướng tới khách hàng (6 Sigma)…

- Quản lý chất lượng: phân tích chi tiết cơ sở dữ liệu, kiểm định quá trình để xác định các khu vực cần cải tiến, quản lý việc thực hiện những thay đổi.

- Lập kế hoạch và quản lý chuổi cung ứng: thương lượng các hợp đồng, thiết lập mối quan hệ với các nhà cung cấp, duy trì sự chính xác của hệ thống mua hàng,…

- Quản lý nhân sự: hoạch định nhân sự, khảo sát nhu cầu đào tạo và lên kế hoạch đào tạo, định biên, kế hoạch động viên và quan hệ lao động…

- Quản lý kinh doanh: nghiên cứu thị trường, hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, xây dựng phương thức kinh doanh theo từng bối cảnh khác nhau.

- Cán bộ nghiên cứu, chuyên viên trong các lĩnh vực về sản xuất và dịch vụ công nghiệp

- Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành quản lý công nghiệp.

- Tham gia các dự án và làm việc tại các nước trong khu vực và quốc tế


Thông tin liên quan