12. Quản lý năng lượng (7510602)

Đăng ngày: 4/3/2018

- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Các hệ đào tạo:

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo:

Kiến thức:

- Trang bị các kiến thức về phân tích các hệ thống tiêu thụ năng lượng và sử dụng các công cụ chuyên dụng để thực hiện công việc kiểm toán năng lượng, xây dựng mô hình quản lý năng lượng;

- Trang bị kiến thức về phân tích, đánh giá tác động của việc khai thác và sử dụng năng lượng tới môi trường;

- Cung cấp các kiến thức về phân tích, thiết kế hệ thống cung cấp điện, nhiệt, HVAC, … cho các đơn vị sử dụng năng lượng;

- Trang bị các kiến thức quản lý và kỹ thuật để phân tích, quản lý dự án trong lĩnh vực năng lượng;

- Cung cấp các thuật toán để xây dựng các bài toán tối ưu trong vận hành thị trường điện và quy hoạch hệ thống năng lượng.

- Trang bị kiến thức ngoại ngữ, tin học

Kỹ năng:

- Trang bị các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, khả năng tự học, thích nghi và phát triển trong các môi trường làm việc khác nhau

Thái độ:

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong học tập và tự nghiên cứu

- Rèn luyện ý thức không ngừng học hỏi và trau dồi nghề nghiệp, khả năng tự định hướng để phát triển nghề nghiệp;

- Rèn luyện ý thức và khả năng về đảm bảo chất lượng, tiến độ và liên tục cải tiến trong công việc.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Quản lý dự án, lập kế hoạch, triển khai dự án tiết kiệm năng lượng tại các nhà máy sản xuất công nghiệp.

- Làm Người quản lý năng lượng trong doanh nghiệp công nghiệp theo quy định của luật Sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Tư vấn về xây dựng mô hình quản lý năng lượng, kiểm toán năng lượng, tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp.

- Làm việc tại các tập đoàn và Tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Than, Tập đoàn Dầu Khí,…

- Làm việc tại các nhà máy sản xuất điện với vai trò tham gia công tác quản lý vận hành, chào giá trong thị trường điện;

- Thực hiện công tác vận hành thị trường điện, kinh doanh điện năng tại: Các công ty điện lực, công ty mua bán điện, trung tâm điều độ hệ thống điện,...

- Nghiên cứu viên, chuyên viên trong lĩnh vực năng lượng tại các Cục, Viện, cơ quan quản lý nhà nước: Cục Điều tiết điện lực, Viện Năng lượng, sở Công Thương các tỉnh,...

- Làm việc tại các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực về năng lượng mới, tiết kiệm năng lượng, phát triển bền vững.

- Giáo viên giảng dạy các môn học chuyên ngành về quản lý năng lượng tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.


Thông tin liên quan