15. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (7510303)

Đăng ngày: 4/3/2018

- Mã ngành:  7510303

- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Các chuyên ngành đào tạo: 1. Công nghệ kỹ thuật điều khiển

        2. Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo:

Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kỹ thuật điện, lý thuyết mạch, cơ sở về điều khiển tự động, đo lường, điện tử…. . Hướng sinh viên tiếp cận dần với kiến thức về điện tử công suất, truyền động điện, trang bị điện, điều khiển logic và lập trình PLC, thiết bị đo và điều khiển công nghiệp… ; những kiến thức có tính ứng dụng cao trong ngành tự động; các kiến thức chuyên sâu về điều khiển như: điều khiển nâng cao, điều khiển thích nghi và tối ưu.

Kỹ năng: Thiết kế các hệ thống tự động, hệ thống đo lường, tích hợp hệ thống tự động, sử dụng tốt các thiết bị điện, các phần tử khí cụ điện. Vận hành các hệ thống tự động, các trạm tự động, bảo dưỡng, sửa chữa công nghiệp. Có khả năng xây dựng hệ thống điều khiển cơ bản, lập trình điều khiển các đối tượng thông dụng trong công nghiệp, tích hợp được từ các hệ thống đơn giản đến hệ thống phức tạp.

Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

-  Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa có thể làm việc với vai trò của cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy công nghiệp với các nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì, điều phối,  quản lý các công việc Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

-  Làm việc tại các công ty tư vấn thiết kế và xây lắp điện với vai trò tư vấn thiết kế các hệ thống điều khiển và tự động hóa, thi công lắp đặt các dây chuyền sản xuất, các hệ truyền động tự động tại các nhà máy, các khu công nghiệp và các khu chế xuất. 

-  Làm việc tại các cơ sở đào tạo như: Các trường Đại học kỹ thuật, Cao đẳng kỹ thuật, Trung học chuyên nghiệp hoặc các trường dạy nghề với vai trò giảng viên, giáo viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ hướng dẫn thực hành, hướng dẫn thí nghiệm thuộc chuyên ngành điều khiển và tự động hóa.

-  Làm việc tại các sở khoa học công nghệ, các cơ sở nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, với vai trò là các chuyên viên kỹ thuật.


Thông tin liên quan