Nhiệt điện

Đăng ngày: 4/4/2016

 Chuyên ngành: Nhiệt điện

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo

- Cung cấp kiến thức nền tảng, phương pháp làm việc khoa học về tính toán, thiết kế, vận hành, bảo trì nhà máy nhiệt điện. Các vấn đề nhiệt trong công nghiệp và dân dụng. Các kiến thức cơ bản về năng lượng, điện và điều khiển tự động nhà máy nhiệt điện, tự động quá trình nhiệt trong công nghiệp, dân dụng.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

 - Làm việc trong nhà máy nhiệt điện. Các công ty, cơ quan quản lý về lĩnh vực năng lượng, điện với các nhiệm vụ tư vấn, thiết kế, thi công, vận hành hệ thống nhiệt trong nhà máy nhiệt điện, phần nhiệt công nghiệp và dân dụng. Giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường đại học, viện trong lĩnh vực nhiệt, năng lượng.

 


Thông tin liên quan