Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Đăng ngày: 3/27/2018

Đợt 1 năm 2018. Trường ĐH ĐL tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến Sĩ với 4 ngành

Khối kĩ thuật: 10 chỉ tiêu

- Kĩ thuật điện                    Mã số: 9520201                        

- Quản lý năng lượng        Mã số:9510602

- Công nghệ thông tin        Mã số: 9480201

Khối ngành kinh tế: 5 chỉ tiêu     

- Quản trị Kinh doanh   Mã số: 9340101                      

 

Chi tiết xem tại file đinh kèm

 


Thông tin liên quan