Thông báo về việc nhâp học của thí sinh trúng tuyển năm 2018

Đăng ngày: 8/9/2018

Nhà trường đã gửi giấy báo nhập học cho thí sinh Đến thời điểm nhập học nhưng thí sinh chưa nhận được giấy báo nhập, vẫn đến nhập học theo đúng thời gian nhà trường đã xếp và thông báo cho thí sinh trong mục tra cứu kết quả tuyển sinh

Trong danh mục hồ sơ cần thiết để nhập học những hồ sơ sau không được nợ:

1. Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG

2. Giấy báo nhập học (trường hợp thí sinh chưa nhận được giấy báo nhập học sau xác nhận nhập học nhà trường sẽ cấp bổ sung giấy báo nhập học ngay)

Còn các loại giấy tờ hồ sơ khác sinh viên có thể hoàn thiện trong thời gian học chính thức


Thông tin liên quan