Điện lạnh

Đăng ngày: 4/4/2016

 Chuyên ngành: Điện lạnh

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo

    - Cung cấp kiến thức nền tảng, phương pháp làm việc khoa học về tính toán, thiết kế, vận hành, bảo trì kho lạnh, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sấy. Các vấn đề nhiệt trong công nghiệp và dân dụng. Các kiến thức nền tảng cơ bản điện, điều khiển tích hợp trong các ứng dụng hệ thống, quá trình nhiệt.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

   - Làm việc trong các công ty sản xuất, chế tạo, tư vấn, thiết kế, thi công các thiết bị điều hòa, kho lạnh, thiết bị áp lực, nồi hơi, kỹ thuật và hệ thống lạnh, sưởi, sấy, ... Các vị trí phụ trách vận hành, bảo trì các hệ thống điều hòa, làm lạnh, sưởi, ...trong hầu hết các công ty sản xuất chế biến ở các lĩnh vực khác nhau như thực phẩm, rượu bia, chế tạo, ... Các cơ quan quản lý về lĩnh vực năng lượng. Giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường đại học, viện trong lĩnh vực nhiệt-điện lạnh, năng lượng.


Thông tin liên quan