Điện hạt nhân

Đăng ngày: 4/7/2016

Chuyên ngành: Điện hạt nhân

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo

  - Các kiến thức cơ bản về vật lý hạt nhân và chuyên sâu về điện hạt nhân như: an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân,  vật lý lò phản ứng, thủy nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân, nhiên liệu và vật liệu hạt nhân...

  - Kỹ năng thực hiện các phép ghi đo bức xạ hạt nhân  cơ bản. Sử dụng được một số  chương trình phân tích trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

  - Nhà máy điện hạt nhân.

  Viện nghiên cứu hạt nhân và an toàn bức xạ

  - Trường đại học có chuyên ngành hạt nhân

  - Các cơ sở công nghiệp có ứng dụng bức xạ hạt nhân như: Kỹ thuật kiểm tra không phá hủy, các hệ điều khiển hạt nhân.

  - Vận hành thiết bị máy gia tốc và nguồn đồng vị phóng xạ tại các khoa y học hạt nhân của các bệnh viện


Thông tin liên quan