Công nghệ phần mềm

Đăng ngày: 3/29/2016

Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo

- Kiến thức tổng quát về quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm, kiến thức về các hệ thống nền tảng, các công cụ phát triển cơ bản.

- Kiến thức về các thuật toán và các phần mềm thông minh.

- Kỹ năng thiết kế, lập trình ra các phần mềm trên thiết bị di động, trên Internet, trên các robot và máy tính chuyên dụng, các hệ thống nhúng và thời gian thực.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

- Làm việc tại các công ty ở trong nước và đa quốc gia về phần mềm trên thiết bị di động, trên Internet, trên các robot và máy tính chuyên dụng trong: điện lực, viễn thông, tài chính và ngân hàng, không lưu và điều khiển, sản xuất và công nghiệp, nhúng và thời gian thực.

- Làm việc tại các cơ quan của: đảng, chính phủ, các bộ, ban ngành, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tập đoàn kinh tế (điện lực, than khoáng sản, dầu khí, ngân hàng,....)

- Tự xây dựng và làm chủ các công ty về phần mềm và dịch vụ phần mềm.


Thông tin liên quan