Thương mại điện tử

Đăng ngày: 4/4/2016

Chuyên ngành: Thương mại điện tử

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo

 - Đào tạo kỹ sư chuyên ngành TMĐT có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức chuyên sâu về TMĐT, có kỹ năng phát triển các ứng dụng tin học hỗ trợ cho các hoạt động giao dịch, TMĐT.

- Kỹ năng về lập trình web, phân tích thiết kế hệ thống, kỹ năng đàm phán, kinh doanh và thương thảo các hợp đồng Quốc tế.

- Năng lực ngoại ngữ cũng như kiến thức, tư duy tổng hợp về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội được nâng cao.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

      Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm tại Ngân hàng, Công ty chứng khoán, cơ quan nhà nước, tập đoàn kinh tế, Vụ, viện nghiên cứu, công ty xuất nhập khẩu,... tại các vị trí sau:

- Quản lý thông tin (CIO), E-marketing,...

- Xử lý và phân tích dữ liệu chứng khoán, kinh doanh, tài chính..

- Nhân viên giao dịch khách hàng trên các hệ thống trực tuyến của Ngân hàng, công ty,..

- Chuyên viên phát triển các hệ thống tin học ứng dụng trong kinh tế.

- Chuyên viên lập kế hoạch, chính sách, quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP.

- ...


Thông tin liên quan