Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

Đăng ngày: 4/4/2016

 Chuyên ngành: Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo

  - Cung cấp kiến thức và kỹ năng về thiết bị điện; bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến và điều khiển thiết bị điện trong công nghiệp.

  - Kỹ năng làm việc nhóm, tự nghiên cứu, sử dụng thành thạo phần mềm chuyên dụng chuyên ngành...

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

  - Kỹ sư các dự án về thiết bị điện. Kỹ sư vận hành trong nhà máy sản xuất. Kỹ sư thiết kế, điều hành và quản lý dự án... Cán bộ quản lý và giảng dạy tại các Viện, Trường...


Thông tin liên quan