Thiết bị điện tử y tế

Đăng ngày: 4/4/2016

 Chuyên ngành: Điện tử y sinh

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo

  Sinh viên được trang bị các kiến thức về khoa học cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành điện tử và y sinh, kiến thức về kinh doanh, thị trường để tìm việc làm và tự tạo việc làm. Kỹ năng thực hành (nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, triển khai, vận hành, quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống, thiết bị điện tử và điện tử y tế…) và trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) được đặc biệt chú trọng để sinh viên có thể làm việc được ngay sau khi tốt nghiệp. Sinh viên được học tập phương pháp làm việc khoa học, tác phong công nghiệp, tư duy hệ thống, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, hội nhập được trong môi trường quốc tế, đáp ứng tốt yêu cầu của người sử dụng lao động và nhu cầu xã hội.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

  Kỹ sư về thiết bị điện tử y tế có thể làm các công việc nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, chế tạo, triển khai, vận hành, quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị, hệ thống thiết bị điện tử và điện tủ y tế (thiết bị đo, chẩn đoán hình ảnh, thiết bị xét nghiệm, dụng cụ phẫu thuật, hỗ trợ điều trị…) tại các bệnh viện, các cơ sở y tế, các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp thiết bị điện tử và điện tử y tế, các cơ sở nghiên cứu và giảng dạy về lĩnh vực thiết bị điện tử và điện tử y tế; có thể tự tạo lập, phát triển các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành.


Thông tin liên quan