Quản trị doanh nghiệp

Đăng ngày: 5/12/2016

 Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp

Đại học chính quy

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo

  - Nắm vững các vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp, am hiểu các quy trình, chính sách quản lý doanh nghiệp, phân tích hoạt động kinh doanh, có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược phát triển toàn diện doanh nghiệp; có tư duy của một doanh nhân, tư duy của một lãnh đạo doanh nghiệp.

  - Có các kỹ năng thiết yếu của một người quản trị và điều hành doanh nghiệp, bao gồm các chuyên môn nghiệp vụ về quản trị nhân sự, xuất nhập khẩu, tổ chức sản xuất, quản trị chất lượng, marketing, bán hàng, hành chính văn phòng...

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tổ chức và quản lý một doanh nghiệp độc lập.

- Làm việc trong các công ty, các tập đoàn đa quốc gia, các cơ quan nhà nước, các tổ chức phục vụ cộng đồng; có thể đảm nhiệm các chức vụ như trưởng nhóm hay trưởng/phó phòng kinh doanh, marketing, dự án, bán hàng; trưởng đại diện thương mại; trưởng các chi nhánh của các tập đoàn nước ngoài và các tổ chức quốc tế.

- Có khả năng làm việc trong các cơ quan cấp Bộ và Chính quyền địa phương ở lĩnh vực liên quan đến hoạch định chính sách kinh tế, tài chính và phát triển doanh nghiệp.

- Giáo viên giảng dạy các môn học thuộc ngành Quản trị kinh doanh tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực Quản trị kinh doanh ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học, Đại học và Cao đẳng.

- Có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác trong các doanh nghiệp và tổ chức khác.

Xem thêm tại website: http://epu.edu.vn/qtkd/

Đại học chính quy chất lượng cao

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo   

 -  Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt trong các hoạt động quản trị kinh doanh, thực hiện giao dịch sử dụng tiếng Anh tốt, có thể thực hiện soạn thảo hợp đồng bằng Tiếng Anh.

 - Trình độ tiếng Anh IELTS 5.5

 - Nắm vững các vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp, am hiểu các quy trình, chính sách quản lý doanh nghiệp, phân tích hoạt động kinh doanh, có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược phát triển toàn diện doanh nghiệp; có tư duy của một doanh nhân, tư duy của một lãnh đạo doanh nghiệp.

 - Có các kỹ năng thiết yếu của một người quản trị và điều hành doanh nghiệp, bao gồm các chuyên môn nghiệp vụ về quản trị nhân sự, xuất nhập khẩu, tổ chức sản xuất, quản trị chất lượng, marketing, bán hàng, hành chính văn phòng...

 - Sinh viên có thể chuyển tiếp và theo học chương trình trao đổi học tập của trường đại học Điện Lực với các trường Đại học khác trên thế giới dưới dạng đào tạo trao đổi, liên kết giữa các trường đại học.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

  - Có khả năng tổ chức và quản lý một doanh nghiệp độc lập.

  - Làm việc trong các công ty, các tập đoàn đa quốc gia, các cơ quan nhà nước, các tổ chức phục vụ cộng đồng; có thể đảm nhiệm các chức vụ như trưởng nhóm hay trưởng/phó phòng kinh doanh, marketing, dự án, bán hàng; trưởng đại diện thương mại; trưởng các chi nhánh của các tập đoàn nước ngoài và các tổ chức quốc tế.

 - Có khả năng làm việc trong các cơ quan cấp Bộ và Chính quyền địa phương ở lĩnh vực liên quan đến hoạch định chính sách kinh tế, tài chính và phát triển doanh nghiệp

 - Giáo viên giảng dạy các môn học thuộc ngành Quản trị kinh doanh tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

 - Nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực Quản trị kinh doanh ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học, Đại học và Cao đẳng.

 - Có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác trong các doanh nghiệp và tổ chức khác.


Thông tin liên quan