Quản trị du lịch, khách sạn

Đăng ngày: 4/4/2016

 Chuyên ngành: Quản trị du lịch, khách sạn

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo

- Có kiến thức tổng hợp về quản trị doanh nghiệp về quản trị doanh nghiệp và kiến thức về các nghiệp vụ bổ trợ như: Tổng quan về văn hóa Việt Nam và thế giới, quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản trị kinh doanh nhà hàng, quản trị kinh doanh lữ hành, quản trị kinh doanh khách sạn, tình huống tác nghiệp trong kinh doanh khách sạn du lịch, hướng dẫn du lịch, du lịch sinh thái,… giúp cho sinh viên có khả năng hành nghề trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn và du lịch có khả năng chuyển đổi linh hoạt ngành nghề khi cần thiết.

- Có thêm các kỹ năng thiết yếu của một nhà quản trị và điều hành doanh nghiệp kinh doanh khách sạn và doanh nghiệp du lịch, bao gồm các chuyên môn nghiệp vụ về quản trị kinh doanh khách sạn, quản trị kinh doanh nhà hàng, quản trị kinh doanh lữ hành, quản trị tác nghiệp, hướng dẫn du lịch, quản trị nhân lực, quản trị chất lượng, marketing, bán hàng, hành chính, văn phòng…

- Có khả năng sử dụng bảng tính excel để xử lý các bài toán tài chính phục vụ cho việc quản lý tài chính.

- Có khả năng dự báo, phân tích, đánh giá và ra quyết định kinh doanh.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tổ chức và quản lý một doanh nghiệp độc lập.

- Làm việc trong các công ty, các tập đoàn đa quốc gia, các cơ quan nhà nước, các tổ chức phục vụ cộng đồng; có thể đảm nhiệm các chức vụ như trưởng nhóm hay trưởng/phó phòng kinh doanh, marketing, dự án, bán hàng; trưởng đại diện thương mại; trưởng các chi nhánh của các tập đoàn nước ngoài và các tổ chức quốc tế.

- Có khả năng làm việc trong các cơ quan cấp Bộ và Chính quyền địa phương ở lĩnh vực liên quan đến hoạch định chính sách kinh tế, tài chính và phát triển doanh nghiệp.

- Giáo viên giảng dạy các môn học thuộc ngành Quản trị kinh doanh tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực Quản trị kinh doanh ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học, Đại học và Cao đẳng.

- Có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác trong các doanh nghiệp và tổ chức khác.


Thông tin liên quan