Năng lượng tái tạo

Đăng ngày: 4/7/2016

 Chuyên ngành: Năng lượng tái tạo 

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo

- Cung cấp kiến thức nền tảng, phương pháp làm việc khoa học về tính toán, thiết kế, vận hành, bảo trì nhà máy điện gió, điện mặt trời, sinh khối. Điều khiển vận hành tối ưu thiết bị và hệ thống năng lượng tích hợp điện gió, mặt trời, sử dụng năng lượng hiệu quả. Các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên (toán, lý, hóa), kiến thức cơ sở nền tảng như kỹ thuật điện, điều khiển, năng lượng; và kiến thức chuyên ngành tập trung vào công nghệ điện gió, mặt trời, sinh khối, thủy điện.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

- Làm việc trong các công ty sản xuất, chế tạo, tư vấn, thiết kế, thi công các dự án, thiết bị trong lĩnh vực điện gió, năng lượng mặt trời, sinh khối, thủy điện nhỏ. Tư vấn, tính toán, thiết kế việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong tòa nhà, nhà máy, khu công nghiệp.  Các cơ quan quản lý về lĩnh vực năng lượng. Các tổ chức, công ty trong và ngoài nước về lĩnh vực năng lượng - môi trường, phát triển bền vững. Giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường đại học, viện trong lĩnh vực điện, năng lượng.


Thông tin liên quan