Công nghệ tự động

Đăng ngày: 4/4/2016

 Chuyên ngành: Kĩ thuật điều khiển tự động hóa

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo

Thiết kế và vận hành các hệ thống tự động, đo lường, tích hợp hệ thống... Vận hành và bảo dưỡng hệ thống điều khiển...Lập trình điều khiển trong sản xuất...

Kỹ năng làm việc nhóm, tự nghiên cứu, sử dụng thành thạo phần mềm chuyên dụng chuyên ngành...

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Kỹ sư các dự án về thiết bị điện. Kỹ sư vận hành trong nhà máy sản xuất. Kỹ sư thiết kế, điều hành và quản lý dự án... Cán bộ quản lý và giảng dạy tại các Viện, Trường...


Thông tin liên quan