Kĩ thuật điện tử

Đăng ngày: 4/4/2016

 Chuyên ngành: Kĩ thuật điện tử

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo

Sinh viên được trang bị các kiến thức về khoa học cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, kiến thức về kinh doanh, thị trường để tìm việc làm và tự tạo việc làm. Kỹ năng thực hành (nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, triển khai, vận hành, quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa các linh kiện, thiết bị, dây chuyền, hệ thống điện tử…) và trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) được đặc biệt chú trọng để sinh viên có thể làm việc được ngay sau khi tốt nghiệp. Sinh viên được học tập phương pháp làm việc khoa học, tác phong công nghiệp, tư duy hệ thống, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, hội nhập được trong môi trường quốc tế, đáp ứng tốt yêu cầu của người sử dụng lao động và nhu cầu xã hội.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

 Kỹ sư điện tử có thể làm các công việc: nghiên cứu phát triển, thiết kế, chế tạo, tư vấn, thi công, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện tử; quản lý, giám sát, điều hành, kinh doanh các sản phẩm, dây chuyền, hệ thống thiết bị điện tử; giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực điện tử…tại các nhà máy sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử  (Intel, Samsung, Cannon, LG, Hanel,…); các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị điện tử; các cơ quan, tổ chức, nhà máy quản lý và sử dụng dây chuyền công nghệ, hệ thống thiết bị điện tử vào công tác, sản xuất, kinh doanh (an ninh-quốc phòng, điện lực, dầu khí, giao thông vận tải, phát thanh-truyền hình, viễn thông…); tại các cơ sở nghiên cứu và giảng dạy về lĩnh vực điện tử; có thể tự tạo lập, phát triển các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành.


Thông tin liên quan