Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2016 (17/03/2016)

Đăng ngày: 4/6/2016

Đợt 1 năm 2016. Trường ĐH ĐL tổ chức thi tuyển sinh Cao học với 7 chuyên ngành

1. Kĩ thuật điện                                                5. Công nghệ thông tin

2. Quản lý năng lượng                                  6. Kĩ thuật điện tử

3. Kĩ thuật điều khiển tự động hóa              7. Kĩ thuật năng lượng

4 Quản trị kinh doanh

Tải file đính kèm

Thông tin liên quan