điểm chuẩn trúng tuyển theo từng chuyên ngành năm 2015

Đăng ngày: 3/31/2016

 

Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu công bố Mã tổ hợp Tổng số TS đăng ký Mức điểm Số TS đạt Tổng số TS trúng tuyển
ĐẠI HỌC
D340101_01 Quản trị doanh nghiệp 47 A00 123 17.25 23 57
      A01 24 17.25 6  
      D01 86 17.25 27  
      D07 2 17.25 1  
D340101_03 Quản trị doanh nghiệp _Chất lượng cao 50 A00 33 16 5 11
      A01 13 16 2  
      D01 21 16 4  
      D07 0 16 0  
D340101_02 Quản trị du lịch khách sạn 47 A00 41 16 7 26
      A01 13 16 4  
      D01 50 16 15  
      D07 1 16 0  
D340201_01 Tài chính ngân hàng 47 A00 97 16 16 36
      A01 23 16 4  
      D01 75 16 16  
      D07 3 16 0  
D340201_02 Tài chính ngân hàng_Chất lượng cao 40 A00 37 16 8 20
      A01 12 16 3  
      D01 27 16 9  
      D07 0 16 0  
D340301_01 Kế toán doanh nghiệp 94 A00 147 17.5 56 100
      A01 24 17.5 12  
      D01 85 17.5 32  
      D07 4 17.5 0  
D340301_03 Kế toán doanh nghiệp_Chất lượng cao 50 A00 43 16 24 42
      A01 6 16 3  
      D01 28 16 14  
      D07 1 16 1  
D340301_02 Kế toán tài chính và kiểm soát 47 A00 78 16 15 32
      A01 20 16 2  
      D01 61 16 14  
      D07 2 16 1  
D480201_01 Công nghệ phần mềm 47 A00 163 20.25 45 60
      A01 31 20.25 6  
      D01 15 20.25 6  
      D07 6 20.25 3  
D480201_02 Thương mại điện tử 47 A00 103 16 28 45
      A01 25 16 9  
      D01 28 16 8  
      D07 2 16 0  
D480201_03 Quản trị an ninh mạng 47 A00 114 16 31 46
      A01 26 16 10  
      D01 19 16 4  
      D07 3 16 1  
D510102_01 Xây dựng công trình điện 47 A00 122 16 25 28
      A01 16 16 3  
      D07 0 16 0  
D510102_02 Xây dựng dân dựng và công nghiệp 25 A00 53 16 7 8
      A01 9 16 1  
      D07 0 16 0  
D510102_03 Quản lý dự án và công trình điện 25 A00 89 16 15 17
      A01 22 16 2  
      D07 1 16 0  
D510201_01 Công nghệ chế tạo máy 47 A00 234 17.25 48 56
      A01 18 17.25 6  
      D07 3 17.25 2  
D510203_01 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 47 A00 322 20 56 62
      A01 31 20 5  
      D07 7 20 1  
D510301_01 Hệ thống điện 188 A00 405 21.5 190 201
      A01 35 21.5 10  
      D07 7 21.5 1  
D510301_08 Hệ thống điện_Chất lượng cao 50 A00 72 22 57 60
      A01 6 22 3  
      D07 1 22 0  
D510301_02 Nhiệt điện 47 A00 153 19 46 51
      A01 18 19 5  
      D07 1 19 0  
D510301_03 Điện lạnh 47 A00 180 18.25 46 50
      A01 19 18.25 4  
      D07 1 18.25 0  
D510301_04 Điện công nghiệp và dân dụng 94 A00 353 20.25 102 106
      A01 27 20.25 4  
      D07 2 20.25 0  
D510301_09 Điện công nghiệp và dân dụng _ Chất lượng cao 50 A00 100 16 38 42
      A01 9 16 4  
      D07 1 16 0  
D510301_05 Điện hạt nhân 47 A00 117 20 49 51
      A01 3 20 2  
      D07 1 20 0  
D510301_06 Công nghệ chế tạo thiết bị điện 47 A00 163 16 30 35
      A01 25 16 5  
      D07 1 16 0  
D510301_07 Năng lượng tái tạo 47 A00 84 16 19 28
      A01 26 16 9  
      D07 0 16 0  
D510302_01 Điện tử viễn thông 94 A00 249 16.5 77 95
      A01 52 16.5 17  
      D07 2 16.5 1  
D510302_04 Điện tử viễn thông_Chất lượng cao 50 A00 62 16 23 27
      A01 13 16 4  
      D07 0 16 0  
D510302_02 Kỹ thuật điện tử 25 A00 200 18.25 31 32
      A01 27 18.25 1  
      D07 1 18.25 0  
D510302_03 Thiết bị điện tử y tế 25 A00 49 16 8 13
      A01 17 16 5  
      D07 0 16 0  
D510303_01 Công nghệ tự động 94 A00 283 18 90 106
      A01 34 18 16  
      D07 4 18 0  
D510303_03 Công nghệ tự động_Chất lượng cao 50 A00 82 16 27 32
      A01 12 16 5  
      D07 0 16 0  
D510303_02 Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp 47 A00 277 20.75 51 54
      A01 23 20.75 2  
      D07 4 20.75 1  
D510601_01 Quản lý năng lượng 47 A00 177 18 40 54
      A01 29 18 10  
      D01 32 18 2  
      D07 4 18 2  
D510601_03 Quản lý năng lượng _Chất lượng cao 50 A00 52 16 15 32
      A01 12 16 7  
      D01 17 16 10  
      D07 1 16 0  
D510601_02 Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị 47 A00 55 16 8 11
      A01 11 16 0  
      D01 18 16 3  
      D07 0 16 0  
CAO ĐẲNG
C340101_01 Quản trị doanh nghiệp 30 A00 16 12 4 16
      A01 7 12 2  
      D01 41 12 10  
      D07 1 12 0  
C340101_02 Quản trị du lịch khách sạn 30 A00 1 12 0 0
      A01 4 12 0  
      D01 10 12 0  
      D07 0 12 0  
C340201_01 Tài chính ngân hàng 30 A00 15 12 0 4
      A01 8 12 1  
      D01 35 12 3  
      D07 1 12 0  
C340301_01 Kế toán doanh nghiệp 60 A00 18 12 10 30
      A01 4 12 1  
      D01 42 12 19  
      D07 0 12 0  
C480201_01 Công nghệ phần mềm 30 A00 38 12 13 26
      A01 15 12 3  
      D01 13 12 10  
      D07 0 12 0  
C480201_02 Thương mại điện tử 30 A00 3 12 0 0
      A01 2 12 0  
      D01 10 12 0  
      D07 0 12 0  
C480201_03 Quản trị an ninh mạng 30 A00 7 12 1 2
      A01 3 12 0  
      D01 5 12 1  
      D07 0 12 0  
C510102_01 Xây dựng công trình điện 30 A00 12 12 2 2
      A01 4 12 0  
      D07 1 12 0  
C510102_02 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 30 A00 5 12 0 0
      A01 1 12 0  
      D07 1 12 0  
C510102_03 Quản lý dự án và công trình điện 30 A00 2 12 0 0
      A01 0 12 0  
      D07 0 12 0  
C510201_01 Công nghệ chế tạo máy 30 A00 17 12 1 1
      A01 5 12 0  
      D07 2 12 0  
C510203_01 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 30 A00 30 12 4 6
      A01 9 12 2  
      D07 4 12 0  
C510301_01 Hệ thống điện 100 A00 148 13 91 121
      A01 45 13 27  
      D07 4 13 3  
C510301_02 Nhiệt điện 30 A00 31 12 11 13
      A01 9 12 2  
      D07 1 12 0  
C510301_03 Điện lạnh 30 A00 26 12 4 5
      A01 6 12 1  
      D07 1 12 0  
C510301_04 Điện công nghiệp và dân dụng 60 A00 72 12 22 36
      A01 25 12 10  
      D07 4 12 4  
C510301_05 Thủy điện 30 A00 7 12 2 2
      A01 1 12 0  
      D07 0 12 0  
C510301_06 Công nghệ chế tạo thiết bị điện 30 A00 13 12 2 2
      A01 1 12 0  
      D07 0 12 0  
C510301_07 Năng lượng tái tạo 30 A00 2 12 0 0
      A01 1 12 0  
      D07 0 12 0  
C510302_01 Điện tử viễn thông 30 A00 28 12 2 2
      A01 9 12 0  
      D07 1 12 0  
C510303_01 Công nghệ tự động 30 A00 32 12 2 2
      A01 7 12 0  
      D07 1 12 0  
C510303_02 Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp 30 A00 34 12 6 10
      A01 13 12 3  
      D07 1 12 1  
C510601_01 Quản lý năng lượng 30 A00 21 12 3 20
      A01 11 12 4  
      D01 27 12 13  
      D07 0 12 0  
C510601_02 Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị 30 A00 6 12 1 3
      A01 3 12 1  
      D01 9 12 1  
      D07 0 12 0  

Thông tin liên quan