Đào tạo chất lượng cao trường đại học điện lực 2016

Đăng ngày: 4/6/2016

Tuyển sinh đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

1. Chỉ tiêu:

     Năm 2016 Trường Đại học Điện lực tiếp tục tuyển sinh các lớp đào tạo chất lượng cao trình độ đại học cho 8 chuyên ngành đào tạo của với chỉ tiêu cụ thể như sau:

 

TT

Tên ngành - chuyên ngành

Chỉ tiêu CLC

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

1.1

Chuyên ngành Hệ thống điện

40

1.2

Chuyên ngành Điện công nghiệp & Dân dụng

40

2

Quản lý công nghiệp – chuyên ngành Quản lý năng lượng

40

3

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá – chuyên ngành Công nghệ tự động

40

4

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông – chuyên ngành Điện tử viễn thông

40

5

Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp

40

6

Tài chính ngân hàng

40

7

Kế toán – chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

40

Tổng

280

2. Phương thức tuyển sinh

Tuyển sinh theo phương thức đã trình bày ở ở Mục I.

3. Tổ chức đào tạo

Hệ đào tạo chất lượng cao sẽ học theo chương trình đào tạo được xây dựng riêng dựa trên chương trình chuẩn hiện hành có tham khảo chương trình đào tạo của trường đại học nước ngoài. Đội ngũ cán bộ giảng dạy là các giảng viên có trình độ thạc sỹ trở lên, trong đó các học phần thuộc khối kiến thức ngành, chuyên ngành được giảng dạy bởi các giảng viên được đào tạo tiến sĩ hoặc thạc sỹ ở nước ngoài; hoặc có chức danh giáo sư, phó giáo sư; hoặc được giảng dạy bởi các giáo sư là người nước ngoài. Sinh viên được học tiếng Anh tăng cường nhằm đảm bảo chuẩn đầu ra đạt bậc 4/6 khung năng lực tiếng Anh 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc tương đương IELTS 5.0 – 6.0. Trong toàn bộ chương trình đào tạo có 30% học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành được dạy bằng tiếng Anh. Sinh viên được tăng cường học thực hành trong hệ thống các phòng thí nghiệm tiên tiến và xưởng thực hành có trang bị hiện đại; được học trong các phòng học riêng có trang bị đầy đủ các thiết bị dạy học, internet và có lắp điều hòa nhiệt độ. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp hệ đào tạo chất lượng cao. Sinh viên hệ chất lượng cao đóng học phí gấp 2 lần so với học phí hệ đại trà.

 Tổ chức thực hiện

1. Các Hội đồng phục vụ tuyển sinh

Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường và bộ máy giúp việc cho HĐTS trường gồm Ban thư ký, Ban thanh tra dựa theo Quy chế tuyển sinh Đại học cao đẳng năm 2016 của Bộ Giáo dục đào tạo.

Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐTS và các Ban giúp việc HĐTS theo như Quy chế tuyển sinh Đại học cao đẳng năm 2016 của Bộ Giáo dục đào tạo. Riêng Ban thư ký có nhiệm vụ thực hiện các công việc do Hội đồng tuyển sinh giao từ khi tổ chức cho thí sinh đăng ký và trong suốt cả quá trình tuyển sinh.

2. Thanh tra, xử lý thông tin phản ánh tiêu cực, chế độ báo cáo lưu trữ, khen thưởng và xử lý vi phạm

Theo Quy chế tuyển sinh Đại học cao đẳng năm 2016 của Bộ Giáo dục đào tạo.


Thông tin liên quan