Quản lý năng lượng chất lượng cao

Đăng ngày: 4/4/2016

 Chuyên ngành: Quản lý năng lượng chất lượng cao

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo

  Tăng cường kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kiểm toán năng lượng; Lập báo cáo kiểm toán năng lượng; Am hiểu và có khả năng tư vấn xây dựng các mô hình quản lý năng lượng  theo các tiêu chuẩn chất lượng; Am hiểu các kiến thức trong phân tích, quản lý, vận hành các dự án quốc tế về năng lượng; Đủ khả năng và điều kiện thi chứng chỉ hành nghề “Người quản lý Năng lượng” và chứng chỉ hành nghề “Kiểm toán viên năng lượng”

   - Sử dụng thành thạo phần mềm trong phân tích dữ liệu năng lượng: Eview, SPSS, Macros, DEA

  - Sử dụng thành thạo phần mềm quản lý dự án: Microsoft project

  - Có khả năng tự xây dựng các chương trình điều khiển thông minh tiết kiệm năng lượng: Điều khiển hệ thống chiếusáng, điều khiển biến tần cho đông cơ.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

 - Thực hiện và tư vấn về lĩnh vực Kiểm toán năng lượng và xây dựng mô hình Quản lý năng lượng;Thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án, lập kế hoạch, triển khai phương án tiết kiệm năng lượng tại các nhà máy sản xuất điện, công ty truyền tải điện, công ty tư vấn thiết kế, nhà máy sản xuất, sử dụng điện năng; Thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án; lập kế hoạch về hoạt động kinh doanh; vận hành thị trường điện; thiết kế lưới cung cấp; tư vấn tiết kiệm năng lượng

- Giáo viên giảng dạy các môn học chuyên ngành tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề; Nghiên cứu lĩnh vực Quản lý năng lượng ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học, Cao đẳng; Tham gia các dự án và làm việc tại các nước trong khu vực và quốc tế

 


Thông tin liên quan