Tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy 2016 - Ngành Công nghệ thông tin

Đăng ngày: 3/20/2016

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

 

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành, chuyên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

HỆ ĐẠI HỌC

 

 

1850

 

 

3

Công nghệ thông tin với các chuyên ngành:

D480201

A00, A01, D07, D01

 

 

 

3.1

Công nghệ phần mềm

D480201_01

 

55

- Kiến thức tổng quát về quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm, kiến thức về các hệ thống nền tảng, các công cụ phát triển cơ bản.

- Kiến thức về các thuật toán và các phần mềm thông minh

- Kỹ năng thiết kế, lập trình ra các phần mềm trên thiết bị di động, trên Internet, trên các robot và máy tính chuyên dụng, các hệ thống nhúng và thời gian thực

- Làm việc tại các công ty ở trong nước và đa quốc gia về phần mềm trên thiết bị di động, trên Internet, trên các robot và máy tính chuyên dụng trong: điện lực, viễn thông, tài chính và ngân hàng, không lưu và điều khiển, sản xuất và công nghiệp, nhúng và thời gian thực

- Làm việc tại các cơ quan của: đảng, chính phủ, các bộ, ban ngành, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tập đoàn kinh tế (điện lực, than khoáng sản, dầu khí, ngân hàng,....)

- Tự xây dựng và làm chủ các công ty về phần mềm và dịch vụ phần mềm.

3.2

Thương mại điện tử

D480201_02

 

35

- Đào tạo kỹ sư chuyên ngành TMĐT có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức chuyên sâu về TMĐT, có kỹ năng phát triển các ứng dụng tin học hỗ trợ cho các hoạt động giao dịch, TMĐT.

- Kỹ năng về lập trình web, phân tích thiết kế hệ thống, kỹ năng đàm phán, kinh doanh và thương thảo các hợp đồng Quốc tế.

- Năng lực ngoại ngữ cũng như kiến thức, tư duy tổng hợp về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội được nâng cao.

 

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm tại Ngân hàng, Công ty chứng khoán, cơ quan nhà nước, tập đoàn kinh tế, Vụ, viện nghiên cứu, công ty xuất nhập khẩu,... tại các vị trí sau:

- Quản lý thông tin (CIO), E-marketing,...

- Xử lý và phân tích dữ liệu chứng khoán, kinh doanh, tài chính...

- Nhân viên giao dịch khách hàng trên các hệ thống trực tuyến của Ngân hàng, công ty,...

- Chuyên viên phát triển các hệ thống tin học ứng dụng trong kinh tế.

- Chuyên viên lập kế hoạch, chính sách, quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP.

- ...

3.3

Quản trị và an ninh mạng

D480201_03

 

40

- Có kiến thức về: an toàn mạng máy tính, an toàn hệ điều hành, an toàn cơ sở dữ liệu, an toàn các ứng dụng Web và internet,…;

- Biết phân tích một hệ thống để chỉ ra các hiểm hoạ tiềm tàng, đề xuất giải pháp để chống lại các hiểm hoạ đó với các yêu cầu cụ thể về độ an toàn, hiệu quả và chi phí;

- Vận dụng được các kiến thức về an ninh mạng, các thuật toán mã hoá, vấn đề xác thực thông điệp, chữ ký điện tử và các giao thức xác thực để đảm bảo vấn đề an ninh mạng và an ninh hệ thống

 

- Quản trị, thiết kế và đảm bảo an ninh cho các hệ thống mạng máy tính và truyền thông trong các công ty ở trong nước và đa quốc gia: điện lực, viễn thông, tài chính và ngân hàng, không lưu và điều khiển, sản xuất và công nghiệp

- Làm việc tại các cơ quan của: đảng, chính phủ, các bộ, ban ngành, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tập đoàn kinh tế (điện lực, than khoáng sản, dầu khí, ngân hàng,....)


Thông tin liên quan