Quản lý dự án và công trình điện

Đăng ngày: 4/10/2016

Giới thiệu chuyên ngành: Quản lý dự án và công trình điện

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo

  - Sinh viên được trang bị kiến thức và công cụ hiện đại để có cơ sở quản lý, giám sát và thực hiện một dự án xây dựng công trình nói chung và công trình điện nói riêng trước và sau khi hoàn       thành đưa vào sử dụng.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

 - Kỹ sư  Quản lý dự án và công trình điện có thể làm việc trong các công trình “xây dựngnói chung và công trình điện nói riêng trước và sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, các trường đại học,  cao đẳng, dạy nghề, các viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Có đủ kiến thức để có thể học tiếp sau đại học.


Thông tin liên quan