Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo nguồn nhân lực cho khu kinh tế Vũng Áng (09/05/2016)

Đăng ngày: 5/9/2016

Căn cứ vào Công văn Số 920/BGDĐT-GDĐH ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ GD&ĐT về việc giao chỉ tiêu đào tạo nhân lực cho cho Khu kinh tế Vũng Áng năm 2016;

 Căn cứ vào Công văn Số 511/TĐHHT-ĐT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Trường Đại học Hà Tĩnh gửi trường Đại học Điện lực;

 Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng năm 2016 như sau:

 1. Chỉ tiêu đào tạo:

TT

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Hệ đào tạo

Khối thi

Thời gian đào tạo

1

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

40

Đại học chính quy

A00, A01, D07

4,5 năm

2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

40

Đại học chính quy

A00, A01, D07

4,5 năm

2. Đối tượng tuyển và cách thức đào tạo:

     -  Tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của các thí sinh có kết quả thi PTTH quốc gia năm 2016 do các trường Đại học tổ chức đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bậc đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     - Học sinh trúng tuyển sẽ học các môn Giáo dục đại cương tại Trường Đại học Hà Tĩnh (1,5 năm), các môn chuyên ngành sẽ học tại trường Đại học Điện lực ở Hà Nội. Trường Đại học Điện lực cấp bằng tốt nghiệp (bằng Kỹ sư).

     - Nghĩa vụ và Quyền lợi của người học được xác định trong Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

  Theo các quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo về tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2016

4. Tổ chức xét tuyển:

   - Hội đồng tuyển sinh đào tạo nhân lực trình độ đại học cho Khu kinh tế Vũng Áng năm 2016 thực hiện xét tuyển dựa trên cơ sở Hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh và các quy định về điểm xét tuyển của trường Đại học Điện lực đã nói ở trên.

  - Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2016 và của Hội đồng tuyển sinh đào tạo nhân lực trình độ đại học cho Khu kinh tế Vũng Áng.

  - Hồ sơ đăng ký xét tuyển nộp tại: Bộ phận tuyển sinh, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Điện lực.

 Địa chỉ: Tầng 1, nhà B,  235, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

 Điện thoại: (04) 22 45 26 62;  Email: dt@epu.edu.vn. Website: www.epu.edu.vn  hoặc tại trường Đại học Hà Tĩnh.       


Thông tin liên quan