Danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2015

Đăng ngày: 15/08/2015

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào ĐH Điện Lực


STT SBD Họ tên thí sinh Ngày sinh Điểm thi Điểm cộng Tổng điểm Mã ngành trúng tuyển Nguyện vọng trúng tuyển
1 TND029624 HOÀNG THÚY VUI 25/08/1996 8.5 3.5 12 C340101_01 Nguyện vọng 1
2 TQU001297 ĐINH THỊ HƯƠNG GIANG 20/02/1997 11.25 3.5 14.75 C340301_01 Nguyện vọng 1
3 TND012367 VI THỊ HỶ 08/05/1997 12.75 3.5 16.25 C340301_01 Nguyện vọng 3
4 TND013017 TRẦN TRUNG KIÊN 18/09/1997 13.75 3.5 17.25 C340301_01 Nguyện vọng 1
5 THV000207 HOÀNG TUẤN ANH 04/06/1996 12.5 3.5 16 C510301_01 Nguyện vọng 1
6 TND008832 PHẠM THỊ HOA 14/12/1997 10.5 3.5 14 C510301_01 Nguyện vọng 1
7 TND025095 NGUYỄN CÔNG THỤY 03/09/1997 10 3.5 13.5 C510301_01 Nguyện vọng 1
8 TND027594 TRIỆU NGỌC TÚ 27/02/1996 12.75 3.5 16.25 C510301_01 Nguyện vọng 1
9 TND027767 LÃ HÙNG TUẤN 03/07/1997 12.75 3.5 16.25 C510301_01 Nguyện vọng 1
10 TQU006244 QUAN TUẤN TÙNG 02/04/1997 12 3.5 15.5 C510301_01 Nguyện vọng 1
11 TND023835 TRẦN TÚ THIÊN 26/10/1997 12 3.5 15.5 C510301_04 Nguyện vọng 1
12 TND012744 HOÀNG MINH KHÔI 08/11/1996 16.75 3.5 20.25 C510301_05 Nguyện vọng 1
13 LNH005638 NGUYỄN VĂN LONG 13/03/1996 10.5 3.5 14 C510303_02 Nguyện vọng 1
14 TQU002772 HOÀNG NGỌC KHÁNH 02/05/1997 13.75 3.5 17.25 D340101_01 Nguyện vọng 3
15 TND016428 BẾ VĂN MINH 14/08/1997 13.75 3.5 17.25 D340101_01 Nguyện vọng 1
16 TND023296 PHÙNG THỊ PHƯƠNG THẢO 15/08/1997 17.75 3.5 21.25 D340101_01 Nguyện vọng 1
17 TND026215 HOÀNG THU TRANG 15/04/1997 13.75 3.5 17.25 D340101_01 Nguyện vọng 2
18 TND021992 VÕ MINH TÀI 12/09/1997 16.25 3.5 19.75 D340101_01 Nguyện vọng 1
19 TND007558 LƯƠNG VĂN HÂN 10/10/1997 16.25 3.5 19.75 D340201_01 Nguyện vọng 3
20 TND007309 LÂM THUÝ HẰNG 12/12/1997 16.75 3.5 20.25 D340301_01 Nguyện vọng 1
21 TND018231 LƯU THỊ THẢO NGUYÊN 20/04/1997 15 3.5 18.5 D340301_01 Nguyện vọng 1
22 KQH003335 HOÀNG HƯƠNG GIANG 26/03/1996 14 3.5 17.5 D340301_02 Nguyện vọng 2
23 HHA012873 LÝ THỊ THANH THẢO 07/04/1997 17.25 3.5 20.75 D340301_03 Nguyện vọng 1
24 TND026626 NÔNG THỊ MINH TRANG 26/12/1997 16.75 3.5 20.25 D340301_03 Nguyện vọng 1
25 THV002330 HOÀNG ĐỨC DUY 03/09/1997 17 3.5 20.5 D480201_01 Nguyện vọng 2
26 TTB004739 GIÀNG A PHÁNG 02/04/1997 17.25 3.5 20.75 D480201_01 Nguyện vọng 2
27 LNH008392 VÌ VĂN THÀNH 30/08/1997 17.25 3.5 20.75 D480201_01 Nguyện vọng 1
28 TND017185 TRÌNH VIẾT NAM 18/08/1996 13.25 3.5 16.75 D510102_01 Nguyện vọng 1
29 THV011321 ĐAO VĂN SĨ 15/10/1997 15.75 3.5 19.25 D510102_01 Nguyện vọng 2
30 TQU005130 PHẠM VĂN THẢO 23/06/1997 18.75 3.5 22.25 D510102_01 Nguyện vọng 1
31 TND023876 NGUYỄN ĐỨC THIỆN 03/08/1995 16.5 3.5 20 D510102_02 Nguyện vọng 1
32 THV001572 SA VĂN CHƯỞNG 02/04/1997 19.25 3.5 22.75 D510201_01 Nguyện vọng 1
33 THV014439 PHAN VĂN TUÂN 29/10/1997 16.25 3.5 19.75 D510201_01 Nguyện vọng 2
34 THV000536 NGUYỄN TUẤN ANH 10/07/1994 17 3.5 20.5 D510203_01 Nguyện vọng 1
35 THV011591 PHAN MẠNH SỨC 14/05/1997 16.5 3.5 20 D510203_01 Nguyện vọng 1
36 TND001916 NÔNG THỊ THANH BÌNH 10/07/1997 19.25 3.5 22.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
37 TND009064 CAO PHƯƠNG HOÀI 05/01/1997 19.75 3.5 23.25 D510301_01 Nguyện vọng 1
38 THV005089 TRẦN ĐỨC HOÀNG 14/11/1997 19 3.5 22.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
39 TND010688 ĐINH QUANG HUY 30/12/1997 19.25 3.5 22.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
40 HHA007114 LA VĂN KHẢI 29/12/1997 19.5 3.5 23 D510301_01 Nguyện vọng 1
41 LNH004896 QUÁCH TRUNG KIÊN 26/02/1997 18.25 3.5 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
42 TND019057 VI THỊ PHƯƠNG NHUNG 06/04/1997 19.5 3.5 23 D510301_01 Nguyện vọng 1
43 TND022586 HOÀNG PHẠM THÀNH 19/09/1997 18 3.5 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
44 TDV034045 NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG 02/09/1992 20.25 3.5 23.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
45 TND028086 CAM VĂN TÙNG 03/06/1997 18.25 3.5 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
46 TQU000946 LÝ QUANG DUY 04/10/1997 14.75 3.5 18.25 D510301_03 Nguyện vọng 2
47 THV005581 HOÀNG MẠNH HUY 03/10/1997 19.75 3.5 23.25 D510301_04 Nguyện vọng 1
48 HHA008533 HOÀNG VĂN LONG 12/01/1996 17.75 3.5 21.25 D510301_04 Nguyện vọng 2
49 HDT017194 PHẠM VĂN NAM 23/02/1997 17 3.5 20.5 D510301_04 Nguyện vọng 2
50 TND019152 ĐINH NAM NINH 21/04/1997 17 3.5 20.5 D510301_04 Nguyện vọng 1
51 HHA013302 LÔ HỮU THẾ 26/04/1997 19.5 3.5 23 D510301_04 Nguyện vọng 1
52 THV012594 ĐAO VĂN THIÊN 20/09/1997 17.25 3.5 20.75 D510301_04 Nguyện vọng 1
53 TND019851 LÊ HOÀI PHƯƠNG 06/04/1997 16.75 3.5 20.25 D510301_05 Nguyện vọng 2
54 TDV027767 NGUYỄN VĂN THÀNH 23/12/1996 22.5 3.5 26 D510301_05 Nguyện vọng 1
55 TND025183 MA DOÃN THƯ 27/08/1997 18.75 3.5 22.25 D510301_05 Nguyện vọng 1
56 TND008114 DƯƠNG CÔNG HIỆP 14/11/1996 15 3.5 18.5 D510301_07 Nguyện vọng 4
57 TND013229 ĐỖ THỊ LAN 07/07/1997 18.5 3.5 22 D510301_08 Nguyện vọng 1
58 TND016264 NÔNG ĐỨC MẠNH 17/09/1996 18.5 3.5 22 D510301_08 Nguyện vọng 1
59 TDV015863 LẦU BÁ LÂU 18/04/1997 14.25 3.5 17.75 D510302_01 Nguyện vọng 2
60 TND012668 VŨ HOÀNG KHÁNH 25/11/1997 16.5 3.5 20 D510303_01 Nguyện vọng 2
61 TQU003213 NGUYỄN VĂN LINH 12/12/1997 17.5 3.5 21 D510303_01 Nguyện vọng 2
62 TND022631 MA TUẤN THÀNH 18/10/1997 18.75 3.5 22.25 D510303_02 Nguyện vọng 1
63 TND005711 VI XUÂN ĐỨC 20/11/1997 16.25 3.5 19.75 D510601_01 Nguyện vọng 3
64 TND007223 BÙI MINH HẰNG 02/12/1997 17.5 3.5 21 D510601_01 Nguyện vọng 1
65 TND011546 LINH QUANG HƯNG 16/11/1997 14.75 3.5 18.25 D510601_01 Nguyện vọng 1
66 TND027600 TRẦN MINH TÚ 22/03/1997 15.25 3.5 18.75 D510601_01 Nguyện vọng 2
67 TND027626 VY ANH TÚ 26/08/1997 17.25 3.5 20.75 D510601_01 Nguyện vọng 1
68 TQU005077 NGUYỄN MAI THẢO 22/04/1997 15 3.5 18.5 D510601_03 Nguyện vọng 2
69 THP015644 ĐỖ VĂN TRUNG 28/01/1995 18.5 3 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
70 TDV029163 NGUYỄN MINH THIÊN 26/10/1997 15.5 2.5 18 D510102_01 Nguyện vọng 4
71 KHA011375 HOÀNG VĂN TỪ 11/07/1994 15.25 2.5 17.75 C510301_04 Nguyện vọng 1
72 TND019702 DƯƠNG THIỆN PHƯỚC 25/12/1997 20 2.5 22.5 D510303_01 Nguyện vọng 1
73 HHA002585 NGUYỄN TIẾN DUYỆT 18/02/1997 14.5 2.5 17 D510302_01 Nguyện vọng 1
74 HHA002671 NGUYỄN BẢO DƯƠNG 18/01/1997 18.75 2.5 21.25 D510301_04 Nguyện vọng 2
75 TDV010637 THÁI BÁ HIẾU 19/07/1997 18.25 2 20.25 D510301_03 Nguyện vọng 2
76 THP013003 BÙI VĂN THANH 06/08/1996 20 2 22 D510301_04 Nguyện vọng 1
77 KHA002160 BÙI TIẾN ĐẠT 29/01/1997 20 2 22 D510301_05 Nguyện vọng 1
78 TND022045 HOÀNG MINH TÂM 24/07/1997 18 2 20 D510302_01 Nguyện vọng 1
79 HHA005850 LÝ VĂN HÙNG 15/08/1997 17.75 2 19.75 D510301_09 Nguyện vọng 2
80 HDT025982 NGUYỄN TRUNG TĨNH 28/03/1994 18.75 2 20.75 D510303_01 Nguyện vọng 1
81 KQH013103 VŨ ĐỨC THIỆN 31/03/1997 12.5 2 14.5 C510301_04 Nguyện vọng 1
82 THP013174 NGUYỄN TIẾN THÀNH 21/09/1997 11.5 2 13.5 C510301_01 Nguyện vọng 1
83 HDT003208 DƯƠNG BÁ CƯỜNG 08/12/1996 16.5 2 18.5 D510201_01 Nguyện vọng 2
84 THP015053 ĐOÀN THUỲ TRANG 15/03/1997 20.25 2 22.25 D510301_01 Nguyện vọng 1
85 BKA015109 MAI MINH VƯƠNG 25/05/1997 19.75 2 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
86 TDV036183 NGUYỄN ĐÌNH VINH 17/03/1996 20.75 1.5 22.25 D510301_01 Nguyện vọng 1
87 TND029493 ĐÀO NGỌC VŨ 25/12/1997 20 1.5 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
88 THV014397 NGUYỄN THANH TÚ 27/08/1997 21.5 1.5 23 D510301_01 Nguyện vọng 1
89 HDT005569 PHẠM VĂN ĐỨC ĐỊNH 29/09/1997 17.5 1.5 19 D510301_02 Nguyện vọng 1
90 TND011635 PHẠM TRÍ HƯNG 29/01/1997 20.75 1.5 22.25 D510301_02 Nguyện vọng 1
91 HDT016528 LÊ HỮU MINH 20/08/1997 19 1.5 20.5 D510301_02 Nguyện vọng 1
92 TND022275 ĐỖ HỒNG THÁI 26/02/1996 17.5 1.5 19 D510301_02 Nguyện vọng 2
93 HDT023220 LÊ THỊ THU THẢO 16/12/1997 19 1.5 20.5 D510301_02 Nguyện vọng 1
94 TDV031738 LƯU XUÂN TOÀN 30/12/1996 17.5 1.5 19 D510301_02 Nguyện vọng 2
95 HDT028397 NGUYỄN TRỌNG TUẤN 06/03/1997 18 1.5 19.5 D510301_02 Nguyện vọng 1
96 THV001986 PHẠM CÔNG DOANH 08/10/1997 16.75 1.5 18.25 D510301_03 Nguyện vọng 1
97 HDT026597 LÊ THỊ TRANG 24/07/1997 23 1.5 24.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
98 TDV031759 NGUYỄN MINH TOÀN 18/12/1997 21.75 1.5 23.25 D510301_01 Nguyện vọng 1
99 THV013676 ĐẶNG NGỌC TRANG 13/08/1997 20 1.5 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
100 TDV033931 TRẦN VĂN TRUNG 20/01/1997 20 1.5 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
101 TDV033670 VÕ VIẾT TRỌNG 10/06/1997 21 1.5 22.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
102 SPH015452 NGUYỄN TIẾN THÀNH 30/08/1997 25.25 1.5 26.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
103 TND023899 TRẦN VĂN THIỆN 07/04/1996 20.75 1.5 22.25 D510301_01 Nguyện vọng 1
104 TND023975 GIÁP TẤN THỊNH 12/11/1997 20.25 1.5 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
105 NLS012756 TRẦN MINH TIẾN 06/02/1997 20.75 1.5 22.25 D510301_01 Nguyện vọng 1
106 THV013525 DƯƠNG NGỌC TOÀN 11/12/1997 20 1.5 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
107 THV009339 NGUYỄN PHÚC HỮU NGHĨA 27/12/1997 21.5 1.5 23 D510301_01 Nguyện vọng 1
108 LNH007283 ĐỖ ĐÌNH PHƯƠNG 14/05/1997 20 1.5 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
109 HHA009034 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 08/08/1997 20.5 1.5 22 D510301_01 Nguyện vọng 1
110 TDV026716 HỒ PHẠM TÀI 02/01/1997 21.25 1.5 22.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
111 HDT022088 TRƯƠNG VĂN TÀI 10/09/1996 20.5 1.5 22 D510301_01 Nguyện vọng 1
112 TND021850 TRẦN THIÊN SƠN 20/01/1997 20.75 1.5 22.25 D510301_01 Nguyện vọng 1
113 THV012481 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 01/05/1997 22.75 1.5 24.25 D510301_01 Nguyện vọng 1
114 HDT013038 MAI QUỐC KỲ 29/01/1997 21 1.5 22.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
115 THV006518 VŨ HỒNG KHANH 24/07/1996 21 1.5 22.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
116 LNH004773 MAI QUỐC KHÁNH 30/08/1997 21.25 1.5 22.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
117 TQU002807 VŨ ĐỨC KHIÊM 10/06/1990 21.5 1.5 23 D510301_01 Nguyện vọng 1
118 TTN009383 NGUYỄN NGỌC LẬP 05/02/1995 20.5 1.5 22 D510301_01 Nguyện vọng 1
119 TTN010322 MAI VĂN LONG 25/12/1995 20.5 1.5 22 D510301_01 Nguyện vọng 1
120 TND015533 NGUYỄN VĂN LƯƠNG 03/07/1996 21 1.5 22.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
121 THV008512 KHỔNG VĂN MẠNH 28/11/1996 20.75 1.5 22.25 D510301_01 Nguyện vọng 1
122 SPH008083 LÊ ANH HƯNG 08/11/1997 20.5 1.5 22 D510301_01 Nguyện vọng 1
123 THV004985 ĐÀO HUY HOÀNG 30/10/1996 20 1.5 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
124 TND004927 NGHIÊM ĐỨC ĐẠT 01/05/1997 21.5 1.5 23 D510301_01 Nguyện vọng 1
125 BKA002852 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 25/10/1997 20 1.5 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
126 LNH002171 CHU MINH ĐỨC 02/10/1997 22 1.5 23.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
127 LNH002205 LÊ TRUNG ĐỨC 18/09/1997 21 1.5 22.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
128 TND005696 TRẦN VĂN ĐỨC 17/10/1997 20.5 1.5 22 D510301_01 Nguyện vọng 1
129 TTB001181 VŨ HOÀNG DUNG 12/09/1997 20.5 1.5 22 D510301_01 Nguyện vọng 1
130 TDV004991 NGUYỄN THÍNH DŨNG 20/09/1997 20 1.5 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
131 TTN003341 NGUYỄN XUÂN DƯƠNG 12/07/1997 20.75 1.5 22.25 D510301_01 Nguyện vọng 1
132 TQU001451 TRẦN THỊ NGỌC HÀ 11/09/1997 21 1.5 22.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
133 TTB001853 LÊ VĂN HẢI 01/10/1997 21 1.5 22.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
134 LNH003362 TRƯƠNG MINH HIẾU 19/12/1997 20 1.5 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
135 THV000578 PHẠM HOÀNG ANH 13/11/1997 22.5 1.5 24 D510301_01 Nguyện vọng 1
136 TTN001053 TRỊNH NGỌC BẮC 20/09/1997 21.5 1.5 23 D510301_01 Nguyện vọng 1
137 TTN000044 LƯU VĂN AN 05/01/1997 20.25 1.5 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
138 THV000019 NGUYỄN HOÀI AN 11/12/1997 20.75 1.5 22.25 D510301_01 Nguyện vọng 1
139 DCN000310 NGUYỄN ĐỨC ANH 26/09/1997 20.25 1.5 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
140 TDV000746 NGUYỄN ĐỨC ANH 17/09/1997 21.25 1.5 22.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
141 TND017684 ĐẶNG VĂN NGHĨA 13/07/1997 18.75 1.5 20.25 D510203_01 Nguyện vọng 1
142 HDT011869 NGUYỄN QUỐC HƯNG 22/09/1997 19.25 1.5 20.75 D510203_01 Nguyện vọng 2
143 TND009043 HÀ VĂN HÓA 05/06/1997 19 1.5 20.5 D510203_01 Nguyện vọng 1
144 DCN007749 PHƯƠNG VĂN NAM 05/12/1996 18.75 1.5 20.25 D510203_01 Nguyện vọng 2
145 HHA001629 NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN 20/01/1997 18.25 1.5 19.75 D510201_01 Nguyện vọng 2
146 TND004704 NGUYỄN VĂN ĐA 20/03/1997 18 1.5 19.5 D510201_01 Nguyện vọng 2
147 HDT005055 LÊ HỮU ĐẠI 20/10/1997 18.5 1.5 20 D510201_01 Nguyện vọng 1
148 HDT005268 LÊ TUẤN ĐẠT 24/02/1997 15.75 1.5 17.25 D510201_01 Nguyện vọng 1
149 TND008630 NGUYỄN QUANG HIỆU 07/10/1996 16.5 1.5 18 D510201_01 Nguyện vọng 2
150 TQU004469 VŨ MINH QUANG 15/10/1997 15.75 1.5 17.25 D510201_01 Nguyện vọng 1
151 TDV026001 LÊ DUY SINH 10/09/1997 19.5 1.5 21 D510201_01 Nguyện vọng 2
152 HHA011983 ĐOÀN BÁ SƠN 13/10/1997 15.75 1.5 17.25 D510201_01 Nguyện vọng 1
153 TDV007461 PHẠM TRƯỜNG GIANG 08/09/1997 18.5 1.5 20 D510203_01 Nguyện vọng 3
154 TND022534 TRỊNH XUÂN THANH 22/09/1997 17.5 1.5 19 D510201_01 Nguyện vọng 3
155 THV013450 TRẦN ĐỨC TIẾN 13/11/1997 16.25 1.5 17.75 D510102_01 Nguyện vọng 1
156 TDV001424 TRẦN HỮU ANH 04/07/1997 17.5 1.5 19 D510102_02 Nguyện vọng 2
157 LNH002856 VŨ QUANG HÀO 09/04/1997 15.25 1.5 16.75 D510102_03 Nguyện vọng 1
158 HDT005782 ĐINH HUY ĐỨC 21/07/1996 15 1.5 16.5 D510102_03 Nguyện vọng 1
159 HDT024196 LƯƠNG TẤT THÔNG 19/09/1995 18.75 1.5 20.25 D510102_03 Nguyện vọng 2
160 HDT013413 NGUYỄN VĂN LÂM 25/02/1996 20.75 1.5 22.25 D480201_03 Nguyện vọng 1
161 TND030151 TRẦN THỊ HOÀNG YẾN 26/12/1997 18.5 1.5 20 D480201_03 Nguyện vọng 2
162 THV001361 TRẦN VĂN CHIẾN 15/04/1997 19.75 1.5 21.25 D510102_01 Nguyện vọng 2
163 HDT003078 PHẠM VĂN CƠ 15/02/1996 19.75 1.5 21.25 D510102_01 Nguyện vọng 1
164 TQU000968 TRƯƠNG HÀ DUY 24/06/1997 17 1.5 18.5 D510102_01 Nguyện vọng 3
165 TND020892 TRẦN HỮU QUYỀN 25/07/1997 20.25 1.5 21.75 D480201_01 Nguyện vọng 1
166 HDT021647 LÊ HOÀNG SƠN 22/08/1995 20.25 1.5 21.75 D480201_01 Nguyện vọng 1
167 TND021923 NGUYỄN VĂN SỬU 13/04/1997 21 1.5 22.5 D480201_01 Nguyện vọng 1
168 TND004113 DƯƠNG VĂN DUY 06/04/1997 18 1.5 19.5 D480201_02 Nguyện vọng 2
169 HDT012212 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 04/09/1997 14.75 1.5 16.25 D480201_02 Nguyện vọng 2
170 HDT010971 ĐỖ QUANG HUY 20/07/1996 16.25 1.5 17.75 D480201_02 Nguyện vọng 1
171 HHA010445 TRỊNH THỊ TÂN NHẬT 21/07/1997 19.5 1.5 21 D480201_02 Nguyện vọng 1
172 TND024812 HOÀNG THU THỦY 02/02/1996 15.25 1.5 16.75 D480201_02 Nguyện vọng 2
173 THV014635 NGUYỄN VĂN TUẤN 31/10/1997 17.75 1.5 19.25 D480201_02 Nguyện vọng 2
174 THV015394 BÙI QUỐC VƯƠNG 10/12/1996 16.5 1.5 18 D480201_02 Nguyện vọng 1
175 NLS000199 NGÔ ĐÌNH ANH 13/10/1997 17.75 1.5 19.25 D480201_03 Nguyện vọng 1
176 TND002643 DƯƠNG THẾ CHUNG 12/02/1997 17.75 1.5 19.25 D480201_03 Nguyện vọng 1
177 TND003838 NGUYỄN ANH DŨNG 01/05/1997 15.75 1.5 17.25 D480201_03 Nguyện vọng 1
178 HHA000346 LÊ THẾ ANH 25/06/1997 20 1.5 21.5 D480201_01 Nguyện vọng 1
179 HDT014361 NGUYỄN CHÍ LINH 02/12/1996 21 1.5 22.5 D480201_01 Nguyện vọng 1
180 BKA008754 TRẦN HỮU CHÂU MINH 10/09/1997 21 1.5 22.5 D480201_01 Nguyện vọng 1
181 SPH005898 LÊ THU HIỀN 28/10/1997 17.25 1.5 18.75 D340301_03 Nguyện vọng 1
182 TTB003680 PHẠM TÂM LONG 25/06/1997 16.75 1.5 18.25 D340301_03 Nguyện vọng 1
183 TQU002659 NGUYỄN THIÊN HƯƠNG 28/09/1997 20.75 1.5 22.25 D340301_03 Nguyện vọng 1
184 SPH009022 HÀ THỊ LAN 23/07/1996 15.75 1.5 17.25 D340301_03 Nguyện vọng 1
185 THV009399 BÙI THỊ BÍCH NGỌC 13/11/1997 21 1.5 22.5 D340301_03 Nguyện vọng 1
186 THV009949 NGUYỄN TRANG NHUNG 03/10/1997 16.75 1.5 18.25 D340301_03 Nguyện vọng 1
187 TTB005861 LÊ PHƯƠNG THẢO 10/12/1997 14.25 1.5 15.75 C510301_01 Nguyện vọng 1
188 TTB005259 NGUYỄN TẤN SANG 06/08/1997 14.25 1.5 15.75 C510301_01 Nguyện vọng 1
189 THV011438 LÊ MINH SƠN 13/08/1997 13.25 1.5 14.75 C510301_01 Nguyện vọng 1
190 TQU005188 LÊ VŨ THẮNG 05/05/1997 13.75 1.5 15.25 C510301_01 Nguyện vọng 1
191 TTB007230 NGUYỄN MINH TÙNG 15/09/1997 13.25 1.5 14.75 C510301_01 Nguyện vọng 1
192 LNH010775 NGUYỄN HẢI VINH 02/09/1997 14 1.5 15.5 C510301_01 Nguyện vọng 1
193 THV005625 NGUYỄN QUANG HUY 24/11/1997 13.5 1.5 15 C510301_01 Nguyện vọng 1
194 LNH004700 BÙI QUANG KHẢI 01/01/1997 16.75 1.5 18.25 C510301_01 Nguyện vọng 3
195 TQU002749 TRẦN QUANG KHẢI 17/10/1997 14 1.5 15.5 C510301_01 Nguyện vọng 1
196 LNH004828 NGÔ ĐÌNH KHÔI 10/02/1997 14.5 1.5 16 C510301_01 Nguyện vọng 1
197 TDV015214 ĐẶNG TRUNG KIÊN 28/02/1997 13 1.5 14.5 C510301_01 Nguyện vọng 1
198 THV007500 NGUYỄN BẢO LINH 05/06/1997 11.5 1.5 13 C510301_01 Nguyện vọng 1
199 HDT016727 TRỊNH VINH MINH 06/04/1997 12.25 1.5 13.75 C510301_01 Nguyện vọng 1
200 TND017445 TRẦN THỊ NGA 09/12/1997 17.75 1.5 19.25 C510301_01 Nguyện vọng 1
201 TQU003866 TRẦN ĐẠI NGHĨA 02/06/1997 17.75 1.5 19.25 C510301_01 Nguyện vọng 3
202 TDV025241 NGUYỄN HỮU QUYẾT 22/11/1997 12.75 1.5 14.25 C510301_01 Nguyện vọng 1
203 TTB006236 MAI HƯƠNG THƠM 27/07/1997 10.5 1.5 12 C510301_04 Nguyện vọng 1
204 HHA011233 PHẠM HOÀI PHƯƠNG 15/06/1997 11.25 1.5 12.75 C510301_04 Nguyện vọng 2
205 TQU004484 LÊ HOÀNG QUÂN 28/04/1996 12 1.5 13.5 C510301_04 Nguyện vọng 1
206 TDV024669 NGUYỄN CẢNH ANH QUÂN 20/06/1997 12.25 1.5 13.75 C510301_04 Nguyện vọng 1
207 LNH000209 HOÀNG TIẾN ANH 07/12/1996 12.25 1.5 13.75 C510301_04 Nguyện vọng 1
208 TTB006608 PHẠM THẾ TIỆP 14/03/1997 11 1.5 12.5 C510301_02 Nguyện vọng 1
209 TND001005 PHẠM TUẤN ANH 10/03/1997 12.5 1.5 14 C510301_04 Nguyện vọng 1
210 HDT005643 HOÀNG VĂN ĐÔNG 26/10/1996 10.75 1.5 12.25 C510301_04 Nguyện vọng 2
211 TQU001042 ĐẶNG TÙNG DƯƠNG 23/06/1997 11 1.5 12.5 C510301_04 Nguyện vọng 1
212 HDT012987 VŨ TRUNG KIÊN 28/10/1997 11 1.5 12.5 C510601_01 Nguyện vọng 2
213 TQU000139 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 26/09/1997 12.25 1.5 13.75 C510601_01 Nguyện vọng 1
214 THV002956 BÙI MINH ĐỨC 27/06/1997 11 1.5 12.5 C510601_01 Nguyện vọng 1
215 THV004407 LÊ DUY HIỂN 03/01/1997 13.75 1.5 15.25 C510301_01 Nguyện vọng 1
216 TND010444 LÊ DUY HÙNG 19/03/1996 14.25 1.5 15.75 C510301_01 Nguyện vọng 1
217 TDV011782 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG 20/04/1997 13.75 1.5 15.25 C510301_01 Nguyện vọng 1
218 LNH001301 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 13/09/1997 16 1.5 17.5 C510301_01 Nguyện vọng 1
219 TDV006045 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 19/07/1996 13.5 1.5 15 C510301_01 Nguyện vọng 1
220 TND003982 NGUYỄN THẾ DŨNG 27/01/1997 17.5 1.5 19 C510301_01 Nguyện vọng 3
221 TQU001514 PHÙNG XUÂN HẢI 14/06/1995 17 1.5 18.5 C510301_01 Nguyện vọng 2
222 THV000144 ĐẶNG HỒNG ANH 22/06/1997 17.75 1.5 19.25 C510301_01 Nguyện vọng 1
223 THV013558 NGUYỄN VĂN TOÀN 07/08/1997 12.75 1.5 14.25 C480201_01 Nguyện vọng 1
224 TQU001632 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 18/03/1997 11 1.5 12.5 C340301_01 Nguyện vọng 1
225 TDV023001 NGUYỄN THỊ OANH 05/11/1997 13.5 1.5 15 C340201_01 Nguyện vọng 1
226 HDT025049 PHẠM THỊ THỦY 11/11/1997 12.75 1.5 14.25 C340201_01 Nguyện vọng 1
227 TND028826 ĐINH NGỌC UYÊN 25/08/1997 11.25 1.5 12.75 C340201_01 Nguyện vọng 1
228 DCN002276 HOÀNG TIẾN ĐẠT 02/06/1997 12 1.5 13.5 C340301_01 Nguyện vọng 1
229 TQU003365 TRẦN THỊ QUỲNH LONG 20/06/1997 10.5 1.5 12 C340301_01 Nguyện vọng 1
230 THV008395 LÊ THỊ PHƯƠNG MAI 06/04/1997 11 1.5 12.5 C340301_01 Nguyện vọng 1
231 HDT013914 ĐOÀN SỸ LINH 10/02/1997 13.25 1.5 14.75 C480201_01 Nguyện vọng 1
232 TND006289 NGÔ THỊ HÀ 12/10/1997 18.75 1.5 20.25 D340301_02 Nguyện vọng 1
233 SPH008215 DƯƠNG THỊ HƯƠNG 07/03/1995 15 1.5 16.5 D340301_02 Nguyện vọng 3
234 TQU001664 TRỊNH THỊ MỸ HẰNG 12/09/1997 15.75 1.5 17.25 D340301_02 Nguyện vọng 3
235 HDT000653 LÊ THỊ LAN ANH 27/11/1997 19 1.5 20.5 D340301_03 Nguyện vọng 1
236 HDT004560 BÙI THỊ DUYÊN 01/07/1997 17.25 1.5 18.75 D340301_03 Nguyện vọng 1
237 LNH010609 NGUYỄN THU UYÊN 06/08/1997 16.5 1.5 18 D340301_02 Nguyện vọng 1
238 THV012905 PHAN HỒNG THUẬN 08/09/1997 16.75 1.5 18.25 D340301_01 Nguyện vọng 1
239 TDV030041 PHAN THỊ PHƯƠNG THUẬN 04/09/1997 17.5 1.5 19 D340301_01 Nguyện vọng 1
240 TTB004862 HOÀNG MINH PHƯƠNG 04/12/1996 18 1.5 19.5 D340301_01 Nguyện vọng 1
241 HHA011124 NGUYỄN DUY PHƯƠNG 01/03/1997 17.5 1.5 19 D340301_01 Nguyện vọng 1
242 TND014556 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 20/12/1997 17.5 1.5 19 D340301_01 Nguyện vọng 1
243 TQU003486 TRẦN HƯƠNG LY 08/09/1997 18.75 1.5 20.25 D340301_01 Nguyện vọng 1
244 HDT016838 TRẦN HÀ MY 30/12/1997 20 1.5 21.5 D340301_01 Nguyện vọng 1
245 THV008847 TRỊNH TRÀ MY 14/09/1997 18.25 1.5 19.75 D340301_01 Nguyện vọng 1
246 HDT008312 VŨ THỊ HIÊN 20/11/1997 19 1.5 20.5 D340301_01 Nguyện vọng 1
247 HDT008382 HOÀNG THỊ HIỀN 26/07/1997 18.25 1.5 19.75 D340301_01 Nguyện vọng 1
248 THV006415 NGUYỄN THU HƯỜNG 28/02/1997 17.5 1.5 19 D340301_01 Nguyện vọng 1
249 HDT013063 HỒ NGỌC THẢO LAM 01/11/1997 19 1.5 20.5 D340301_01 Nguyện vọng 1
250 TQU003977 NGUYỄN HOÀNG THẢO NGUYÊN 04/09/1997 15 1.5 16.5 D340201_02 Nguyện vọng 1
251 TQU001386 ĐỖ HỒNG HÀ 29/11/1996 15 1.5 16.5 D340101_03 Nguyện vọng 1
252 HDT011298 ĐOÀN THỊ HUYỀN 24/07/1997 18.75 1.5 20.25 D340101_02 Nguyện vọng 1
253 LNH005454 PHAN THÙY LINH 19/09/1997 18.75 1.5 20.25 D340101_02 Nguyện vọng 1
254 SPH006237 HÀ ĐỨC HIẾU 14/02/1994 17 1.5 18.5 D340201_01 Nguyện vọng 1
255 TQU001729 NGUYỄN THU HIỀN 26/11/1997 16 1.5 17.5 D340201_01 Nguyện vọng 1
256 TQU002964 NGUYỄN TÀI LÂM 16/07/1996 18.25 1.5 19.75 D340201_01 Nguyện vọng 1
257 HDT020025 PHẠM HÀ PHƯƠNG 17/11/1997 14.5 1.5 16 D340201_01 Nguyện vọng 2
258 DCN002619 TRẦN TRUNG ĐỨC 18/04/1997 16.25 1.5 17.75 D340201_02 Nguyện vọng 1
259 THV005425 LÊ PHI HÙNG 08/01/1997 17.25 1.5 18.75 D340201_02 Nguyện vọng 1
260 TDV033380 NGUYỄN THỊ MINH TRÍ 24/11/1997 18 1.5 19.5 D340101_01 Nguyện vọng 1
261 THV014824 THIỀU KIM TÙNG 15/01/1997 18 1.5 19.5 D340101_01 Nguyện vọng 2
262 TTB006173 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 28/12/1997 17.75 1.5 19.25 D340101_01 Nguyện vọng 1
263 SPH014441 DƯƠNG THỊ HƯƠNG QUỲNH 16/10/1997 18.75 1.5 20.25 D340101_01 Nguyện vọng 1
264 TND021733 NGUYỄN THÁI SƠN 07/02/1997 10.75 1.5 12.25 C510601_01 Nguyện vọng 2
265 HHA001861 PHẠM THỊ THU CÚC 28/09/1997 18.5 1.5 20 D340101_01 Nguyện vọng 1
266 TDV004279 PHẠM THỊ THẢO DIỆP 28/08/1997 19.25 1.5 20.75 D340101_01 Nguyện vọng 1
267 TDV007042 VÕ TÁ ĐỨC 06/05/1997 16.5 1.5 18 D340101_01 Nguyện vọng 1
268 TDV005223 CHU THỊ MỸ DUYÊN 18/10/1997 17.75 1.5 19.25 D340101_01 Nguyện vọng 1
269 TDV007756 NGÔ THU HÀ 28/04/1997 17.75 1.5 19.25 D340101_01 Nguyện vọng 1
270 LNH003287 ĐÀO TRUNG HIẾU 21/09/1997 17.5 1.5 19 D340101_01 Nguyện vọng 1
271 HDT012560 NGUYỄN VĂN HỮU 02/06/1997 17 1.5 18.5 D340101_01 Nguyện vọng 3
272 TND023606 NGUYỄN VĂN THẮNG 05/03/1997 17.75 1.5 19.25 D510303_01 Nguyện vọng 1
273 THV011688 MAI XUÂN TÂM 02/11/1997 18.5 1.5 20 D510303_01 Nguyện vọng 2
274 HHA012338 ĐINH NGỌC THÁI 05/06/1997 19 1.5 20.5 D510303_01 Nguyện vọng 1
275 THV012015 NGUYỄN TRUNG THÀNH 10/11/1997 16.5 1.5 18 D510303_01 Nguyện vọng 3
276 THV014859 VŨ ĐÌNH TUYÊN 15/09/1997 19 1.5 20.5 D510303_01 Nguyện vọng 1
277 TTB001568 HUỲNH TRUNG ĐỨC 06/05/1997 19.25 1.5 20.75 D510303_02 Nguyện vọng 1
278 HDT022908 NGUYỄN VĂN THÀNH 15/08/1996 19.5 1.5 21 D510303_02 Nguyện vọng 1
279 THV009550 NGUYỄN VĂN NGỌC 17/08/1997 20 1.5 21.5 D510303_02 Nguyện vọng 1
280 TDV021503 ĐÀM QUANG NGUYÊN 28/03/1997 19.75 1.5 21.25 D510303_02 Nguyện vọng 1
281 THV003049 NGUYỄN HUỲNH ĐỨC 25/12/1997 19.5 1.5 21 D510303_02 Nguyện vọng 1
282 TQU001390 ĐINH PHƯƠNG HÀ 28/07/1997 19.5 1.5 21 D510303_02 Nguyện vọng 1
283 THV006530 ĐỖ DUY KHÁNH 08/01/1997 19.5 1.5 21 D510303_02 Nguyện vọng 1
284 TDV018194 HỒ BÁ LƯU 27/02/1996 19.5 1.5 21 D510303_02 Nguyện vọng 1
285 THV005624 NGUYỄN QUANG HUY 23/09/1997 17.25 1.5 18.75 D510601_01 Nguyện vọng 1
286 HDT013045 BÙI THỊ LÀI 04/04/1997 17.5 1.5 19 D510601_01 Nguyện vọng 1
287 LNH005457 PHẠM DUY LINH 01/11/1994 18.75 1.5 20.25 D510601_01 Nguyện vọng 2
288 THV004551 LÊ VĂN HIẾU 04/11/1997 19.25 1.5 20.75 D510601_01 Nguyện vọng 2
289 TQU002055 LÊ HOÀNG 15/09/1997 17.5 1.5 19 D510601_01 Nguyện vọng 2
290 TTB001150 KIM THANH DUNG 29/03/1997 19.5 1.5 21 D510601_01 Nguyện vọng 2
291 TQU000660 HOÀNG NGỌC CƯỜNG 04/03/1997 16.75 1.5 18.25 D510601_01 Nguyện vọng 4
292 KQH009802 BÙI MINH NGỌC 07/12/1993 17.25 1.5 18.75 D510303_LT Nguyện vọng 2
293 HHA015607 BÙI THANH TÙNG 08/02/1997 22 1.5 23.5 D510303_02 Nguyện vọng 1
294 TDV000269 BÙI HOÀNG ANH 01/07/1997 17.25 1.5 18.75 D510303_03 Nguyện vọng 1
295 THV002993 HOÀNG GIANG VIỆT ĐỨC 10/01/1997 18 1.5 19.5 D510303_03 Nguyện vọng 2
296 HDT007183 LÊ NGỌC HẢI 25/03/1997 18.5 1.5 20 D510303_03 Nguyện vọng 1
297 TND009359 DƯƠNG MINH HOÀNG 06/11/1997 19.75 1.5 21.25 D510303_03 Nguyện vọng 2
298 TTB003679 PHẠM HẢI LONG 19/11/1997 19.25 1.5 20.75 D510303_03 Nguyện vọng 2
299 HHA015588 VŨ MINH TUẤN 24/09/1997 19 1.5 20.5 D510303_03 Nguyện vọng 2
300 TTB007260 VŨ DUY TÙNG 27/11/1997 19.5 1.5 21 D510303_03 Nguyện vọng 1
301 TTB005181 ĐÀO NGỌC HƯƠNG QUỲNH 23/09/1997 20.25 1.5 21.75 D510601_03 Nguyện vọng 1
302 THV011061 HOÀNG HƯƠNG QUỲNH 29/01/1997 19.5 1.5 21 D510601_03 Nguyện vọng 1
303 HHA015470 LẠI ANH TUẤN 08/10/1995 18.5 1.5 20 D510601_03 Nguyện vọng 2
304 THV001498 CAO THẾ CHUNG 07/05/1997 18.75 1.5 20.25 D510601_03 Nguyện vọng 1
305 TDV034703 LẠI THẾ TUẤN 03/07/1997 19.5 1.5 21 D510601_01 Nguyện vọng 2
306 HDT017008 LÊ PHƯƠNG NAM 05/02/1997 17.25 1.5 18.75 D510601_01 Nguyện vọng 1
307 TND023183 NGUYỄN THỊ THẢO 21/01/1997 18.25 1.5 19.75 D510601_01 Nguyện vọng 1
308 THV001038 LÊ HỒNG BÌNH 09/08/1997 15.25 1.5 16.75 D510601_02 Nguyện vọng 1
309 TDV024939 ĐOÀN HỮU NGỌC QUÝ 11/11/1997 17.75 1.5 19.25 D510601_01 Nguyện vọng 1
310 THP013109 BÙI BÁ THÀNH 12/02/1997 18.25 1.5 19.75 D510601_02 Nguyện vọng 3
311 THV015218 HOÀNG QUỐC VIỆT 19/01/1997 18 1.5 19.5 D510601_02 Nguyện vọng 2
312 HHA000314 HOÀNG VIỆT ANH 08/01/1997 19.5 1.5 21 D510301_09 Nguyện vọng 2
313 THV003364 TRẦN MINH GIANG 01/01/1997 17.75 1.5 19.25 D510301_09 Nguyện vọng 1
314 TND017130 NGUYỄN VĂN NAM 11/04/1997 21.25 1.5 22.75 D510301_08 Nguyện vọng 1
315 THV012129 ĐINH VĂN THẢO 08/04/1997 21.5 1.5 23 D510301_08 Nguyện vọng 1
316 THV014631 NGUYỄN VĂN TUẤN 26/06/1997 21.75 1.5 23.25 D510301_08 Nguyện vọng 1
317 TQU002336 ĐỖ VĂN HUY 09/08/1997 17 1.5 18.5 D510301_09 Nguyện vọng 1
318 TDV008338 NGUYỄN VĂN HẢI 02/01/1997 19.5 1.5 21 D510301_09 Nguyện vọng 2
319 THV009318 ĐÀO TRỌNG NGHĨA 13/08/1997 21.25 1.5 22.75 D510301_09 Nguyện vọng 1
320 TQU005242 NGUYỄN ĐỨC THIỆN 11/04/1997 18.75 1.5 20.25 D510301_09 Nguyện vọng 1
321 TQU005994 NGUYỄN THÀNH TRUNG 25/10/1997 18.25 1.5 19.75 D510301_09 Nguyện vọng 1
322 THV014403 NGUYỄN VINH MINH TÚ 05/02/1997 18.75 1.5 20.25 D510301_09 Nguyện vọng 1
323 HDT021534 BÙI HỒNG SƠN 09/02/1996 18 1.5 19.5 D510302_01 Nguyện vọng 1
324 TDV026434 TRẦN VĂN SƠN 26/12/1996 16.75 1.5 18.25 D510302_01 Nguyện vọng 2
325 THV011807 PHẠM HỒNG THÁI 05/03/1997 18.75 1.5 20.25 D510302_01 Nguyện vọng 1
326 KQH015508 PHẠM MINH TUẤN 03/04/1994 15 1.5 16.5 D510302_01 Nguyện vọng 2
327 LNH010393 CHU MINH TÙNG 11/03/1997 18 1.5 19.5 D510302_01 Nguyện vọng 1
328 THV014728 ĐỖ TRỌNG TÙNG 20/08/1997 17.5 1.5 19 D510302_01 Nguyện vọng 4
329 NLS007578 TRẦN ANH NAM 06/12/1997 15.5 1.5 17 D510302_01 Nguyện vọng 3
330 TQU004055 NGUYỄN THANH NHẬT 06/09/1996 17 1.5 18.5 D510302_01 Nguyện vọng 1
331 THV010755 NGUYỄN VŨ MINH QUANG 10/03/1997 18.25 1.5 19.75 D510302_01 Nguyện vọng 1
332 HDT005476 NGUYỄN MINH ĐĂNG 01/12/1997 18.25 1.5 19.75 D510302_01 Nguyện vọng 1
333 TDV004833 HỒ ANH DŨNG 30/12/1997 15.25 1.5 16.75 D510302_01 Nguyện vọng 4
334 TND004183 NGUYỄN ĐỨC DUY 16/08/1997 17.5 1.5 19 D510302_01 Nguyện vọng 1
335 HDT015301 NGUYỄN THÀNH LONG 12/01/1997 17 1.5 18.5 D510302_01 Nguyện vọng 3
336 TTB003931 NGUYỄN TIẾN MẠNH 02/07/1997 20 1.5 21.5 D510302_01 Nguyện vọng 1
337 HDT010836 NGUYỄN THẾ HÙNG 15/01/1997 17.5 1.5 19 D510302_01 Nguyện vọng 2
338 TDV014064 DƯƠNG KIỀU HƯNG 04/02/1997 17.75 1.5 19.25 D510302_01 Nguyện vọng 2
339 TTB005129 NGUYỄN THẾ QUYỀN 18/03/1997 16.75 1.5 18.25 D510303_01 Nguyện vọng 1
340 THV008550 NGUYỄN TIẾN MẠNH 19/04/1997 18.25 1.5 19.75 D510303_01 Nguyện vọng 2
341 TND010646 NGUYỄN XUÂN HUY 07/05/1997 17.75 1.5 19.25 D510303_01 Nguyện vọng 3
342 THP007956 VŨ HOÀNG LÂM 06/04/1996 18.25 1.5 19.75 D510303_01 Nguyện vọng 2
343 HDT013976 HOÀNG THỊ LINH 12/11/1997 18.75 1.5 20.25 D510303_01 Nguyện vọng 2
344 HDT000283 ĐÀO ĐỨC ANH 13/01/1997 17.75 1.5 19.25 D510303_01 Nguyện vọng 1
345 TTN000627 TRẦN ĐỨC ANH 12/09/1997 17.25 1.5 18.75 D510303_01 Nguyện vọng 1
346 HDT001942 LÊ HÙNG BÁCH 18/01/1997 20 1.5 21.5 D510303_01 Nguyện vọng 1
347 HDT003289 LÊ MẠNH CƯỜNG 09/10/1997 19 1.5 20.5 D510303_01 Nguyện vọng 1
348 DCN002381 ĐỖ HỮU ĐĂNG 05/11/1997 20 1.5 21.5 D510303_01 Nguyện vọng 1
349 THV002558 NGUYỄN VŨ HẢI DƯƠNG 06/07/1997 18.75 1.5 20.25 D510303_01 Nguyện vọng 1
350 TND005843 KIỀU VĂN GIANG 09/08/1997 17.5 1.5 19 D510303_01 Nguyện vọng 1
351 TDV010392 HỒ MINH HIẾU 10/05/1997 17.25 1.5 18.75 D510303_01 Nguyện vọng 1
352 TDV011690 LÊ ĐÌNH HOÀNG 14/10/1997 17.5 1.5 19 D510303_01 Nguyện vọng 1
353 HDT007386 TRẦN LÊ HẢI 09/05/1997 19 1.5 20.5 D510303_01 Nguyện vọng 1
354 THV015341 NGUYỄN ĐÌNH VŨ 28/11/1997 15 1.5 16.5 D510302_01 Nguyện vọng 1
355 TND000246 ĐINH TUẤN ANH 12/06/1997 17.5 1.5 19 D510302_02 Nguyện vọng 2
356 TND000673 NGUYỄN NGỌC ANH 12/06/1997 18 1.5 19.5 D510302_02 Nguyện vọng 1
357 HDT006432 PHÙNG VĂN GIANG 22/07/1996 17 1.5 18.5 D510302_02 Nguyện vọng 1
358 TDV010468 LƯƠNG BÁ HIẾU 01/07/1997 19.75 1.5 21.25 D510302_02 Nguyện vọng 1
359 TDV010663 TRẦN MINH HIẾU 22/05/1997 18.25 1.5 19.75 D510302_02 Nguyện vọng 2
360 TDV011936 PHAN TRỌNG HOÀNG 02/01/1997 19.25 1.5 20.75 D510302_02 Nguyện vọng 2
361 TND021770 NGUYỄN XUÂN NGỌC SƠN 09/08/1997 18.5 1.5 20 D510302_02 Nguyện vọng 2
362 THP013774 NGUYỄN VĂN THI 14/01/1997 17.75 1.5 19.25 D510302_02 Nguyện vọng 1
363 THV012895 KIỀU ĐỨC THUẬN 08/06/1997 16.75 1.5 18.25 D510302_02 Nguyện vọng 2
364 THV012947 DƯƠNG THỊ THÙY 15/04/1995 18.75 1.5 20.25 D510302_02 Nguyện vọng 1
365 TDV031563 HỒNG VĂN TIỆP 30/05/1997 16.75 1.5 18.25 D510302_02 Nguyện vọng 1
366 TND012800 NGUYỄN VIỆT KHUÊ 20/08/1997 18.25 1.5 19.75 D510302_02 Nguyện vọng 1
367 HDT019400 LÊ HỒNG PHONG 01/04/1996 18.5 1.5 20 D510302_02 Nguyện vọng 2
368 TND027941 NGUYỄN VĂN TUẤN 19/03/1997 17.75 1.5 19.25 D510302_02 Nguyện vọng 1
369 TQU000069 KHỔNG MAI ANH 05/09/1997 15.5 1.5 17 D510302_03 Nguyện vọng 4
370 TQU003156 NGUYỄN KHÁNH LINH 04/05/1997 18.5 1.5 20 D510302_04 Nguyện vọng 1
371 DBL001703 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 06/07/1997 20 1.5 21.5 D510301_05 Nguyện vọng 1
372 TND005026 THÂN ĐỨC ĐẠT 07/02/1997 20.5 1.5 22 D510301_05 Nguyện vọng 1
373 TTB000285 TƯỜNG XUÂN QUYỀN ANH 04/03/1997 19.5 1.5 21 D510301_05 Nguyện vọng 1
374 THV013409 NGUYỄN ANH TIẾN 04/03/1997 20.25 1.5 21.75 D510301_04 Nguyện vọng 1
375 TQU006522 TRẦN ĐÌNH VŨ 10/11/1997 19.75 1.5 21.25 D510301_04 Nguyện vọng 2
376 TND023625 NGUYỄN XUÂN THẮNG 01/01/1997 19 1.5 20.5 D510301_04 Nguyện vọng 1
377 TDV029001 TRẦN VĂN THẮNG 30/07/1997 20 1.5 21.5 D510301_04 Nguyện vọng 1
378 TDV025999 HOÀNG TIẾN SINH 01/01/1997 18.75 1.5 20.25 D510301_04 Nguyện vọng 1
379 THV013632 BÙI THU TRANG 08/02/1997 19.5 1.5 21 D510301_04 Nguyện vọng 1
380 TQU005988 LÊ NGỌC TRUNG 23/09/1997 18.75 1.5 20.25 D510301_04 Nguyện vọng 1
381 SPH018076 LÊ QUANG TRUNG 05/11/1997 21 1.5 22.5 D510301_04 Nguyện vọng 1
382 THV014399 NGUYỄN TRỌNG TÚ 07/01/1997 19 1.5 20.5 D510301_04 Nguyện vọng 1
383 THV014415 TRẦN DANH TÚ 06/10/1997 19 1.5 20.5 D510301_04 Nguyện vọng 1
384 HHA008569 NGUYỄN HOÀNG LONG 27/01/1997 18.75 1.5 20.25 D510301_04 Nguyện vọng 1
385 TND015140 NGUYỄN THÀNH LONG 08/06/1996 19.25 1.5 20.75 D510301_04 Nguyện vọng 1
386 TDV020122 NGUYỄN TÔNG NAM 07/11/1995 21.25 1.5 22.75 D510301_04 Nguyện vọng 1
387 HDT010870 NGUYỄN VIẾT HÙNG 04/05/1996 19.5 1.5 21 D510301_04 Nguyện vọng 1
388 TTB003019 NGUYỄN DUY HƯỞNG 06/10/1997 20 1.5 21.5 D510301_04 Nguyện vọng 1
389 HHA008190 NGUYỄN TUẤN LINH 27/08/1997 19 1.5 20.5 D510301_04 Nguyện vọng 1
390 HDT014658 NGUYỄN VĂN LINH 14/03/1997 18.75 1.5 20.25 D510301_04 Nguyện vọng 1
391 HHA005962 BÙI QUANG HUY 07/05/1997 18 1.5 19.5 D510301_03 Nguyện vọng 1
392 TQU002751 VŨ ĐÌNH KHẢI 12/08/1997 18.75 1.5 20.25 D510301_03 Nguyện vọng 1
393 HHA007601 NGUYỄN QUỐC LÂM 26/11/1997 19 1.5 20.5 D510301_03 Nguyện vọng 1
394 TQU003620 NGUYỄN VĂN MINH 23/04/1997 18.5 1.5 20 D510301_03 Nguyện vọng 1
395 HHA011578 ĐINH QUANG QUÝ 26/06/1997 18.25 1.5 19.75 D510301_03 Nguyện vọng 1
396 THV011440 LÊ NGỌC SƠN 20/12/1997 17.5 1.5 19 D510301_03 Nguyện vọng 2
397 HHA015423 DƯƠNG VĂN TUẤN 13/11/1997 18 1.5 19.5 D510301_03 Nguyện vọng 1
398 HDT000406 HOÀNG CHÂU ANH 04/07/1997 18.75 1.5 20.25 D510301_04 Nguyện vọng 1
399 HHA001795 LƯU THÀNH CÔNG 20/06/1997 18.75 1.5 20.25 D510301_04 Nguyện vọng 1
400 TND003006 ĐÀO NHẬT CƯƠNG 10/09/1997 19.75 1.5 21.25 D510301_04 Nguyện vọng 2
401 SPH002177 DƯƠNG VĂN CÁT 10/06/1996 19.25 1.5 20.75 D510301_04 Nguyện vọng 2
402 HDT003536 VŨ QUỐC CƯỜNG 05/01/1996 19.5 1.5 21 D510301_04 Nguyện vọng 1
403 LNH003031 TRẦN BẢO HÂN 01/09/1997 19 1.5 20.5 D510301_04 Nguyện vọng 2
404 TDV008463 HOÀNG VĂN HÀNH 13/06/1997 19.25 1.5 20.75 D510301_04 Nguyện vọng 1
405 THV004570 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 10/09/1997 18.75 1.5 20.25 D510301_04 Nguyện vọng 2
406 TTB002503 TRẦN NGỌC HOÀNG 05/06/1997 18.75 1.5 20.25 D510301_04 Nguyện vọng 2
407 HDT014827 TRẦN DIỆU LINH 16/02/1997 22 1.5 23.5 D510301_08 Nguyện vọng 1
408 THV001354 PHẠM MINH CHIẾN 27/02/1997 21.75 1.5 23.25 D510301_08 Nguyện vọng 1
409 LNH001288 NGUYỄN HỮU CƯỜNG 05/10/1997 21 1.5 22.5 D510301_08 Nguyện vọng 1
410 TND005059 DƯƠNG MINH ĐĂNG 09/09/1997 20.5 1.5 22 D510301_08 Nguyện vọng 1
411 TTB001534 VŨ HỒNG ĐÔNG 08/09/1997 22 1.5 23.5 D510301_08 Nguyện vọng 1
412 TND003909 HOÀNG TUẤN DŨNG 17/07/1996 20.75 1.5 22.25 D510301_08 Nguyện vọng 1
413 THV004617 NGUYỄN TRUNG HIẾU 26/12/1996 17.75 1.5 19.25 D510301_07 Nguyện vọng 1
414 LNH004384 ĐINH XUÂN HƯNG 23/11/1997 17.25 1.5 18.75 D510301_07 Nguyện vọng 1
415 LNH004038 HÀ LÊ HUY 28/01/1997 14.5 1.5 16 D510301_07 Nguyện vọng 2
416 TND023581 NGUYỄN HỮU THẮNG 12/08/1997 17.75 1.5 19.25 D510301_06 Nguyện vọng 2
417 TND027289 HOÀNG VĂN TRƯỜNG 16/10/1997 17.75 1.5 19.25 D510301_06 Nguyện vọng 4
418 TND003307 TRỊNH TRẦN CƯỜNG 14/05/1997 15.75 1.5 17.25 D510301_07 Nguyện vọng 1
419 TDV006536 DƯƠNG THỊ HUYỀN ĐỨC 25/03/1997 17.5 1.5 19 D510301_07 Nguyện vọng 2
420 HDT004852 LÊ TÙNG DƯƠNG 01/07/1997 15 1.5 16.5 D510301_07 Nguyện vọng 1
421 TDV023317 LƯU CÔNG PHONG 29/01/1997 21.25 1.5 22.75 D510301_05 Nguyện vọng 1
422 HHA000857 PHẠM TUẤN ANH 24/05/1997 21.25 1.5 22.75 D510301_08 Nguyện vọng 1
423 DQN021454 VÕ ÂN THIÊN 08/05/1996 18.75 1.5 20.25 D510301_05 Nguyện vọng 1
424 HDT020877 VŨ ĐỨC QUYỀN 24/03/1997 21 1.5 22.5 D510301_05 Nguyện vọng 1
425 TND019944 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG 21/11/1996 22 1.5 23.5 D510301_05 Nguyện vọng 1
426 NLS007340 TRƯƠNG THỊ MƯỜI 16/11/1997 20.75 1.5 22.25 D510301_05 Nguyện vọng 1
427 TTB004101 PHẠM THỊ THÙY NA 11/09/1997 22.25 1.5 23.75 D510301_05 Nguyện vọng 1
428 HDT003721 NGUYỄN VĂN DU 13/02/1996 21 1.5 22.5 D510301_05 Nguyện vọng 1
429 HDT005787 ĐINH TRUNG ĐỨC 26/10/1996 21.25 1.5 22.75 D510301_05 Nguyện vọng 1
430 TTN004413 ĐÀM THỊ HÀ 21/07/1997 18.75 1.5 20.25 D510301_05 Nguyện vọng 1
431 HDT008979 NGUYỄN THỊ HIẾU 30/12/1997 24.75 1.5 26.25 D510301_05 Nguyện vọng 1
432 DQN009601 ĐINH QUỐC KHÁNH 30/07/1994 21.5 1.5 23 D510301_05 Nguyện vọng 1
433 TDV017087 PHAN NGỌC LINH 06/06/1996 20.75 1.5 22.25 D510301_05 Nguyện vọng 1
434 TTN022995 HOÀNG VINH 01/03/1996 22.25 1.5 23.75 D510301_05 Nguyện vọng 1
435 THP002897 PHẠM VĂN ĐẠI 13/05/1997 15.75 1.5 17.25 D510301_06 Nguyện vọng 2
436 TND005501 HÀ VĂN ĐỨC 18/01/1997 18.25 1.5 19.75 D510301_06 Nguyện vọng 3
437 HDT004164 ĐINH XUÂN DŨNG 19/08/1997 16 1.5 17.5 D510301_06 Nguyện vọng 3
438 LNH003270 BÙI CHÍ HIẾU 17/12/1996 14.5 1.5 16 D510301_06 Nguyện vọng 2
439 HVN003665 NGUYỄN DUY HIẾU 07/06/1997 18.25 1.5 19.75 D510301_06 Nguyện vọng 3
440 THV008965 NGUYỄN HẢI NAM 14/10/1997 15.5 1.5 17 D510301_06 Nguyện vọng 1
441 HDT020847 LÊ NGỌC QUYỀN 18/08/1995 17.75 1.5 19.25 D510301_06 Nguyện vọng 2
442 TDV025749 HÀ VĂN SANG 10/06/1997 16.5 1.5 18 D510301_06 Nguyện vọng 1
443 THV011705 NGUYỄN VĂN TÂM 12/05/1997 15.25 1.5 16.75 D510301_06 Nguyện vọng 3
444 DCN009916 ĐẶNG HỒNG THÁI 12/01/1996 17.5 1 18.5 D510301_06 Nguyện vọng 1
445 YTB016918 NGUYỄN ĐỨC PHONG 11/03/1997 18.5 1 19.5 D510301_06 Nguyện vọng 1
446 THP011438 TRẦN DUY PHÚC 04/09/1997 16.75 1 17.75 D510301_06 Nguyện vọng 2
447 BKA006287 PHẠM HỮU HƯNG 05/09/1997 15.75 1 16.75 D510301_06 Nguyện vọng 2
448 KHA001755 MAI HOÀNG DŨNG 02/11/1997 18 1 19 D510301_06 Nguyện vọng 1
449 THP002846 VŨ ĐỨC DƯƠNG 30/05/1997 16.75 1 17.75 D510301_06 Nguyện vọng 2
450 HDT003532 VŨ ĐÌNH CƯỜNG 22/10/1996 15.75 1 16.75 D510301_06 Nguyện vọng 1
451 DCN002231 ĐỖ VĂN ĐÀO 25/07/1997 15.75 1 16.75 D510301_06 Nguyện vọng 1
452 THP002165 PHẠM ĐÌNH DUÂN 28/07/1996 17 1 18 D510301_06 Nguyện vọng 1
453 TLA002430 NGÔ VĂN DUẨN 13/01/1997 17 1 18 D510301_06 Nguyện vọng 3
454 YTB025445 NGUYỄN QUỐC VƯỢNG 23/10/1997 20 1 21 D510301_05 Nguyện vọng 1
455 DHU027470 NGUYỄN CHÍNH XUÂN 12/04/1997 21.5 1 22.5 D510301_05 Nguyện vọng 1
456 TTN001704 DƯƠNG XUÂN CHÍNH 15/01/1997 20.25 1 21.25 D510301_06 Nguyện vọng 1
457 KQH001540 NGUYỄN VĂN CHỬ 26/09/1995 18.75 1 19.75 D510301_06 Nguyện vọng 3
458 DCT005907 TRẦN QUANG LINH 12/01/1996 19.25 1 20.25 D510301_05 Nguyện vọng 1
459 TSN007511 TRƯƠNG PHI LÂM 15/06/1995 21.75 1 22.75 D510301_05 Nguyện vọng 1
460 SPH009226 HOÀNG NGỌC LÂN 28/10/1994 21 1 22 D510301_05 Nguyện vọng 1
461 HDT013551 NGUYỄN THỊ LỆ 21/02/1996 21.5 1 22.5 D510301_05 Nguyện vọng 1
462 KHA004558 NGUYỄN THỊ HUYỀN 06/02/1997 19 1 20 D510301_05 Nguyện vọng 1
463 DHU006093 TRẦN NGỌC HÂN 25/06/1996 19 1 20 D510301_05 Nguyện vọng 1
464 HDT008936 LÊ XUÂN HIẾU 04/05/1997 21.5 1 22.5 D510301_05 Nguyện vọng 1
465 KQH002513 PHẠM VĂN DUYỆT 12/03/1997 19.5 1 20.5 D510301_05 Nguyện vọng 1
466 KQH009546 NGUYỄN THỊ NGA 29/04/1997 21 1 22 D510301_05 Nguyện vọng 1
467 BKA009802 HOÀNG VĂN NHẤT 24/12/1997 21.25 1 22.25 D510301_05 Nguyện vọng 1
468 TCT013003 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 06/04/1997 20.5 1 21.5 D510301_05 Nguyện vọng 1
469 YTB017958 VŨ ĐẶNG HỒNG QUÂN 20/11/1997 19.25 1 20.25 D510301_05 Nguyện vọng 3
470 DCN012506 ĐINH VĂN TUẤN 23/02/1997 21.25 1 22.25 D510301_05 Nguyện vọng 1
471 TDV035042 TRẦN VIẾT TUẤN 28/08/1995 19.5 1 20.5 D510301_05 Nguyện vọng 1
472 SPH001916 NGUYỄN THẾ BÁCH 05/12/1996 21.75 1 22.75 D510301_08 Nguyện vọng 1
473 HDT010943 TRỊNH VIẾT HÙNG 28/05/1997 15 1 16 D510301_07 Nguyện vọng 2
474 KQH016642 PHẠM THỊ YẾN 14/11/1997 16.5 1 17.5 D510301_07 Nguyện vọng 2
475 DCN009953 TRẦN HỒNG THÁI 13/10/1995 17 1 18 D510301_07 Nguyện vọng 1
476 HDT023694 LÊ TẤT THẮNG 04/08/1997 17.5 1 18.5 D510301_07 Nguyện vọng 1
477 TDV029061 NGUYỄN QUỐC THẾ 06/05/1996 17.75 1 18.75 D510301_07 Nguyện vọng 2
478 KQH015486 NGUYỄN VĂN TUẤN 08/03/1996 16.25 1 17.25 D510301_06 Nguyện vọng 1
479 YTB019870 NGUYỄN THỊ THU THẢO 22/03/1997 17.25 1 18.25 D510301_06 Nguyện vọng 1
480 THP007410 PHẠM ĐỨC KHANH 17/02/1997 17 1 18 D510301_07 Nguyện vọng 3
481 YTB013362 BÙI NGỌC LONG 15/11/1997 15.75 1 16.75 D510301_07 Nguyện vọng 1
482 SPH004889 NGUYỄN THẾ HÀ 28/12/1997 23.5 1 24.5 D510301_08 Nguyện vọng 1
483 YTB007960 NGUYỄN MINH HIẾU 21/02/1997 21.5 1 22.5 D510301_08 Nguyện vọng 1
484 TDV010844 NGUYỄN THỊ HOA 06/04/1997 22.25 1 23.25 D510301_08 Nguyện vọng 1
485 SPH003869 MẠC QUỐC ĐẠT 24/08/1997 24 1 25 D510301_08 Nguyện vọng 1
486 TND003284 THỊNH DUY CƯỜNG 15/01/1995 22 1 23 D510301_08 Nguyện vọng 1
487 HHA008517 ĐỒNG BÁ LONG 10/05/1997 21 1 22 D510301_08 Nguyện vọng 1
488 YTB014587 PHÙNG HÀ MINH 05/04/1997 23 1 24 D510301_08 Nguyện vọng 1
489 YTB009661 NGUYỄN ĐÌNH HUY 12/10/1997 23.25 1 24.25 D510301_08 Nguyện vọng 1
490 BKA003076 HOÀNG MINH ĐÔ 14/10/1997 21.25 1 22.25 D510301_08 Nguyện vọng 1
491 HDT013348 HOÀNG SƠN LÂM 01/03/1997 23.25 1 24.25 D510301_08 Nguyện vọng 1
492 SPK009941 TRẦN VĂN PHÚC 05/03/1994 20 1 21 D510301_03 Nguyện vọng 1
493 BKA005204 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG 15/10/1997 19.5 1 20.5 D510301_04 Nguyện vọng 1
494 YTB004017 TRẦN QUANG DUY 22/07/1997 19.25 1 20.25 D510301_04 Nguyện vọng 1
495 SPH004636 PHẠM ĐỨC GIANG 18/11/1997 21.25 1 22.25 D510301_04 Nguyện vọng 1
496 DCN002782 TRẦN THẾ GIÁP 10/11/1997 19.75 1 20.75 D510301_04 Nguyện vọng 1
497 YTB006442 NGUYỄN VĂN HẢI 28/07/1996 19.75 1 20.75 D510301_04 Nguyện vọng 1
498 YTB006451 PHÍ NGỌC HẢI 03/01/1997 20 1 21 D510301_04 Nguyện vọng 2
499 HDT002655 NGUYỄN QUANG CHIẾN 10/03/1996 19.25 1 20.25 D510301_04 Nguyện vọng 2
500 TLA002004 TRẦN QUYẾT CHIẾN 30/09/1996 19.75 1 20.75 D510301_04 Nguyện vọng 1
501 TDV003645 ĐẬU TUẤN CƯƠNG 11/10/1996 22.25 1 23.25 D510301_04 Nguyện vọng 1
502 THP001958 NGUYỄN THẾ CƯỜNG 28/06/1997 19.75 1 20.75 D510301_04 Nguyện vọng 1
503 HDT004902 NGUYỄN MẬU DƯƠNG 05/11/1997 20.25 1 21.25 D510301_04 Nguyện vọng 2
504 KQH002582 NGUYỄN NGỌC DƯƠNG 06/07/1997 20.25 1 21.25 D510301_04 Nguyện vọng 2
505 HDT005537 NGUYỄN XUÂN ĐỈNH 16/04/1997 22 1 23 D510301_04 Nguyện vọng 1
506 YTB005462 VŨ NGUYÊN ĐỨC 22/09/1997 19.25 1 20.25 D510301_04 Nguyện vọng 1
507 HDT004317 NGUYỄN PHONG DŨNG 15/09/1997 21.5 1 22.5 D510301_04 Nguyện vọng 1
508 TDV001850 NGUYỄN TRỌNG ÁNH 05/07/1997 19.75 1 20.75 D510301_04 Nguyện vọng 2
509 HDT029463 ĐỖ ĐÌNH VÂN 20/10/1991 17.5 1 18.5 D510301_03 Nguyện vọng 1
510 TDV035043 TRỊNH ANH TUẤN 19/12/1997 18.25 1 19.25 D510301_03 Nguyện vọng 3
511 YTB023797 HOÀNG VĂN TÚ 27/11/1997 18.5 1 19.5 D510301_03 Nguyện vọng 1
512 YTB023863 TẠ THANH TÚ 24/09/1997 17.5 1 18.5 D510301_03 Nguyện vọng 1
513 HDT015279 NGUYỄN DUY LONG 08/06/1996 17.5 1 18.5 D510301_03 Nguyện vọng 1
514 KHA006567 ĐẶNG THỊ MINH 25/12/1997 19.5 1 20.5 D510301_03 Nguyện vọng 1
515 BKA011558 ĐINH VĂN TẤN 17/02/1997 20 1 21 D510301_03 Nguyện vọng 2
516 BKA011678 ĐỖ TIẾN THÀNH 09/07/1997 17.5 1 18.5 D510301_03 Nguyện vọng 1
517 HVN009905 NGUYỄN CÔNG THIỆN 07/08/1997 21.25 1 22.25 D510301_03 Nguyện vọng 1
518 HDT016745 PHAN VĂN MÍNH 22/03/1996 18.75 1 19.75 D510301_03 Nguyện vọng 3
519 THP007433 KHỔNG QUỐC KHÁNH 29/03/1997 18.5 1 19.5 D510301_03 Nguyện vọng 2
520 KHA004368 MAI QUANG HUY 15/09/1997 18.25 1 19.25 D510301_03 Nguyện vọng 2
521 KQH003492 ĐOÀN VĂN HÀ 22/07/1997 18.5 1 19.5 D510301_03 Nguyện vọng 1
522 YTB010428 NGUYỄN KHẢI HƯNG 21/03/1997 18.5 1 19.5 D510301_03 Nguyện vọng 2
523 THV005036 NGUYỄN HUY HOÀNG 08/06/1996 18.25 1 19.25 D510301_03 Nguyện vọng 1
524 KQH002404 TRẦN MẠNH DUY 21/10/1996 18.75 1 19.75 D510301_03 Nguyện vọng 2
525 HDT015377 LÊ ĐÌNH LỘC 02/10/1997 19.5 1 20.5 D510301_04 Nguyện vọng 1
526 YTB013555 CHU ĐỨC LỢI 16/10/1997 20.25 1 21.25 D510301_04 Nguyện vọng 1
527 YTB011247 VŨ NGỌC KHANG 01/11/1997 20 1 21 D510301_04 Nguyện vọng 1
528 HDT012726 PHẠM VĂN KHÁNH 15/12/1997 20.5 1 21.5 D510301_04 Nguyện vọng 1
529 KQH007119 VŨ THANH KHIẾT 16/01/1997 21 1 22 D510301_04 Nguyện vọng 1
530 TDV012888 QUÁCH HỮU HÙNG 13/03/1997 19.25 1 20.25 D510301_04 Nguyện vọng 2
531 YTB014912 NGUYỄN DANH NAM 15/09/1997 19.5 1 20.5 D510301_04 Nguyện vọng 2
532 YTB014426 ĐOÀN CÔNG MINH 11/11/1996 19.25 1 20.25 D510301_04 Nguyện vọng 1
533 YTB013746 TRẦN ĐỨC LƯƠNG 11/11/1997 19.5 1 20.5 D510301_04 Nguyện vọng 1
534 SPH011130 NGÔ XUÂN MẠNH 22/02/1997 20 1 21 D510301_04 Nguyện vọng 1
535 BKA009737 VŨ ĐÌNH NGỮ 26/11/1997 21.25 1 22.25 D510301_04 Nguyện vọng 1
536 KQH010702 MAI VĂN PHÓNG 31/08/1996 19.5 1 20.5 D510301_04 Nguyện vọng 1
537 THP011748 VŨ BÍCH PHƯƠNG 08/09/1997 20 1 21 D510301_04 Nguyện vọng 2
538 TDV025180 NGUYỄN XUÂN QUYỀN 29/09/1997 19.5 1 20.5 D510301_04 Nguyện vọng 1
539 YTB020707 PHẠM NGUYỄN HUY THÔNG 06/06/1997 21 1 22 D510301_04 Nguyện vọng 1
540 TLA013586 HOÀNG VĂN THƯỢNG 18/04/1995 20 1 21 D510301_04 Nguyện vọng 2
541 KQH011980 TRẦN THANH SƠN 10/03/1997 19.75 1 20.75 D510301_04 Nguyện vọng 1
542 TDV026804 NGUYỄN VĂN TÀI 01/05/1996 20.25 1 21.25 D510301_04 Nguyện vọng 1
543 YTB022081 PHẠM HUY TIẾN 29/04/1997 22 1 23 D510301_04 Nguyện vọng 1
544 THP014836 LƯƠNG VĂN TÌNH 12/08/1997 19.25 1 20.25 D510301_04 Nguyện vọng 1
545 KQH015359 ĐÀO QUỐC TUẤN 04/11/1997 19.75 1 20.75 D510301_04 Nguyện vọng 1
546 YTB024870 NGUYỄN ĐỨC VĂN 26/01/1997 19.75 1 20.75 D510301_04 Nguyện vọng 1
547 SPH000968 NGUYỄN THẾ ANH 05/09/1997 19.75 1 20.75 D510301_05 Nguyện vọng 1
548 TDV001188 NGUYỄN TUẤN ANH 21/11/1997 17.25 1 18.25 D510302_04 Nguyện vọng 3
549 BKA011005 TRẦN HOÀNG QUYẾT 08/03/1997 18.5 1 19.5 D510302_04 Nguyện vọng 1
550 TDV026775 NGUYỄN HỮU TÀI 12/08/1997 16.75 1 17.75 D510302_04 Nguyện vọng 1
551 THP013838 TRẦN VĂN THIỀU 30/01/1997 17.75 1 18.75 D510302_04 Nguyện vọng 1
552 HVN005220 NGUYỄN VĂN KHA 23/03/1997 17.25 1 18.25 D510302_03 Nguyện vọng 1
553 TND013467 BÙI VĂN LÂM 12/02/1995 18 1 19 D510302_03 Nguyện vọng 1
554 HVN008930 NGUYỄN VĂN SÁNG 12/03/1996 17.25 1 18.25 D510302_02 Nguyện vọng 1
555 DCN009079 ĐINH VĂN QUANG 28/01/1997 16.25 1 17.25 D510302_03 Nguyện vọng 1
556 THP001575 NGUYỄN MINH CHIẾN 13/08/1997 16.75 1 17.75 D510302_04 Nguyện vọng 2
557 TDV010391 HỒ MINH HIẾU 05/03/1997 17.25 1 18.25 D510302_04 Nguyện vọng 3
558 HDT010883 PHẠM MINH HÙNG 06/08/1997 19 1 20 D510302_04 Nguyện vọng 1
559 YTB009746 TÔ QUANG HUY 19/07/1997 19.25 1 20.25 D510302_04 Nguyện vọng 1
560 YTB001849 NGUYỄN VĂN BẰNG 23/07/1997 15 1 16 D510302_03 Nguyện vọng 1
561 TDV024651 NGÔ ĐỨC QUÂN 04/08/1997 18.25 1 19.25 D510302_02 Nguyện vọng 2
562 HDT016778 ĐÀO ĐỨC MƯỜI 16/06/1995 19.25 1 20.25 D510302_02 Nguyện vọng 1
563 SPH012479 ĐÀO VĂN NGỌC 29/06/1997 18.25 1 19.25 D510302_02 Nguyện vọng 2
564 YTB023652 LƯU XUÂN TRƯỜNG 20/08/1997 20.75 1 21.75 D510302_02 Nguyện vọng 1
565 HDT028358 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 09/11/1997 18 1 19 D510302_01 Nguyện vọng 3
566 HDT006349 NGUYỄN QUÁN GIANG 21/08/1990 20.25 1 21.25 D510302_02 Nguyện vọng 2
567 THP003459 VŨ MINH ĐỨC 12/09/1997 18.5 1 19.5 D510302_02 Nguyện vọng 1
568 KQH003878 TRẦN VĂN HẢI 06/05/1997 18.5 1 19.5 D510303_01 Nguyện vọng 3
569 YTB009402 ĐẶNG MẠNH HÙNG 20/07/1997 20.25 1 21.25 D510303_01 Nguyện vọng 1
570 TND011506 ĐỖ ĐỨC HƯNG 03/01/1997 17.75 1 18.75 D510303_01 Nguyện vọng 1
571 YTB008839 TRẦN MINH HOÀNG 16/11/1997 19 1 20 D510303_01 Nguyện vọng 2
572 HDT007202 LÊ THANH HẢI 08/03/1996 17 1 18 D510303_01 Nguyện vọng 1
573 THP003136 BÙI QUANG ĐỆ 19/03/1997 20 1 21 D510303_01 Nguyện vọng 2
574 HVN001895 ĐINH VĂN DỰ 15/12/1997 19.5 1 20.5 D510303_01 Nguyện vọng 2
575 YTB001198 PHẠM TUẤN ANH 04/08/1997 18.5 1 19.5 D510303_01 Nguyện vọng 2
576 HDT003541 TRẦN VĂN CỬU 20/06/1997 21 1 22 D510303_01 Nguyện vọng 1
577 TDV004857 HOÀNG NGỌC DŨNG 14/10/1996 19 1 20 D510303_01 Nguyện vọng 1
578 YTB003736 NGUYỄN BÁ DŨNG 15/02/1997 18.75 1 19.75 D510303_01 Nguyện vọng 2
579 HDT001637 TRỊNH TUẤN ANH 29/10/1997 18.75 1 19.75 D510303_01 Nguyện vọng 1
580 TDV001999 ĐẶNG NGỌC BÁ 08/10/1996 18 1 19 D510303_01 Nguyện vọng 1
581 THP009403 PHẠM TIẾN MẠNH 31/01/1996 20.75 1 21.75 D510303_01 Nguyện vọng 1
582 HDT016840 TRỊNH THỊ HÀ MY 08/01/1997 17 1 18 D510303_01 Nguyện vọng 1
583 TLA006123 NGUYỄN VĂN HUY 17/02/1997 17.5 1 18.5 D510303_01 Nguyện vọng 1
584 HDT016318 NGUYỄN THẾ MẠNH 17/12/1997 22 1 23 D510303_01 Nguyện vọng 1
585 DCN009393 TRƯƠNG VĂN QUYẾT 07/01/1997 19 1 20 D510303_01 Nguyện vọng 1
586 YTB018893 ĐỖ VĂN SỸ 15/12/1997 19.5 1 20.5 D510303_01 Nguyện vọng 1
587 BKA011435 MAI VĂN TÀI 06/08/1997 18.5 1 19.5 D510303_01 Nguyện vọng 1
588 HVN008629 NGUYỄN NHÂN QUÂN 07/11/1997 20 1 21 D510303_01 Nguyện vọng 1
589 BKA009035 NGUYỄN THÀNH NAM 13/05/1997 17 1 18 D510303_01 Nguyện vọng 1
590 HVN007088 NGUYỄN THƯỜNG NAM 09/07/1997 17 1 18 D510303_01 Nguyện vọng 2
591 KQH009390 NGUYỄN VĂN NAM 02/04/1997 19.75 1 20.75 D510303_01 Nguyện vọng 1
592 BKA009679 VŨ NGỌC NGUYÊN 30/05/1997 18 1 19 D510303_01 Nguyện vọng 1
593 TDV021900 NGUYỄN ĐÌNH NHÂN 15/12/1996 17.5 1 18.5 D510303_01 Nguyện vọng 1
594 THP011096 BÙI THỊ KIỀU OANH 05/08/1997 20.5 1 21.5 D510303_01 Nguyện vọng 1
595 HVN004241 VŨ THỊ HỒNG 27/04/1997 18 1 19 D510302_01 Nguyện vọng 1
596 HVN004254 ĐẶNG VĂN HUẤN 28/07/1996 19 1 20 D510302_01 Nguyện vọng 2
597 TDV014105 NGÔ SỸ HƯNG 01/03/1997 19 1 20 D510302_01 Nguyện vọng 1
598 BKA005812 NGUYỄN VĂN HUY 05/05/1997 16 1 17 D510302_01 Nguyện vọng 1
599 THP009374 NGUYỄN ĐÌNH MẠNH 03/11/1997 17 1 18 D510302_01 Nguyện vọng 4
600 HVN006694 NGUYỄN THẾ MẠNH 09/03/1997 16.75 1 17.75 D510302_01 Nguyện vọng 1
601 HDT014300 LƯU VĂN LINH 07/08/1997 18.25 1 19.25 D510302_01 Nguyện vọng 1
602 THP006619 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 05/04/1997 21.25 1 22.25 D510302_01 Nguyện vọng 1
603 TDV005170 NGUYỄN KHÁNH DUY 26/06/1997 15.5 1 16.5 D510302_01 Nguyện vọng 1
604 TDV010345 CAO ĐỨC HIẾU 18/06/1997 17 1 18 D510302_01 Nguyện vọng 2
605 DCN004008 TRẦN TRUNG HIẾU 26/06/1997 18.75 1 19.75 D510302_01 Nguyện vọng 1
606 BKA005050 MAI XUÂN HÒA 19/12/1997 16 1 17 D510302_01 Nguyện vọng 1
607 DCN002183 TRẦN ĐỨC DƯƠNG 14/08/1996 15.5 1 16.5 D510302_01 Nguyện vọng 2
608 TLA003408 PHẠM HẢI ĐĂNG 15/07/1997 18.75 1 19.75 D510302_01 Nguyện vọng 1
609 DCN002786 NGUYỄN XUÂN GIỎI 11/02/1997 19.25 1 20.25 D510302_01 Nguyện vọng 1
610 BKA010699 NGUYỄN VŨ QUANG 10/11/1997 16.75 1 17.75 D510302_01 Nguyện vọng 1
611 HVN008756 NGUYỄN VĂN QUYỀN 05/01/1996 19.5 1 20.5 D510302_01 Nguyện vọng 1
612 THP012330 NGUYỄN NGỌC QUỲNH 24/12/1997 15.75 1 16.75 D510302_01 Nguyện vọng 1
613 YTB011689 PHẠM HỒNG KÔNG 09/12/1997 19 1 20 D510302_01 Nguyện vọng 1
614 THP012114 VŨ VĂN QUÂN 27/12/1997 20.25 1 21.25 D510302_01 Nguyện vọng 1
615 HVN007151 ĐỖ THỊ NGA 13/11/1997 18.25 1 19.25 D510302_01 Nguyện vọng 1
616 KHA007140 TRẦN ĐẠI NGHĨA 13/12/1997 20 1 21 D510302_01 Nguyện vọng 1
617 YTB024359 PHẠM THANH TÙNG 10/06/1997 18.75 1 19.75 D510302_01 Nguyện vọng 2
618 HDT029283 NGUYỄN HỮU TÝ 01/09/1996 17.75 1 18.75 D510302_01 Nguyện vọng 1
619 TDV035704 DƯƠNG THỊ VÂN 18/02/1996 20.25 1 21.25 D510302_01 Nguyện vọng 1
620 TLA012919 VŨ QUỐC THỂ 18/08/1997 17.25 1 18.25 D510302_01 Nguyện vọng 1
621 SPH016189 LÊ ĐỨC THỌ 25/06/1995 17.25 1 18.25 D510302_01 Nguyện vọng 1
622 KHA008897 TRẦN VĂN THÁI 07/04/1997 17 1 18 D510302_01 Nguyện vọng 1
623 YTB019231 VŨ VIẾT THÁI 01/11/1997 18.75 1 19.75 D510302_01 Nguyện vọng 1
624 THP013019 HOÀNG ĐỨC THANH 19/01/1996 20 1 21 D510302_01 Nguyện vọng 2
625 YTB018955 NGUYỄN ĐÌNH TẠO 12/12/1997 16.75 1 17.75 D510302_01 Nguyện vọng 2
626 HVN009297 NGUYỄN XUÂN THÁI 05/09/1997 18 1 19 D510302_01 Nguyện vọng 2
627 THP012214 MẠC VĂN QUYỀN 13/01/1996 18.25 1 19.25 D510301_09 Nguyện vọng 2
628 BKA014128 NGUYỄN NGỌC TÚ 17/07/1997 19 1 20 D510301_09 Nguyện vọng 2
629 HDT000425 HOÀNG SỸ ANH 26/11/1997 15.5 1 16.5 D510302_01 Nguyện vọng 1
630 YTB001954 CAO THANH BÌNH 26/08/1997 19.25 1 20.25 D510302_01 Nguyện vọng 1
631 KQH001165 BÙI VĂN CẢNH 09/10/1997 20.75 1 21.75 D510302_01 Nguyện vọng 1
632 HDT003206 DOÃN VĂN CƯỜNG 11/06/1997 17.5 1 18.5 D510302_01 Nguyện vọng 1
633 HDT003436 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 31/01/1997 17.25 1 18.25 D510302_01 Nguyện vọng 3
634 YTB004686 ĐẶNG THẾ ĐẠT 01/09/1997 19 1 20 D510302_01 Nguyện vọng 1
635 KQH014133 DƯƠNG VĂN TIỆP 31/07/1997 20 1 21 D510301_09 Nguyện vọng 2
636 YTB015523 VŨ VĂN NGHĨA 13/11/1997 20.25 1 21.25 D510301_09 Nguyện vọng 2
637 KQH008366 VŨ DUY LONG 03/08/1997 16.75 1 17.75 D510301_09 Nguyện vọng 1
638 THP004385 NGUYỄN ĐÌNH HẢO 10/08/1997 20.5 1 21.5 D510301_09 Nguyện vọng 1
639 HHA007593 NGUYỄN ĐÌNH NGỌC LÂM 13/10/1997 16.25 1 17.25 D510301_09 Nguyện vọng 1
640 HDT029417 HOÀNG XUÂN VĂN 26/05/1997 22.5 1 23.5 D510301_08 Nguyện vọng 1
641 HDT024422 NGUYỄN THỊ HÀ THU 05/10/1997 22.75 1 23.75 D510301_08 Nguyện vọng 1
642 YTB021991 CAO MINH TIẾN 29/04/1997 21.75 1 22.75 D510301_08 Nguyện vọng 1
643 YTB019341 NGUYỄN VĂN THANH 06/06/1997 22.5 1 23.5 D510301_08 Nguyện vọng 1
644 TDV027777 NGUYỄN XUÂN THÀNH 13/03/1993 21.75 1 22.75 D510301_08 Nguyện vọng 1
645 HVN008775 NGUYỄN VĂN QUYẾT 01/12/1997 21.5 1 22.5 D510301_08 Nguyện vọng 1
646 TDV005910 ĐẬU TRẦN THÀNH ĐẠT 29/10/1997 19.5 1 20.5 D510301_09 Nguyện vọng 2
647 HDT005996 NGUYỄN THẾ ĐỨC 05/08/1997 18.5 1 19.5 D510301_09 Nguyện vọng 1
648 HDT000944 NGUYỄN HOÀNG ANH 06/06/1997 19 1 20 D510301_09 Nguyện vọng 1
649 HDT003036 NGUYỄN HỮU CÔNG 10/10/1997 19.75 1 20.75 D510301_09 Nguyện vọng 2
650 THP006208 TRẦN VĂN HÙNG 30/04/1997 19.5 1 20.5 D510301_09 Nguyện vọng 2
651 YTB010391 ĐÀO VĂN HƯNG 13/10/1997 19 1 20 D510301_09 Nguyện vọng 1
652 THP005211 VŨ TRUNG HIẾU 05/12/1997 19.25 1 20.25 D510301_09 Nguyện vọng 1
653 BKA004896 CAO XUÂN HINH 27/07/1997 19 1 20 D510301_09 Nguyện vọng 1
654 KQH005448 TRẦN HUY HOÀNG 01/09/1997 20 1 21 D510301_09 Nguyện vọng 1
655 KHA001396 ĐOÀN NGỌC CƯƠNG 25/06/1997 15 1 16 D510601_03 Nguyện vọng 1
656 TDV005891 ĐỖ QUỐC ĐẠT 07/11/1997 16 1 17 D510601_03 Nguyện vọng 1
657 DCN001654 LÊ VĂN DOANH 19/02/1997 16.75 1 17.75 D510601_03 Nguyện vọng 1
658 DCN010415 TRẦN THỊ THẮM 16/09/1997 19 1 20 D510601_01 Nguyện vọng 2
659 KQH008692 TRẦN VĂN LÝ 19/07/1996 16.75 1 17.75 D510601_02 Nguyện vọng 4
660 SPH003815 CHU QUỐC ĐẠT 29/09/1994 15.75 1 16.75 D510601_02 Nguyện vọng 2
661 SPH016749 NGUYỄN THỊ THÚY 07/01/1997 18.5 1 19.5 D510601_01 Nguyện vọng 1
662 KHA007944 MAI THỊ PHƯƠNG 29/03/1997 19.5 1 20.5 D510601_01 Nguyện vọng 1
663 TDV036469 HỒ SỸ VƯƠNG 02/11/1997 20.25 1 21.25 D510601_01 Nguyện vọng 2
664 YTB005435 TRẦN TIẾN ĐỨC 25/12/1996 17.75 1 18.75 D510601_03 Nguyện vọng 1
665 YTB017689 CHU HẢI QUANG 11/09/1997 17 1 18 D510601_03 Nguyện vọng 2
666 THP016561 BÙI THẢO VÂN 09/01/1997 20 1 21 D510601_03 Nguyện vọng 2
667 BKA001615 TRẦN TRỌNG CHIẾN 12/04/1997 18.25 1 19.25 D510601_03 Nguyện vọng 1
668 YTB024491 PHẠM NGỌC TUYỀN 09/11/1997 18.75 1 19.75 D510303_03 Nguyện vọng 1
669 BKA014774 VŨ ĐỨC VĂN 12/01/1996 21.5 1 22.5 D510303_03 Nguyện vọng 1
670 THP002784 PHAN TÙNG DƯƠNG 21/06/1997 19.5 1 20.5 D510303_03 Nguyện vọng 1
671 TLA004339 PHẠM NAM HẢI 26/06/1997 18.5 1 19.5 D510303_03 Nguyện vọng 1
672 TDV010441 LÊ MINH HIẾU 02/10/1997 20 1 21 D510303_03 Nguyện vọng 1
673 YTB015577 BÙI VĂN NGỌC 10/12/1997 20 1 21 D510303_02 Nguyện vọng 1
674 HDT028682 LÊ LÂM TÙNG 15/12/1996 19.75 1 20.75 D510303_02 Nguyện vọng 1
675 YTB017949 TRẦN VĂN QUÂN 27/05/1997 19.75 1 20.75 D510303_02 Nguyện vọng 1
676 BKA010996 NGUYỄN VĂN QUYẾT 26/05/1997 20.75 1 21.75 D510303_02 Nguyện vọng 1
677 HDT000786 LÊ VĂN ANH 09/11/1996 18.5 1 19.5 D510601_01 Nguyện vọng 2
678 YTB019094 LUYỆN NGỌC TÂN 20/05/1997 20.75 1 21.75 D510303_03 Nguyện vọng 1
679 TDV001864 PHAN THỊ NGỌC ÁNH 01/04/1997 19 1 20 D510601_01 Nguyện vọng 1
680 KQH008061 PHẠM THỊ NGỌC LINH 03/08/1996 17.5 1 18.5 D510601_01 Nguyện vọng 1
681 BKA003826 VŨ THỊ HÀ 17/12/1995 18.25 1 19.25 D510601_01 Nguyện vọng 1
682 KQH008829 PHẠM THỊ MAI 08/04/1994 18.25 1 19.25 D510601_01 Nguyện vọng 1
683 SPH012227 TRẦN THỊ THÚY NGA 02/12/1997 17.5 1 18.5 D510601_01 Nguyện vọng 1
684 YTB016949 TRẦN HOÀNG PHONG 18/04/1997 17.25 1 18.25 D510601_01 Nguyện vọng 1
685 TLA007576 TRẦN THỊ MAI LIÊN 22/10/1997 17.25 1 18.25 D510601_01 Nguyện vọng 3
686 HDT014372 NGUYỄN ĐÌNH LINH 20/09/1997 19.75 1 20.75 D510303_02 Nguyện vọng 1
687 HVN012029 NGUYỄN KHẮC TƯỜNG 24/10/1996 17.75 1 18.75 D510303_01 Nguyện vọng 2
688 KHA004031 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG 18/02/1996 20 1 21 D510303_02 Nguyện vọng 1
689 KHA001724 BÙI TIẾN DŨNG 27/05/1997 19.75 1 20.75 D510303_02 Nguyện vọng 2
690 THP002427 THÂN TUẤN DŨNG 25/06/1997 20 1 21 D510303_02 Nguyện vọng 1
691 THP002819 TRẦN ÁNH DƯƠNG 31/08/1997 21.75 1 22.75 D510303_02 Nguyện vọng 1
692 SPH011193 QUẢNG VĂN MẠNH 06/08/1997 22 1 23 D510303_02 Nguyện vọng 1
693 TDV019402 TRẦN ĐÌNH MINH 22/04/1997 21.25 1 22.25 D510303_02 Nguyện vọng 1
694 DCN011397 ĐINH NGỌC TIẾN 27/05/1997 20 1 21 D510303_02 Nguyện vọng 1
695 TDV031732 LÊ ĐỨC TOÀN 06/10/1997 19.75 1 20.75 D510303_02 Nguyện vọng 1
696 HVN010770 NGÔ QUANG TOÀN 29/04/1996 20.25 1 21.25 D510303_02 Nguyện vọng 2
697 TDV006686 LÊ VĂN ĐỨC 28/08/1997 20 1 21 D510303_02 Nguyện vọng 1
698 KHA001496 TRẦN MẠNH CƯỜNG 24/04/1997 20 1 21 D510303_02 Nguyện vọng 2
699 BKA002826 NGUYỄN DUY ĐẠT 07/06/1997 20 1 21 D510303_02 Nguyện vọng 1
700 HDT028544 TRỊNH DUY TUẤN 17/05/1997 17.75 1 18.75 D510303_01 Nguyện vọng 2
701 YTB002676 BÙI MINH CÔNG 23/04/1997 20 1 21 D510303_02 Nguyện vọng 1
702 YTB002943 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 19/03/1997 20.25 1 21.25 D510303_02 Nguyện vọng 2
703 YTB024546 NGUYỄN CÔNG TUYẾN 05/03/1997 18.25 1 19.25 D510303_01 Nguyện vọng 1
704 YTB024503 VŨ XUÂN TUYỀN 10/02/1997 20.5 1 21.5 D510303_01 Nguyện vọng 1
705 THP016806 LÊ QUÝ VINH 22/11/1997 19.25 1 20.25 D510303_01 Nguyện vọng 1
706 BKA015050 ĐOÀN VĂN VŨ 21/05/1997 18.5 1 19.5 D510303_01 Nguyện vọng 2
707 THP012974 PHẠM DUY THÁI 10/11/1996 19.75 1 20.75 D510303_01 Nguyện vọng 1
708 KQH012224 PHẠM VĂN THÁI 20/08/1994 19.5 1 20.5 D510303_01 Nguyện vọng 1
709 HDT023818 TRẦN MẠNH THẮNG 20/08/1996 21.75 1 22.75 D510303_01 Nguyện vọng 1
710 THP011985 TRẦN VĂN QUANG 04/11/1997 17.75 1 18.75 D510303_01 Nguyện vọng 3
711 THP014160 ĐẶNG ĐÌNH THUẬN 15/02/1997 18.75 1 19.75 D510303_01 Nguyện vọng 1
712 HVN004930 ĐÀO THỊ HƯƠNG 07/07/1997 19 1 20 D340101_01 Nguyện vọng 1
713 HDT004507 NGÔ VĂN DUY 23/03/1996 18 1 19 D340101_01 Nguyện vọng 2
714 HVN002969 VŨ ĐỨC HẢI 22/07/1997 19.25 1 20.25 D340101_01 Nguyện vọng 1
715 HDT003636 LÊ THỊ DIỆU 06/06/1996 19.75 1 20.75 D340101_01 Nguyện vọng 1
716 TDV004013 PHAN MẠNH CƯỜNG 08/10/1997 16.25 1 17.25 D340101_01 Nguyện vọng 1
717 YTB020777 NGUYỄN THỊ THƠM 26/05/1997 16.75 1 17.75 C510601_01 Nguyện vọng 3
718 KHA011376 TRẦN THÀNH TỪ 08/06/1996 13 1 14 C510601_01 Nguyện vọng 1
719 YTB025036 TRẦN THỊ HỒNG VÂN 21/06/1997 11.75 1 12.75 C510601_01 Nguyện vọng 1
720 KQH007131 TRẦN ĐĂNG KHOA 24/01/1997 12.75 1 13.75 C510601_02 Nguyện vọng 1
721 YTB018302 NGUYỄN MẠNH QUỲNH 07/12/1997 18.25 1 19.25 D340101_01 Nguyện vọng 2
722 KHA008706 PHẠM NGỌC SƠN 05/04/1997 17.25 1 18.25 D340101_01 Nguyện vọng 1
723 SPH017264 BÙI THỊ THU TRANG 15/02/1997 19.5 1 20.5 D340101_01 Nguyện vọng 1
724 SPH010122 TẠ THỊ MỸ LINH 31/05/1997 19.25 1 20.25 D340101_01 Nguyện vọng 1
725 SPH013960 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 27/10/1997 20 1 21 D340101_01 Nguyện vọng 1
726 KQH015370 ĐỒNG VĂN TUẤN 22/06/1997 18 1 19 D340101_01 Nguyện vọng 2
727 SPH001090 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 09/06/1997 16 1 17 D340101_02 Nguyện vọng 2
728 BKA001051 VŨ THỊ KIM ANH 28/09/1997 21 1 22 D340101_02 Nguyện vọng 1
729 DCN000825 NGUYỄN THỊ ÁNH 27/01/1997 17.25 1 18.25 D340101_02 Nguyện vọng 1
730 HVN008230 HOÀNG THU PHƯƠNG 08/09/1996 17.75 1 18.75 D340201_01 Nguyện vọng 1
731 SPH017777 TẠ THỊ TRANG 16/06/1996 19.5 1 20.5 D340201_01 Nguyện vọng 1
732 BKA010777 ĐẶNG ANH QUÂN 12/11/1997 19.25 1 20.25 D340201_01 Nguyện vọng 1
733 TLA010109 MAI THỊ NGỌC 21/08/1994 18.5 1 19.5 D340201_01 Nguyện vọng 1
734 YTB012039 VŨ THỊ LÂM 26/02/1997 18 1 19 D340201_01 Nguyện vọng 1
735 TDV016989 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 19/02/1997 18.75 1 19.75 D340201_01 Nguyện vọng 1
736 TDV010088 TRẦN THỊ HIỀN 06/06/1997 16 1 17 D340201_01 Nguyện vọng 3
737 YTB007673 PHAN VĂN HIỂN 13/05/1996 17.75 1 18.75 D340201_01 Nguyện vọng 1
738 BKA006086 PHẠM KHÁNH HUYỀN 24/10/1997 16.25 1 17.25 D340201_01 Nguyện vọng 2
739 TLA007250 NGUYỄN TRUNG KIÊN 26/08/1997 18 1 19 D340201_01 Nguyện vọng 1
740 YTB008518 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 09/04/1997 15.75 1 16.75 D340201_01 Nguyện vọng 2
741 KQH005551 NGUYỄN THỊ HỒNG 09/10/1997 17.75 1 18.75 D340201_01 Nguyện vọng 1
742 YTB002499 TÔ THỊ CHINH 11/05/1997 17 1 18 D340101_02 Nguyện vọng 1
743 YTB006487 TÔ THỊ THANH HẢI 20/11/1997 18.5 1 19.5 D340101_02 Nguyện vọng 1
744 YTB007533 PHÍ THỊ HIỀN 04/03/1997 16.75 1 17.75 D340101_02 Nguyện vọng 1
745 YTB018290 NGHIÊM THỊ QUỲNH 18/12/1997 17.75 1 18.75 D340101_02 Nguyện vọng 1
746 HVN009064 NGUYỄN NGỌC SƠN 21/11/1996 19.75 1 20.75 D340101_02 Nguyện vọng 1
747 KQH011949 NGUYỄN XUÂN SƠN 09/12/1997 19.5 1 20.5 D340101_02 Nguyện vọng 1
748 SPH012759 NGỤY BẢO NGUYÊN 16/11/1997 17 1 18 D340101_02 Nguyện vọng 1
749 SPH003191 LÊ TIẾN DŨNG 14/02/1997 18.75 1 19.75 D340201_01 Nguyện vọng 1
750 BKA015348 VŨ HẢI YẾN 01/08/1997 18.5 1 19.5 D340101_03 Nguyện vọng 1
751 KQH001231 LƯU THỊ MINH CHÂU 31/01/1997 16.5 1 17.5 D340301_01 Nguyện vọng 1
752 KQH001885 TRẦN THỊ HÀ DIỄM 27/10/1997 19.25 1 20.25 D340301_01 Nguyện vọng 1
753 TDV009149 NGUYỄN THỊ HẰNG 10/10/1997 19.5 1 20.5 D340301_01 Nguyện vọng 1
754 YTB006063 NGUYỄN THỊ THU HÀ 21/04/1997 20 1 21 D340301_01 Nguyện vọng 1
755 BKA002170 VŨ THỊ THÚY DUNG 13/12/1997 18.25 1 19.25 D340301_01 Nguyện vọng 1
756 KHA011872 LÊ THỊ HẢI YẾN 04/07/1997 18.75 1 19.75 D340201_02 Nguyện vọng 1
757 SPH009274 NGUYỄN THỊ LỆ 15/05/1995 17.75 1 18.75 D340301_01 Nguyện vọng 1
758 YTB012165 TRỊNH THỊ NHẬT LỆ 07/03/1997 19.5 1 20.5 D340301_01 Nguyện vọng 1
759 TDV016481 HOÀNG THỊ THÙY LINH 06/11/1996 19.25 1 20.25 D340301_01 Nguyện vọng 2
760 YTB008162 ĐỖ THỊ HOA 01/08/1997 17.25 1 18.25 D340301_01 Nguyện vọng 1
761 HDT010436 CAO THỊ HUỆ 10/11/1996 19.5 1 20.5 D340301_01 Nguyện vọng 1
762 THP006921 BÙI THỊ LAN HƯƠNG 19/05/1997 18 1 19 D340301_01 Nguyện vọng 1
763 SPH011446 NGUYỄN THỊ HỒNG MINH 08/11/1997 17.75 1 18.75 D340301_01 Nguyện vọng 1
764 THV009691 NGUYỄN ÁNH NGUYỆT 21/08/1997 17.75 1 18.75 D340301_01 Nguyện vọng 1
765 BKA009783 TRỊNH THỊ THANH NHÀN 08/10/1997 17.75 1 18.75 D340301_01 Nguyện vọng 1
766 KHA009862 ĐOÀN THỊ HOA THÚY 12/10/1997 18 1 19 D340301_01 Nguyện vọng 1
767 SPH016786 TRẦN THỊ THÚY 31/07/1997 18.75 1 19.75 D340301_01 Nguyện vọng 1
768 TND024892 NGUYỄN THỊ THỦY 20/11/1997 19 1 20 D340301_01 Nguyện vọng 1
769 BKA012733 TRỊNH THỊ THANH THỦY 27/04/1997 18.25 1 19.25 D340301_01 Nguyện vọng 1
770 BKA009156 NGÔ THỊ NGA 09/11/1997 18.5 1 19.5 D340301_01 Nguyện vọng 1
771 BKA010469 NGUYỄN THU PHƯƠNG 28/07/1997 19.5 1 20.5 D340301_01 Nguyện vọng 1
772 BKA011046 ĐOÀN THỊ NHƯ QUỲNH 12/06/1997 19 1 20 D340301_01 Nguyện vọng 1
773 THP012367 NGUYỄN THỊ QUỲNH 14/07/1997 18.5 1 19.5 D340301_01 Nguyện vọng 1
774 YTB020607 PHẠM THỊ HỒNG THẮM 13/02/1997 17.25 1 18.25 D340301_01 Nguyện vọng 1
775 SPH015352 DƯƠNG VĂN THÀNH 22/05/1997 20.5 1 21.5 D340301_01 Nguyện vọng 1
776 TLA012639 PHẠM NỮ THU THẢO 16/10/1997 19.75 1 20.75 D340301_01 Nguyện vọng 1
777 HVN010052 NGÔ THỊ THƠM 18/04/1997 18.25 1 19.25 D340301_01 Nguyện vọng 1
778 BKA012475 ĐỖ THỊ THU 20/03/1997 17.25 1 18.25 D340301_01 Nguyện vọng 1
779 TDV033503 NGUYỄN THỊ LAN TRINH 30/05/1997 17.5 1 18.5 D340301_01 Nguyện vọng 1
780 HVN012531 NGUYỄN THỊ THẢO YẾN 16/07/1997 16.75 1 17.75 D340301_01 Nguyện vọng 1
781 KQH016635 PHẠM THỊ HẢI YẾN 08/01/1997 17 1 18 D340301_01 Nguyện vọng 1
782 HDT000052 LƯỜNG LÊ TÚ AN 01/02/1997 17.75 1 18.75 D340301_02 Nguyện vọng 1
783 SPH019300 NGUYỄN THỊ VÂN 30/09/1997 17.25 1 18.25 D340301_01 Nguyện vọng 1
784 YTB025031 TẠ THỊ CẨM VÂN 22/01/1997 18.25 1 19.25 D340301_01 Nguyện vọng 1
785 THP000568 NGUYỄN THỊ MAI ANH 20/09/1997 20.75 1 21.75 D340301_02 Nguyện vọng 1
786 YTB000076 TRẦN THỊ THANH AN 01/10/1997 16.75 1 17.75 D340301_03 Nguyện vọng 1
787 SPH005787 NGUYỄN THỊ HẬU 21/02/1997 21.25 1 22.25 D340301_03 Nguyện vọng 1
788 HVN007143 NGÔ VĂN NỀN 31/10/1997 19.25 1 20.25 D340301_02 Nguyện vọng 1
789 KHA007222 MAI THỊ ÁNH NGỌC 04/09/1997 20.25 1 21.25 D340301_01 Nguyện vọng 1
790 HVN008919 NGUYỄN THỊ XUÂN SANG 14/08/1997 18.25 1 19.25 D340301_02 Nguyện vọng 1
791 HDT022868 NGUYỄN HUY THÀNH 14/09/1996 17 1 18 D340301_02 Nguyện vọng 1
792 HDT023025 BÙI PHƯƠNG THẢO 02/07/1997 16.75 1 17.75 D340301_02 Nguyện vọng 1
793 YTB021514 NGÔ MINH THÚY 03/11/1997 17.75 1 18.75 D340301_02 Nguyện vọng 1
794 THP007025 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 07/11/1997 18.25 1 19.25 D340301_02 Nguyện vọng 1
795 YTB010835 PHẠM THỊ HƯƠNG 22/11/1997 16.25 1 17.25 D340301_02 Nguyện vọng 1
796 SPH008526 ĐÀO THỊ THUÝ HƯỜNG 07/03/1997 18.25 1 19.25 D340301_02 Nguyện vọng 1
797 KHA002340 NGUYỄN THỊ ĐIỆP 14/07/1997 17.5 1 18.5 D340301_02 Nguyện vọng 1
798 SPH004162 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 24/09/1997 11.25 1 12.25 C480201_01 Nguyện vọng 1
799 YTB004428 PHẠM VĂN DƯƠNG 27/11/1997 11 1 12 C480201_01 Nguyện vọng 1
800 YTB016165 HÀ QUANG NHÂN 14/01/1997 13.25 1 14.25 C480201_01 Nguyện vọng 1
801 HDT021100 LÊ THỊ THÚY QUỲNH 21/12/1995 12.75 1 13.75 C480201_01 Nguyện vọng 1
802 TDV026476 PHẠM ĐOÀN SỰ 14/11/1997 15 1 16 C480201_01 Nguyện vọng 1
803 HDT022079 TRẦN TIẾN TÀI 16/08/1997 14.25 1 15.25 C480201_01 Nguyện vọng 1
804 HDT015828 TRẦN THÙY LY 05/01/1997 11.25 1 12.25 C340301_01 Nguyện vọng 1
805 DHU013948 NGUYỄN THỊ NGA 16/04/1997 11 1 12 C340301_01 Nguyện vọng 1
806 YTB002396 NGUYỄN VĂN CHIÊU 10/02/1997 11 1 12 C480201_01 Nguyện vọng 1
807 TDV022937 NGUYỄN NGỌC OANH 30/07/1997 13.5 1 14.5 C340301_01 Nguyện vọng 1
808 TLA010667 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 22/08/1997 13.25 1 14.25 C340301_01 Nguyện vọng 1
809 HDT019657 ĐỖ MINH PHƯƠNG 22/09/1997 13 1 14 C340301_01 Nguyện vọng 1
810 DCN009034 LÊ THỊ THU PHƯỢNG 26/01/1997 13.25 1 14.25 C340301_01 Nguyện vọng 1
811 YTB013970 HÀ PHƯƠNG MAI 25/11/1997 13 1 14 C340101_01 Nguyện vọng 1
812 KQH008966 VŨ DUY MẠNH 01/12/1997 14.25 1 15.25 C340101_01 Nguyện vọng 3
813 YTB014817 BÙI VĂN NAM 17/12/1994 12 1 13 C340101_01 Nguyện vọng 1
814 YTB021368 NGUYỄN THỊ THỦY 04/02/1997 11.75 1 12.75 C340101_01 Nguyện vọng 1
815 HVN002318 ĐOÀN ĐÌNH ĐỨC 20/05/1997 12 1 13 C340101_01 Nguyện vọng 2
816 HVN002914 NGUYỄN NGỌC HẢI 05/06/1996 12.75 1 13.75 C340101_01 Nguyện vọng 1
817 HDT013727 BẠCH KHÁNH LINH 25/11/1997 12 1 13 C340101_01 Nguyện vọng 1
818 BKA004065 NGÔ THỊ HẠNH 01/01/1997 13.25 1 14.25 C340301_01 Nguyện vọng 1
819 TDV009823 LÊ THỊ THU HIỀN 27/09/1997 13.25 1 14.25 C340301_01 Nguyện vọng 1
820 YTB011764 BÙI THỊ NGỌC LAN 02/02/1997 13.75 1 14.75 C340301_01 Nguyện vọng 1
821 TDV008955 ĐOÀN THỊ HẰNG 21/09/1997 11.25 1 12.25 C340301_01 Nguyện vọng 1
822 TDV013185 VŨ ĐỨC HUY 12/07/1997 13.5 1 14.5 C480201_01 Nguyện vọng 1
823 THP013668 NGUYỄN HỮU THẮNG 15/08/1997 12.5 1 13.5 C480201_01 Nguyện vọng 1
824 BKA002259 NGUYỄN TIẾN DŨNG 20/10/1997 13.5 1 14.5 C510201_01 Nguyện vọng 1
825 HVN000700 TRẦN QUANG ANH 28/06/1997 12 1 13 C510203_01 Nguyện vọng 1
826 KQH012164 LƯƠNG NGỌC TÂN 08/03/1997 11.25 1 12.25 C510203_01 Nguyện vọng 2
827 BKA011553 TRẦN NHẬT TÂN 11/08/1996 13 1 14 C510203_01 Nguyện vọng 1
828 BKA000039 NGUYỄN VĂN AN 03/10/1997 20.25 1 21.25 C510301_01 Nguyện vọng 1
829 THP000229 ĐẶNG MAI ANH 14/11/1997 17 1 18 C510301_01 Nguyện vọng 1
830 HDT000363 ĐOÀN THỊ MAI ANH 01/02/1997 15 1 16 C510301_01 Nguyện vọng 1
831 HDT000380 HỒ TUẤN ANH 25/07/1997 12.25 1 13.25 C510301_01 Nguyện vọng 1
832 THP000644 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 11/12/1997 14.25 1 15.25 C510301_01 Nguyện vọng 1
833 YTB000944 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 19/11/1997 14.25 1 15.25 C510301_01 Nguyện vọng 1
834 HVN000994 NGUYỄN VĂN BÌNH 07/11/1996 13.5 1 14.5 C510301_01 Nguyện vọng 2
835 YTB002537 LÊ ĐỨC CHÍNH 16/10/1997 13 1 14 C510301_01 Nguyện vọng 1
836 HDT002880 LÊ VĂN CHUNG 19/11/1997 15 1 16 C510301_01 Nguyện vọng 1
837 THP001716 NGUYỄN VĂN CHUNG 24/02/1996 14.75 1 15.75 C510301_01 Nguyện vọng 1
838 TDV003489 LÊ ĐĂNG CÔNG 20/01/1996 17.25 1 18.25 C510301_01 Nguyện vọng 2
839 THP002835 TRẦN THÁI DƯƠNG 08/09/1997 12.5 1 13.5 C510301_01 Nguyện vọng 1
840 YTB003098 TRẦN VĂN DÂN 08/10/1997 12 1 13 C510301_01 Nguyện vọng 1
841 YTB005233 ĐẶNG THÀNH ĐỨC 29/10/1997 12.75 1 13.75 C510301_01 Nguyện vọng 1
842 YTB005202 ĐỖ HỮU ĐỨC 19/07/1997 13.5 1 14.5 C510301_01 Nguyện vọng 1
843 KHA002548 TRẦN KHẮC ĐỨC 07/11/1997 15 1 16 C510301_01 Nguyện vọng 3
844 YTB003693 ĐOÀN VĂN DŨNG 29/10/1997 16.5 1 17.5 C510301_01 Nguyện vọng 2
845 YTB009605 ĐÀO VĂN HUY 04/09/1997 15 1 16 C510301_01 Nguyện vọng 1
846 KHA003589 ĐỖ XUÂN HIẾU 03/07/1997 15.5 1 16.5 C510301_01 Nguyện vọng 1
847 BKA004878 VŨ MINH HIẾU 25/08/1997 17 1 18 C510301_01 Nguyện vọng 1
848 KQH005234 LÊ VĂN HOÀI 23/02/1997 16 1 17 C510301_01 Nguyện vọng 4
849 BKA005141 TRẦN THỊ HOÀI 07/07/1997 13.75 1 14.75 C510301_01 Nguyện vọng 1
850 KHA003935 NGÔ NGỌC HOAN 02/06/1997 13.5 1 14.5 C510301_01 Nguyện vọng 1
851 YTB017798 TRẦN VĂN QUANG 28/01/1997 15.75 1 16.75 C510303_02 Nguyện vọng 1
852 YTB014117 TRẦN NGỌC MAI 25/03/1997 11.75 1 12.75 C510601_01 Nguyện vọng 1
853 TDV021510 ĐẶNG HOÀNG NGUYÊN 02/03/1997 12.75 1 13.75 C510601_01 Nguyện vọng 1
854 YTB003648 VŨ THỊ DUNG 18/10/1997 13.75 1 14.75 C510601_01 Nguyện vọng 1
855 TDV018259 ĐẶNG THỊ KHÁNH LY 27/08/1997 14.75 1 15.75 C510303_02 Nguyện vọng 3
856 THP013228 VŨ ĐỨC THÀNH 15/05/1997 13 1 14 C510301_04 Nguyện vọng 1
857 YTB020433 ĐỖ THANH THIÊN 17/01/1997 11.25 1 12.25 C510301_04 Nguyện vọng 1
858 HDT010759 LÊ VĂN HÙNG 21/03/1997 14.25 1 15.25 C510303_01 Nguyện vọng 1
859 YTB023560 PHẠM QUANG TRUNG 11/12/1997 12.25 1 13.25 C510301_04 Nguyện vọng 1
860 YTB023601 ĐÀO NHẬT TRƯƠNG 20/09/1997 11.75 1 12.75 C510301_04 Nguyện vọng 1
861 BKA014052 VŨ XUÂN TRƯỜNG 03/07/1997 14.75 1 15.75 C510301_04 Nguyện vọng 1
862 BKA014675 VŨ LONG TỨ 15/01/1997 11.5 1 12.5 C510301_04 Nguyện vọng 2
863 YTB004034 VŨ MẠNH DUY 21/10/1997 11 1 12 C510301_04 Nguyện vọng 2
864 THP004047 NHỮ VĂN HAI 15/11/1997 13.5 1 14.5 C510301_04 Nguyện vọng 1
865 BKA013212 NGUYỄN VĂN TOẢN 27/02/1997 12.5 1 13.5 C510301_02 Nguyện vọng 1
866 YTB023768 BÙI ANH TÚ 05/09/1997 16.5 1 17.5 C510301_02 Nguyện vọng 2
867 YTB011236 NGUYỄN MINH KHANG 24/05/1997 17.25 1 18.25 C510301_02 Nguyện vọng 2
868 THP008554 TRẦN THỊ HÀ LINH 20/01/1997 16 1 17 C510301_02 Nguyện vọng 2
869 HDT018226 NGUYỄN SỸ NGUYÊN 26/03/1997 16.25 1 17.25 C510301_03 Nguyện vọng 1
870 BKA012506 NGUYỄN MẠNH THU 26/09/1996 14.5 1 15.5 C510301_03 Nguyện vọng 1
871 BKA004676 NGUYỄN VĂN HIỆP 27/11/1997 14.5 1 15.5 C510301_04 Nguyện vọng 1
872 YTB010463 PHẠM QUỐC HƯNG 18/04/1997 11.25 1 12.25 C510301_04 Nguyện vọng 1
873 BKA006685 NGUYỄN LÊ KHANH 28/01/1997 14.75 1 15.75 C510301_04 Nguyện vọng 1
874 KQH007050 ĐỖ VĂN KHÁNH 11/02/1997 11.25 1 12.25 C510301_04 Nguyện vọng 1
875 THP011969 PHẠM HỒNG QUANG 25/08/1997 11.5 1 12.5 C510301_04 Nguyện vọng 1
876 THP012536 ĐẶNG VĂN SINH 03/02/1996 11.25 1 12.25 C510301_04 Nguyện vọng 1
877 HVN008652 TRẦN HỒNG QUÂN 08/03/1997 15.25 1 16.25 C510301_01 Nguyện vọng 1
878 THV009402 CAO ĐỨC NGỌC 25/09/1997 15 1 16 C510301_01 Nguyện vọng 1
879 SPH012046 TRẦN HOÀI NAM 06/12/1996 13.5 1 14.5 C510301_01 Nguyện vọng 1
880 YTB006517 VŨ NHO HẢI 05/11/1997 13.5 1 14.5 C510301_01 Nguyện vọng 1
881 KQH009136 PHẠM TRƯỜNG MINH 20/01/1997 13 1 14 C510301_01 Nguyện vọng 1
882 KHA006072 ĐOÀN DUY LONG 24/04/1997 13.75 1 14.75 C510301_01 Nguyện vọng 1
883 DCN005675 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 30/07/1997 12.75 1 13.75 C510301_01 Nguyện vọng 1
884 TDV015029 TĂNG ĐÌNH KHÁNH 09/01/1997 14.5 1 15.5 C510301_01 Nguyện vọng 1
885 YTB011248 BÙI NGỌC KHANH 08/12/1996 16 1 17 C510301_01 Nguyện vọng 2
886 THP000042 NGUYỄN THỊ THÚY AN 10/11/1997 16 1 17 C510301_02 Nguyện vọng 1
887 THP010124 LÊ THẢO NGÂN 01/05/1997 17.25 1 18.25 C510301_02 Nguyện vọng 1
888 YTB018937 PHẠM VĂN TÀI 12/04/1996 13.75 1 14.75 C510301_02 Nguyện vọng 1
889 THP013348 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 15/12/1997 12.25 1 13.25 C510301_02 Nguyện vọng 1
890 HVN010483 LÊ THỊ THƯ 05/09/1997 13 1 14 C510301_02 Nguyện vọng 1
891 YTB023711 PHẠM XUÂN TRƯỜNG 27/02/1997 13.25 1 14.25 C510301_01 Nguyện vọng 1
892 KHA008914 ĐẶNG VIẾT THANH 01/09/1996 13 1 14 C510301_01 Nguyện vọng 1
893 YTB018861 VŨ HẢI SƠN 09/07/1997 13 1 14 C510301_01 Nguyện vọng 1
894 THP012143 NGUYỄN XUÂN QUÝ 19/10/1995 13.25 1 14.25 C510301_01 Nguyện vọng 1
895 HDT022789 LÊ KHẮC THÀNH 01/03/1996 13.5 1 14.5 C510301_01 Nguyện vọng 1
896 YTB022043 NGUYỄN CHI TIẾN 08/08/1997 12.75 1 13.75 C510301_01 Nguyện vọng 1
897 KQH014894 PHẠM VĂN TRIỆU 09/09/1997 13 1 14 C510301_01 Nguyện vọng 1
898 HDT016189 VŨ THỊ KIM MAI 19/05/1997 19.25 1 20.25 D340301_03 Nguyện vọng 1
899 HDT015454 PHẠM THỊ LỤA 27/04/1996 19.25 1 20.25 D340301_03 Nguyện vọng 1
900 BKA004565 VŨ THỊ HIỀN 16/07/1997 20 1 21 D340301_03 Nguyện vọng 1
901 HDT001635 TRỊNH TUẤN ANH 21/07/1997 21 1 22 D480201_01 Nguyện vọng 1
902 BKA001195 VŨ THỊ NGỌC ÁNH 01/05/1997 20.5 1 21.5 D480201_01 Nguyện vọng 1
903 KQH012852 PHẠM THỊ THẮM 22/01/1997 19 1 20 D340301_03 Nguyện vọng 1
904 YTB019273 HÀ THỊ THANH 08/08/1995 16.5 1 17.5 D340301_03 Nguyện vọng 1
905 TDV030740 THÁI THỊ THÚY 07/02/1996 16.5 1 17.5 D340301_03 Nguyện vọng 1
906 THP014283 VƯƠNG THỊ THÙY 06/10/1997 19 1 20 D340301_03 Nguyện vọng 1
907 SPH016606 NGUYỄN THỊ THỦY 06/11/1997 20 1 21 D340301_03 Nguyện vọng 1
908 DCN011083 PHẠM THỊ THU THỦY 13/04/1997 18 1 19 D340301_03 Nguyện vọng 1
909 YTB015085 VŨ VĂN NAM 20/11/1997 20 1 21 D480201_01 Nguyện vọng 1
910 BKA007206 TRỊNH THỊ LỆ 26/01/1997 20 1 21 D480201_01 Nguyện vọng 1
911 THP008806 NGUYỄN VĂN LONG 03/02/1997 20 1 21 D480201_01 Nguyện vọng 1
912 DCN006828 TRẦN DUY LONG 02/09/1997 20.5 1 21.5 D480201_01 Nguyện vọng 1
913 BKA007754 PHẠM THÚY LINH 03/01/1996 19.25 1 20.25 D480201_01 Nguyện vọng 1
914 HDT014977 VŨ THẾ LINH 19/05/1997 20.5 1 21.5 D480201_01 Nguyện vọng 1
915 KHA003523 LÊ QUANG HIỆP 17/03/1997 19.25 1 20.25 D480201_01 Nguyện vọng 1
916 THP006320 NGUYỄN VĂN HUY 24/03/1997 19.5 1 20.5 D480201_01 Nguyện vọng 1
917 KQH006026 VŨ VĂN HUY 15/08/1996 19.5 1 20.5 D480201_01 Nguyện vọng 1
918 THP001926 NGUYỄN DUY CƯỜNG 11/12/1997 21.75 1 22.75 D480201_01 Nguyện vọng 1
919 YTB004766 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 16/11/1997 20.75 1 21.75 D480201_01 Nguyện vọng 1
920 DCN001621 LƯƠNG THỊ DIỄM 11/11/1997 20.75 1 21.75 D480201_01 Nguyện vọng 1
921 THP003224 ĐINH VĂN ĐÔNG 14/11/1997 20.5 1 21.5 D480201_01 Nguyện vọng 1
922 YTB003425 LÊ QUANG DỤ 18/11/1997 20.75 1 21.75 D480201_01 Nguyện vọng 1
923 SPH003216 NGUYỄN ANH DŨNG 08/10/1996 21.25 1 22.25 D480201_01 Nguyện vọng 1
924 KQH006573 DƯƠNG THU HƯƠNG 13/07/1997 20.5 1 21.5 D340301_03 Nguyện vọng 1
925 KHA001998 ĐỖ VĂN DƯƠNG 27/10/1997 20.25 1 21.25 D480201_01 Nguyện vọng 1
926 YTB005955 NGUYỄN NGỌC HÀ 08/04/1997 19.25 1 20.25 D480201_01 Nguyện vọng 2
927 DCN002980 PHẠM THU HÀ 09/10/1997 19.5 1 20.5 D480201_01 Nguyện vọng 1
928 DCN002994 TRẦN THỊ HÀ 13/03/1997 20 1 21 D480201_01 Nguyện vọng 1
929 KHA002374 NGUYỄN VĂN ĐOẢN 12/07/1996 17.25 1 18.25 D480201_03 Nguyện vọng 1
930 BKA005700 PHẠM VĂN HÙNG 29/11/1996 17.5 1 18.5 D480201_02 Nguyện vọng 1
931 TDV000833 NGUYỄN PHÚC NGỌC ANH 03/01/1997 17 1 18 D480201_03 Nguyện vọng 1
932 KQH000648 PHẠM HOÀNG ANH 15/10/1997 17.75 1 18.75 D480201_03 Nguyện vọng 1
933 YTB025239 NGUYỄN VĂN VINH 12/03/1997 17.5 1 18.5 D480201_02 Nguyện vọng 1
934 TDV034422 TRẦN ANH TÚ 06/02/1997 16.25 1 17.25 D480201_02 Nguyện vọng 1
935 HVN009755 TRẦN THỊ THẮM 21/12/1997 18.75 1 19.75 D480201_02 Nguyện vọng 1
936 BKA011741 NGUYỄN TIẾN THÀNH 22/10/1997 19.25 1 20.25 D480201_02 Nguyện vọng 1
937 SPH013929 LÃ THỊ BÍCH PHƯỢNG 19/05/1997 16.75 1 17.75 D480201_02 Nguyện vọng 1
938 TDV024586 ĐẶNG HOÀNG QUÂN 01/08/1997 18 1 19 D480201_02 Nguyện vọng 1
939 THP012307 LÊ NHƯ QUỲNH 19/12/1997 18 1 19 D480201_02 Nguyện vọng 1
940 BKA004534 PHẠM THỊ THU HIỀN 25/10/1997 16 1 17 D480201_02 Nguyện vọng 1
941 SPH003381 NGUYỄN KHẮC DUY 09/10/1997 18.5 1 19.5 D480201_02 Nguyện vọng 2
942 YTB004042 VŨ TRÀNG DUY 03/11/1995 18.75 1 19.75 D480201_02 Nguyện vọng 1
943 YTB004146 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 16/03/1997 18 1 19 D480201_02 Nguyện vọng 1
944 THP002649 VƯƠNG MỸ DUYÊN 09/02/1997 16.25 1 17.25 D480201_02 Nguyện vọng 1
945 HDT001901 TRỊNH THỊ ÁNH 17/05/1997 18.5 1 19.5 D480201_02 Nguyện vọng 1
946 SPH002006 TRẦN TIẾN BẰNG 24/02/1996 18.75 1 19.75 D480201_02 Nguyện vọng 2
947 SPH002009 PHẠM THỊ BẾN 10/03/1996 16.5 1 17.5 D480201_02 Nguyện vọng 1
948 KHA009361 NGUYỄN VĂN THẮNG 02/04/1996 19.75 1 20.75 D480201_01 Nguyện vọng 1
949 BKA010231 NGUYỄN QUỐC PHÒNG 22/06/1997 19.75 1 20.75 D480201_01 Nguyện vọng 1
950 YTB017206 ĐOÀN THỊ LÂM PHƯƠNG 27/08/1997 20.5 1 21.5 D480201_01 Nguyện vọng 1
951 TLA013113 NGUYỄN THỊ THƠM 23/06/1996 20 1 21 D480201_01 Nguyện vọng 1
952 THP014217 ĐẶNG THỊ THUÝ 10/08/1997 19.5 1 20.5 D480201_01 Nguyện vọng 1
953 THP014743 LƯƠNG VĂN TIẾN 27/02/1997 20.5 1 21.5 D480201_01 Nguyện vọng 1
954 THV014945 NGUYỄN DUY TƯ 10/02/1997 19.25 1 20.25 D480201_01 Nguyện vọng 1
955 HDT018058 NGUYỄN THỊ NGỌC 05/03/1997 19.25 1 20.25 D480201_01 Nguyện vọng 1
956 YTB024964 NGUYỄN HỒNG VÂN 21/06/1997 19.25 1 20.25 D480201_01 Nguyện vọng 1
957 TND008500 NGUYỄN VĂN HIẾU 20/11/1997 19.5 1 20.5 D510102_01 Nguyện vọng 2
958 HDT009872 NGUYỄN VĂN HOÀNG 21/12/1997 17.75 1 18.75 D510102_01 Nguyện vọng 3
959 THP006275 NGUYỄN HỮU HUY 11/07/1997 16 1 17 D510102_01 Nguyện vọng 2
960 YTB018852 TRẦN VĂN SƠN 21/09/1997 16.75 1 17.75 D480201_03 Nguyện vọng 1
961 HDT022068 PHẠM TIẾN TÀI 16/04/1997 16.25 1 17.25 D480201_03 Nguyện vọng 1
962 SPH004347 NGUYỄN VĂN ĐỨC 10/12/1995 16.75 1 17.75 D480201_03 Nguyện vọng 1
963 HDT017078 NGUYỄN ĐÌNH NAM 02/12/1997 17.75 1 18.75 D480201_03 Nguyện vọng 1
964 HHA009541 NGUYỄN GIANG NAM 03/01/1996 17.75 1 18.75 D480201_03 Nguyện vọng 2
965 BKA009590 TRẦN BẢO NGỌC 18/01/1997 17 1 18 D480201_03 Nguyện vọng 1
966 HVN007694 NGUYỄN HỮU NHÂN 01/09/1996 16.25 1 17.25 D480201_03 Nguyện vọng 1
967 DCN008656 BÙI QUỐC PHẤN 01/01/1997 17.75 1 18.75 D480201_03 Nguyện vọng 1
968 YTB018117 NGÔ ĐỨC QUYỀN 23/03/1996 15.75 1 16.75 D480201_03 Nguyện vọng 1
969 YTB021028 ĐỖ MINH THUẬN 31/10/1997 18 1 19 D510102_03 Nguyện vọng 2
970 KHA008556 NGUYỄN ĐỨC SÁNG 13/01/1997 20.25 1 21.25 D510102_03 Nguyện vọng 2
971 TLA005207 PHẠM MINH HIẾU 06/11/1997 16.5 1 17.5 D510102_03 Nguyện vọng 2
972 HVN004991 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 01/01/1997 15.75 1 16.75 D510102_03 Nguyện vọng 3
973 THP009763 LÊ HẢI NAM 16/10/1997 15.75 1 16.75 D510102_01 Nguyện vọng 1
974 THP005059 DƯƠNG VĂN HIẾU 20/06/1997 17 1 18 D510102_02 Nguyện vọng 2
975 SPS025791 VÕ HỒ QUỐC VIỆT 01/04/1996 17.75 1 18.75 D510102_01 Nguyện vọng 1
976 HDT021661 LÊ NGỌC SƠN 13/10/1997 16.75 1 17.75 D510102_01 Nguyện vọng 2
977 YTB015874 VŨ ANH NGỌC 19/06/1997 18.75 1 19.75 D510201_01 Nguyện vọng 2
978 YTB020540 HÀ VĂN THÌN 15/11/1996 16.5 1 17.5 D510201_01 Nguyện vọng 3
979 HDT025849 QUẢN TRUNG TIẾN 10/10/1997 17.75 1 18.75 D510201_01 Nguyện vọng 2
980 DCN012123 LƯƠNG ĐỨC TRỌN 03/04/1997 16.25 1 17.25 D510201_01 Nguyện vọng 2
981 TDV034690 LÊ MINH TUẤN 16/10/1997 18 1 19 D510201_01 Nguyện vọng 1
982 YTB024090 NGUYỄN THÀNH TUẤN 06/12/1997 17.75 1 18.75 D510201_01 Nguyện vọng 1
983 HDT028556 TRỊNH VINH TUẤN 06/01/1997 17.25 1 18.25 D510201_01 Nguyện vọng 1
984 HVN012252 NGUYỄN QUỐC VIỆT 16/02/1997 17 1 18 D510201_01 Nguyện vọng 1
985 YTB025183 TRẦN TRUNG VIỆT 19/12/1997 17.5 1 18.5 D510201_01 Nguyện vọng 2
986 HVN002773 NGUYỄN VĂN HÀ 01/11/1997 19.5 1 20.5 D510203_01 Nguyện vọng 1
987 YTB004427 PHẠM VĂN DƯƠNG 27/08/1997 19.75 1 20.75 D510203_01 Nguyện vọng 1
988 YTB004005 PHÙNG VĂN DUY 13/12/1997 19 1 20 D510203_01 Nguyện vọng 1
989 YTB007782 NGUYỄN VĂN HIỆP 10/11/1997 19.5 1 20.5 D510203_01 Nguyện vọng 1
990 YTB004953 TẠ HỒNG ĐĂNG 04/11/1997 20 1 21 D510203_01 Nguyện vọng 1
991 THP003366 NGUYỄN MINH ĐỨC 16/01/1997 19.25 1 20.25 D510203_01 Nguyện vọng 1
992 THP003394 NGUYỄN VĂN ĐỨC 14/08/1997 19.25 1 20.25 D510203_01 Nguyện vọng 1
993 THP002403 NGUYỄN VĂN DŨNG 29/03/1997 19.25 1 20.25 D510203_01 Nguyện vọng 2
994 BKA011286 NGUYỄN BÁ SƠN 07/09/1997 18.5 1 19.5 D510201_01 Nguyện vọng 1
995 BKA011304 NGUYỄN MINH SƠN 13/09/1997 21.5 1 22.5 D510201_01 Nguyện vọng 1
996 HHA012343 ĐOÀN VĂN THÁI 09/06/1997 18 1 19 D510201_01 Nguyện vọng 1
997 BKA008724 PHẠM QUANG MINH 18/09/1997 18.5 1 19.5 D510201_01 Nguyện vọng 2
998 HDT007143 HOÀNG HUY HẢI 07/09/1997 18 1 19 D510201_01 Nguyện vọng 1
999 HDT011004 LÊ ĐĂNG HUY 07/07/1997 18.75 1 19.75 D510201_01 Nguyện vọng 1
1000 THP007596 PHAN ĐĂNG KIỂM 06/12/1997 19.5 1 20.5 D510201_01 Nguyện vọng 1
1001 THP007654 TRẦN ĐOÀN KIÊN 08/11/1996 18.25 1 19.25 D510201_01 Nguyện vọng 1
1002 YTB003242 BÙI QUANG DIỆU 09/11/1996 18.75 1 19.75 D510201_01 Nguyện vọng 2
1003 HDT005559 NGUYỄN ĐÌNH ĐỊNH 04/06/1997 19.75 1 20.75 D510201_01 Nguyện vọng 1
1004 HDT005922 LÊ XUÂN ĐỨC 23/06/1997 16.75 1 17.75 D510201_01 Nguyện vọng 1
1005 BKA002269 NGUYỄN VĂN DŨNG 28/05/1997 18.75 1 19.75 D510201_01 Nguyện vọng 1
1006 YTB004238 NGUYỄN ĐẮC DỰ 13/09/1997 16 1 17 D510102_03 Nguyện vọng 3
1007 YTB019342 NGUYỄN VĂN THANH 08/07/1997 17.75 1 18.75 D510102_03 Nguyện vọng 1
1008 THV001579 BÙI QUANG CÔNG 13/04/1997 18 1 19 D510201_01 Nguyện vọng 2
1009 YTB015096 ĐỖ VĂN NĂNG 28/03/1995 20 1 21 D510203_01 Nguyện vọng 1
1010 YTB009102 PHẠM NGỌC HUẤN 23/12/1997 21.25 1 22.25 D510203_01 Nguyện vọng 1
1011 HDT016940 HỒ VĂN NAM 27/10/1997 23.5 1 24.5 D510203_01 Nguyện vọng 1
1012 BKA008544 NGUYỄN VĂN MẠNH 10/03/1997 19.25 1 20.25 D510203_01 Nguyện vọng 1
1013 HVN006780 ĐẶNG ĐÌNH NGỌC MINH 02/09/1997 19.5 1 20.5 D510203_01 Nguyện vọng 1
1014 SPH011347 LƯƠNG VĂN MINH 07/01/1997 19 1 20 D510203_01 Nguyện vọng 1
1015 DCN006659 NGUYỄN VĂN LĨNH 19/01/1997 19 1 20 D510203_01 Nguyện vọng 1
1016 TDV013042 LƯU THẾ HUY 20/12/1997 19.25 1 20.25 D510203_01 Nguyện vọng 2
1017 YTB011167 HOÀNG VĂN KHA 06/01/1997 19 1 20 D510203_01 Nguyện vọng 1
1018 HDT012994 LÊ KHẮC KIỆT 06/03/1997 19.75 1 20.75 D510203_01 Nguyện vọng 1
1019 KHA007306 PHẠM VĂN NGỌC 13/11/1997 19.25 1 20.25 D510203_01 Nguyện vọng 1
1020 TLA011252 NGUYỄN NGỌC QUANG 07/02/1997 23.25 1 24.25 D510203_01 Nguyện vọng 1
1021 HVN008539 NGUYỄN VĂN QUANG 28/09/1997 19.75 1 20.75 D510203_01 Nguyện vọng 1
1022 YTB017799 TRẦN VĂN QUANG 28/08/1997 19.25 1 20.25 D510203_01 Nguyện vọng 1
1023 BKA011191 TẠ HỒNG SANG 02/07/1997 19 1 20 D510203_01 Nguyện vọng 1
1024 TLA011942 TRẦN ĐỒNG SƠN 09/07/1997 21 1 22 D510203_01 Nguyện vọng 1
1025 BKA011373 TRẦN MINH SƠN 06/12/1997 19.5 1 20.5 D510203_01 Nguyện vọng 1
1026 DCN010753 NGUYỄN THỊ THƠM 30/06/1997 20 1 21 D510203_01 Nguyện vọng 1
1027 HDT026089 NGUYỄN VĂN TOẢN 16/11/1997 19 1 20 D510203_01 Nguyện vọng 3
1028 THP016240 TRẦN VĂN TÙNG 26/05/1997 19 1 20 D510203_01 Nguyện vọng 1
1029 HVN011920 NGHIÊM MINH TUYÊN 16/12/1997 19.5 1 20.5 D510203_01 Nguyện vọng 1
1030 THP016267 PHẠM NHƯ TUYÊN 13/08/1996 19 1 20 D510203_01 Nguyện vọng 1
1031 YTB025264 VŨ QUANG VINH 14/06/1997 19.5 1 20.5 D510203_01 Nguyện vọng 1
1032 SPH019748 NGÔ XUÂN YÊN 11/04/1996 19.5 1 20.5 D510203_01 Nguyện vọng 1
1033 KHA000945 NGUYỄN TIẾN BẰNG 26/02/1997 21.25 1 22.25 D510301_01 Nguyện vọng 1
1034 BKA001295 VŨ MẠNH BẰNG 04/06/1997 21 1 22 D510301_01 Nguyện vọng 1
1035 TDV003120 NGUYỄN HỮU CHIẾN 07/10/1997 21 1 22 D510301_01 Nguyện vọng 1
1036 HVN001320 DƯƠNG ĐÌNH CÔNG 27/05/1997 21.75 1 22.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1037 BKA002710 TRẦN VĂN ĐẠI 26/10/1995 21.75 1 22.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1038 YTB004567 TRẦN VĂN ĐAM 21/09/1996 21.5 1 22.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1039 HDT007151 HOÀNG VĂN HẢI 16/10/1997 23.5 1 24.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1040 BKA004144 TRẦN VĂN HẠNH 20/11/1996 20.75 1 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1041 BKA004581 BÙI ĐỨC HIỂN 22/03/1997 21.75 1 22.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1042 YTB007729 ĐÀM QUANG HIỆP 26/03/1996 20.75 1 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1043 HDT007411 TRỊNH TUẤN HẢI 27/02/1997 22.25 1 23.25 D510301_01 Nguyện vọng 1
1044 YTB005612 NGUYỄN ĐỨC GIANG 23/04/1997 22 1 23 D510301_01 Nguyện vọng 1
1045 THP003907 PHẠM DUY HÀ 05/12/1997 20.75 1 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1046 SPH003311 TẠ VĂN DŨNG 11/12/1997 20.5 1 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1047 TDV005503 ĐẬU CÔNG DƯƠNG 19/10/1997 22.75 1 23.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1048 BKA002581 NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG 08/02/1997 20.75 1 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1049 TDV004977 NGUYỄN QUANG DŨNG 02/11/1997 20.75 1 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1050 THP003298 ĐẶNG VĂN ĐỨC 29/08/1996 21.25 1 22.25 D510301_01 Nguyện vọng 1
1051 BKA001004 TRƯƠNG CÔNG TUẤN ANH 24/06/1997 22 1 23 D510301_01 Nguyện vọng 1
1052 KQH003123 ĐỖ DUY ĐỨC 07/10/1997 20.5 1 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1053 THP003204 PHẠM HỮU ĐOÀN 25/12/1997 21.25 1 22.25 D510301_01 Nguyện vọng 1
1054 BKA003090 KHƯƠNG VĂN ĐÔNG 05/02/1997 20.75 1 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1055 TND008559 TRẦN MINH HIẾU 17/07/1997 21.25 1 22.25 D510301_01 Nguyện vọng 1
1056 DQN007508 TRẦN HOÀI 26/03/1997 21.75 1 22.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1057 BKA005371 VŨ HUY HOÀNG 20/01/1997 21.75 1 22.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1058 TDV012578 ĐINH VIẾT HÙNG 15/03/1997 22.75 1 23.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1059 THP006179 NGUYỄN VIỆT HÙNG 21/12/1997 21.5 1 22.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1060 THP006383 VŨ VĂN HUY 23/01/1997 21 1 22 D510301_01 Nguyện vọng 1
1061 BKA006213 NGUYỄN THẾ HUỲNH 10/06/1997 20.5 1 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1062 HDT016251 LÊ ĐỨC MẠNH 06/08/1997 24 1 25 D510301_01 Nguyện vọng 1
1063 TDV017682 NGUYỄN BẢO LONG 25/12/1997 20.75 1 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1064 HDT014425 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 03/03/1997 20.75 1 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1065 THP007514 HOÀNG MẠNH KHOA 24/11/1997 23 1 24 D510301_01 Nguyện vọng 1
1066 KHA005213 ĐẶNG TRUNG KIÊN 07/10/1997 22.5 1 23.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1067 HVN005250 PHẠM VĂN KHANG 24/06/1997 21.75 1 22.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1068 TND013469 CHU BÁ LÂM 29/04/1997 21 1 22 D510301_01 Nguyện vọng 1
1069 YTB011742 LÊ VIẾT LÃM 21/08/1997 23 1 24 D510301_01 Nguyện vọng 1
1070 HDT023833 TRẦN VIỆT THẮNG 10/02/1997 20.75 1 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1071 HDT021996 NGUYỄN QUỐC SỸ 07/06/1997 20.75 1 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1072 HDT023587 PHẠM ĐĂNG THĂNG 20/08/1996 21.25 1 22.25 D510301_01 Nguyện vọng 1
1073 TDV028735 HOÀNG ĐÌNH THẮNG 20/01/1997 20.75 1 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1074 HVN009777 KHÚC CHIẾN THẮNG 17/06/1997 20.5 1 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1075 HDT023604 LÊ VĂN THẮNG 23/12/1997 21 1 22 D510301_01 Nguyện vọng 1
1076 YTB017567 GIANG QUỐC PHƯỢNG 10/09/1997 23 1 24 D510301_01 Nguyện vọng 1
1077 THP012034 ĐỒNG TỐ QUÂN 30/09/1997 21.75 1 22.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1078 BKA010891 PHẠM VĂN QUỐC 02/05/1997 20.5 1 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1079 DQN018223 NGUYỄN VĂN QUÝ 26/11/1997 20.5 1 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1080 BKA010972 PHAN VĂN QUYỀN 04/09/1996 20.75 1 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1081 TDV025820 TRẦN MINH SANG 20/07/1997 20.75 1 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1082 HDT021679 LÊ VĂN SƠN 09/11/1994 20.75 1 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1083 SPH011293 ĐOÀN CÔNG MINH 24/11/1997 20.75 1 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1084 THP009547 NGUYỄN ĐÌNH MINH 12/05/1996 21 1 22 D510301_01 Nguyện vọng 1
1085 YTB014993 NGUYỄN VĂN NAM 30/06/1997 22.5 1 23.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1086 THP010161 PHẠM THỊ NGÂN 16/03/1997 24 1 25 D510301_01 Nguyện vọng 1
1087 THP010193 ĐẶNG TRỌNG NGHĨA 18/06/1997 22 1 23 D510301_01 Nguyện vọng 1
1088 TDV020911 ĐẶNG VĂN NGHĨA 28/12/1997 21.75 1 22.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1089 BKA009327 ĐỖ TRỌNG NGHĨA 22/11/1997 20.75 1 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1090 TDV023397 BÙI HẢI PHÚ 20/11/1996 21.25 1 22.25 D510301_01 Nguyện vọng 1
1091 HVN008133 NGUYỄN VĂN PHÚ 28/03/1997 20.5 1 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1092 HDT017785 PHẠM TRỌNG NGHĨA 07/07/1997 21.5 1 22.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1093 THP011068 TRẦN ĐĂNG NINH 08/09/1997 22.25 1 23.25 D510301_01 Nguyện vọng 1
1094 YTB022266 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 07/10/1997 20.5 1 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1095 BKA013123 ĐOÀN VĂN TÌNH 08/01/1997 22.75 1 23.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1096 HDT024655 TRẦN VĂN THUẬN 20/02/1997 20.5 1 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1097 KHA010023 ĐỖ NHƯ THƯỞNG 22/11/1997 21.5 1 22.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1098 HVN010016 DƯƠNG ĐÌNH THÔNG 29/05/1997 23 1 24 D510301_01 Nguyện vọng 1
1099 TDV029567 NGUYỄN HOÀNG THỐNG 20/11/1997 21.25 1 22.25 D510301_01 Nguyện vọng 1
1100 KQH013028 VŨ MINH THẾ 20/07/1997 20.75 1 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1101 TND015071 ĐỖ THÀNH LONG 08/09/1997 21 1 22 D510301_01 Nguyện vọng 1
1102 DCN010006 NGUYỄN THỊ THANH 17/09/1997 22.75 1 23.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1103 BKA014125 NGUYỄN NGỌC TÚ 01/12/1996 22.5 1 23.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1104 HDT027820 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 30/04/1996 20.75 1 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1105 YTB023706 PHẠM XUÂN TRƯỜNG 05/01/1997 21 1 22 D510301_01 Nguyện vọng 1
1106 YTB023304 PHÙNG VĂN TRIỆU 07/02/1997 20.75 1 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1107 HDT027629 NGUYỄN QUỐC TRUNG 02/02/1997 21.25 1 22.25 D510301_01 Nguyện vọng 1
1108 TLA001596 NGUYỄN PHƯƠNG BÁU 30/11/1997 19.5 1 20.5 D510301_03 Nguyện vọng 1
1109 KHA001052 PHẠM VĂN CAO 28/12/1997 18.5 1 19.5 D510301_03 Nguyện vọng 2
1110 KHA001264 TRẦN VĂN CHINH 09/02/1997 18 1 19 D510301_03 Nguyện vọng 2
1111 KQH001480 PHẠM QUANG CHÍNH 10/06/1997 18.75 1 19.75 D510301_03 Nguyện vọng 2
1112 SPH002621 NGUYỄN VĂN CHUNG 13/11/1997 18.25 1 19.25 D510301_03 Nguyện vọng 1
1113 THP001760 ĐINH VĂN CÔNG 05/02/1997 19.5 1 20.5 D510301_03 Nguyện vọng 1
1114 THP006173 NGUYỄN VĂN HÙNG 22/04/1997 18.5 1 19.5 D510301_02 Nguyện vọng 1
1115 SPH018190 VŨ BẢO TRUNG 28/05/1996 19 1 20 D510301_02 Nguyện vọng 1
1116 HVN011478 NGUYỄN DUY TRƯỜNG 05/07/1997 20.5 1 21.5 D510301_02 Nguyện vọng 1
1117 THP015964 DƯƠNG MINH TUẤN 04/02/1997 18 1 19 D510301_02 Nguyện vọng 1
1118 THP014249 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY 29/10/1997 18.75 1 19.75 D510301_02 Nguyện vọng 1
1119 KQH014174 NGÔ VĂN TÍNH 10/02/1997 20.75 1 21.75 D510301_02 Nguyện vọng 1
1120 THP008873 NGUYỄN THÀNH LỘC 25/12/1997 19.75 1 20.75 D510301_02 Nguyện vọng 1
1121 TDV017695 NGUYỄN PHI LONG 26/06/1997 19 1 20 D510301_02 Nguyện vọng 2
1122 HDT016231 ĐINH VĂN MẠNH 01/09/1996 18.5 1 19.5 D510301_02 Nguyện vọng 1
1123 TDV026307 NGUYỄN TRỌNG SƠN 13/05/1997 19 1 20 D510301_02 Nguyện vọng 1
1124 THP009738 ĐÀO HOÀNG NAM 14/04/1997 22 1 23 D510301_02 Nguyện vọng 1
1125 KQH006959 PHẠM VĂN HƯỚNG 17/01/1997 18.5 1 19.5 D510301_02 Nguyện vọng 1
1126 THP006597 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 21/11/1997 19 1 20 D510301_02 Nguyện vọng 1
1127 TDV015036 TRẦN DƯƠNG NHẬT KHÁNH 19/06/1994 21.5 1 22.5 D510301_02 Nguyện vọng 1
1128 THP003350 NGUYỄN HOÀNG MINH ĐỨC 06/01/1997 20.5 1 21.5 D510301_02 Nguyện vọng 1
1129 TDV007050 NGUYỄN VIẾT ĐƯỢC 06/11/1997 19 1 20 D510301_02 Nguyện vọng 2
1130 THP002840 TRƯƠNG ĐỨC DƯƠNG 06/11/1997 19 1 20 D510301_02 Nguyện vọng 2
1131 TDV036816 VÕ VĂN YÊN 08/01/1996 21 1 22 D510301_01 Nguyện vọng 1
1132 HVN000910 PHẠM ĐÌNH BẮC 07/10/1997 18.25 1 19.25 D510301_02 Nguyện vọng 1
1133 THP001541 TRẦN THỊ THỤC CHI 03/03/1997 18.75 1 19.75 D510301_02 Nguyện vọng 1
1134 HHA001646 TÔ ĐẠI MINH CHIẾN 02/08/1997 19.25 1 20.25 D510301_02 Nguyện vọng 1
1135 YTB004709 LÊ TIẾN ĐẠT 27/01/1997 19.5 1 20.5 D510301_02 Nguyện vọng 1
1136 THP002558 VŨ TRÍ DUY 30/01/1997 21.25 1 22.25 D510301_02 Nguyện vọng 1
1137 TDV010610 PHẠM NGỌC HIẾU 16/05/1995 18.25 1 19.25 D510301_02 Nguyện vọng 1
1138 TDV011900 NGUYỄN VĂN HOÀNG 27/06/1997 18.5 1 19.5 D510301_02 Nguyện vọng 2
1139 TDV034416 TĂNG VĂN TÚ 07/05/1997 21 1 22 D510301_01 Nguyện vọng 1
1140 HDT029174 PHẠM VĂN TỪ 14/11/1997 21 1 22 D510301_01 Nguyện vọng 1
1141 TDV034623 HOÀNG MINH TUẤN 10/10/1997 21.5 1 22.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1142 TDV034768 NGUYỄN ANH TUẤN 25/02/1996 21 1 22 D510301_01 Nguyện vọng 1
1143 YTB024112 NGUYỄN VĂN TUẤN 26/12/1997 21.25 1 22.25 D510301_01 Nguyện vọng 1
1144 KHA011114 PHẠM CÔNG TUẤN 22/08/1997 20.5 1 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1145 BKA014353 TRẦN ANH TUẤN 31/05/1997 20.5 1 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1146 YTB024300 NGUYỄN KHẮC TÙNG 28/11/1997 22.5 1 23.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1147 SPH018839 NGUYỄN KHẮC TÙNG 01/06/1997 21.75 1 22.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1148 TDV036005 DƯƠNG CÔNG VIẾT 20/10/1996 21 1 22 D510301_01 Nguyện vọng 1
1149 TND028236 NGUYỄN ĐỨC TÙNG 13/04/1996 22.25 0.5 22.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1150 THV015327 LÊ ANH VŨ 06/08/1997 21.25 0.5 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1151 HDT030121 DƯƠNG TIẾN THẾ VỸ 18/10/1997 21 0.5 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1152 HHA015434 ĐINH ĐỨC TUẤN 06/05/1997 21.5 0.5 22 D510301_01 Nguyện vọng 1
1153 THP015976 ĐINH VĂN TUẤN 28/10/1997 21 0.5 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1154 HHA005534 TẠ MINH HOÀNG 26/12/1997 19.75 0.5 20.25 D510301_02 Nguyện vọng 1
1155 HHA005572 VŨ HUY HOÀNG 24/09/1997 20.5 0.5 21 D510301_02 Nguyện vọng 2
1156 BKA005622 ĐẶNG DUY HÙNG 16/04/1997 18.75 0.5 19.25 D510301_02 Nguyện vọng 1
1157 BKA004002 VŨ QUỐC HẢI 06/05/1997 18.5 0.5 19 D510301_02 Nguyện vọng 2
1158 HHA002968 NGUYỄN ĐẶNG ĐẠT 02/02/1997 18.75 0.5 19.25 D510301_02 Nguyện vọng 1
1159 HDT002620 LÊ MẠNH CHIẾN 02/03/1997 18.5 0.5 19 D510301_02 Nguyện vọng 1
1160 HHA001168 PHẠM VĂN ÁNH 13/03/1996 18.75 0.5 19.25 D510301_02 Nguyện vọng 2
1161 HHA002443 LƯU THẾ DUY 19/01/1997 20 0.5 20.5 D510301_02 Nguyện vọng 1
1162 HHA007421 VŨ DUY KIÊN 11/09/1996 19 0.5 19.5 D510301_02 Nguyện vọng 2
1163 HHA007637 TRƯƠNG TÙNG LÂM 09/07/1997 20.75 0.5 21.25 D510301_02 Nguyện vọng 1
1164 KHA007212 LÊ DUY NGỌC 23/08/1997 19 0.5 19.5 D510301_02 Nguyện vọng 1
1165 TDV021607 PHẠM THẾ NGUYÊN 15/11/1996 19.5 0.5 20 D510301_02 Nguyện vọng 1
1166 TDV023221 NGUYỄN TẤN PHÁT 14/10/1997 19 0.5 19.5 D510301_02 Nguyện vọng 1
1167 YTB018163 HOÀNG ANH QUYẾT 13/02/1996 19 0.5 19.5 D510301_02 Nguyện vọng 2
1168 HHA011913 LƯU TIẾN SĨ 09/02/1997 18.5 0.5 19 D510301_02 Nguyện vọng 1
1169 HHA012150 TRẦN HỒNG SƠN 29/03/1997 19.5 0.5 20 D510301_02 Nguyện vọng 3
1170 HHA013242 NGUYỄN QUỐC THẮNG 17/04/1997 19.25 0.5 19.75 D510301_02 Nguyện vọng 3
1171 HHA015125 NGUYỄN MINH TRUNG 28/10/1997 19.25 0.5 19.75 D510301_02 Nguyện vọng 2
1172 THP016733 LÊ XUÂN VIỆT 06/06/1997 19 0.5 19.5 D510301_02 Nguyện vọng 2
1173 TDV003791 LÊ MẠNH CƯỜNG 02/04/1997 20 0.5 20.5 D510301_03 Nguyện vọng 1
1174 BKA002763 CHU TIẾN ĐẠT 25/02/1997 20 0.5 20.5 D510301_03 Nguyện vọng 1
1175 BKA001599 NGUYỄN MINH CHIẾN 12/08/1997 18.5 0.5 19 D510301_03 Nguyện vọng 1
1176 TND027133 LÊ HÀ TRUNG 27/05/1997 22 0.5 22.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1177 HHA015287 TẠ QUANG TRƯỜNG 19/11/1997 21.25 0.5 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1178 DCN012371 NGÔ MINH TÚ 12/12/1997 21.75 0.5 22.25 D510301_01 Nguyện vọng 1
1179 HDT027720 ĐỖ HOÀNG TRƯỜNG 09/07/1997 22 0.5 22.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1180 KQH013410 NGUYỄN TUẤN THU 13/07/1997 21.5 0.5 22 D510301_01 Nguyện vọng 1
1181 HHA014105 NGUYỄN NGỌC TIÊN 04/12/1997 22.5 0.5 23 D510301_01 Nguyện vọng 1
1182 HDT025719 ĐINH TRẦN TIẾN 24/10/1997 24 0.5 24.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1183 DCN011390 ĐỖ MINH TIẾN 22/01/1997 21.25 0.5 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1184 TDV023239 LÊ TRƯỜNG PHI 26/10/1996 22 0.5 22.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1185 SPH013516 PHAN VĂN PHÚC 17/06/1997 21.5 0.5 22 D510301_01 Nguyện vọng 1
1186 TND019998 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 20/08/1997 21 0.5 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1187 DCN007601 ĐẶNG PHƯƠNG NAM 29/08/1997 21 0.5 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1188 HDT016521 LÊ ĐỨC ANH MINH 11/06/1997 22 0.5 22.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1189 HHA012033 NGUYỄN HỒNG SƠN 02/05/1997 22 0.5 22.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1190 BKA011314 NGUYỄN NGỌC SƠN 30/10/1997 24 0.5 24.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1191 BKA011322 NGUYỄN THANH SƠN 30/01/1997 21.25 0.5 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1192 HHA008360 TRƯƠNG KHÁNH LINH 07/12/1997 22.25 0.5 22.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1193 HDT011122 NGUYỄN VĂN HUY 25/12/1994 21.25 0.5 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1194 TLA005964 TẠ MẠNH HÙNG 27/06/1997 21.25 0.5 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1195 YTB010471 PHẠM XUÂN HƯNG 06/12/1996 21.75 0.5 22.25 D510301_01 Nguyện vọng 1
1196 HVN004370 LÊ NGỌC HÙNG 01/10/1997 21 0.5 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1197 YTB005218 ĐÀO MINH ĐỨC 08/08/1997 21.25 0.5 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1198 DCN001872 NGUYỄN TRÍ DŨNG 29/09/1997 21.25 0.5 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1199 BKA002339 ĐÀO ĐÌNH DUY 18/04/1997 22.25 0.5 22.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1200 DCT003273 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 04/02/1997 21.25 0.5 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1201 KHA002917 BÙI VĂN HẢI 30/10/1997 21.75 0.5 22.25 D510301_01 Nguyện vọng 1
1202 HVN003530 NGUYỄN THẾ HIỂN 02/07/1997 21.75 0.5 22.25 D510301_01 Nguyện vọng 1
1203 TDV010428 HOÀNG TRUNG HIẾU 16/05/1997 22.25 0.5 22.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1204 KQH004961 VƯƠNG DUY HIẾU 20/05/1997 22.25 0.5 22.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1205 TLA003191 ĐOÀN TIẾN ĐẠT 31/05/1997 21.25 0.5 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1206 KHA002126 TRẦN VĂN ĐẠI 08/06/1997 22.5 0.5 23 D510301_01 Nguyện vọng 1
1207 TLA002257 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 11/02/1997 21 0.5 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1208 THP001945 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 23/05/1997 22.25 0.5 22.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1209 HHA002840 PHẠM VĂN ĐẠI 14/12/1997 21.5 0.5 22 D510301_01 Nguyện vọng 1
1210 TDV002431 BÙI NGUYỄN THIÊN BIỂN 06/03/1997 21.25 0.5 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1211 SPH001415 PHÙNG THỊ QUỲNH ANH 21/09/1997 21 0.5 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1212 BKA000951 TRẦN THỤC ANH 25/10/1997 21 0.5 21.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1213 HDT000755 LÊ TUẤN ANH 03/08/1995 22.25 0.5 22.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1214 KHA000526 NGUYỄN TUẤN ANH 08/02/1997 21.25 0.5 21.75 D510301_01 Nguyện vọng 1
1215 TDV033837 NGUYỄN PHÙNG BẢO TRUNG 23/05/1997 19.5 0.5 20 D510203_01 Nguyện vọng 1
1216 TND027215 TRẦN QUỐC TRUNG 11/05/1997 21.75 0.5 22.25 D510203_01 Nguyện vọng 1
1217 KQH015878 NGUYỄN CÔNG TỰ 20/10/1997 20.25 0.5 20.75 D510203_01 Nguyện vọng 1
1218 HVN011749 NGUYỄN VĂN TUẤN 08/09/1997 20.5 0.5 21 D510203_01 Nguyện vọng 1
1219 THV000344 NGUYỄN DUY ANH 29/12/1997 23 0.5 23.5 D510301_01 Nguyện vọng 1
1220 LNH008942 ĐẶNG VĂN THÔNG 13/03/1997 20 0.5 20.5 D510203_01 Nguyện vọng 1
1221 HHA013231 NGUYỄN MINH THẮNG 21/11/1997 21.75 0.5 22.25 D510203_01 Nguyện vọng 1
1222 TLA012936 NGUYỄN ĐÌNH THI 07/11/1997 20 0.5 20.5 D510203_01 Nguyện vọng 1
1223 HHA011961 ĐÀO QUANG SƠN 04/11/1996 19.5 0.5 20 D510203_01 Nguyện vọng 3
1224 TDV023440 NGUYỄN TIẾN PHÚ 29/04/1997 20.25 0.5 20.75 D510203_01 Nguyện vọng 1
1225 HVN008635 NGUYỄN VĂN QUÂN 10/01/1997 20.5 0.5 21 D510203_01 Nguyện vọng 1
1226 KQH007869 NGUYỄN HỮU LINH 19/06/1997 20.75 0.5 21.25 D510203_01 Nguyện vọng 1
1227 DCN007235 ĐỖ HỮU MẠNH 30/04/1997 19.75 0.5 20.25 D510203_01 Nguyện vọng 2
1228 HVN004080 NGUYỄN HUY HOÀNG 06/12/1997 20.25 0.5 20.75 D510203_01 Nguyện vọng 1
1229 HHA009277 PHẠM HỒNG MINH 20/03/1996 21.5 0.5 22 D510203_01 Nguyện vọng 1
1230 LNH001305 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 23/12/1997 20.5 0.5 21 D510201_01 Nguyện vọng 1
1231 KQH001824 PHẠM VĂN CƯỜNG 06/06/1997 19 0.5 19.5 D510201_01 Nguyện vọng 2
1232 KQH001507 LÊ VĂN CHUNG 28/11/1996 18 0.5 18.5 D510201_01 Nguyện vọng 1
1233 THP004022 VŨ THANH HÀ 23/07/1997 19.25 0.5 19.75 D510201_01 Nguyện vọng 1
1234 HHA007120 TRẦN QUANG KHẢI 23/10/1997 18.25 0.5 18.75 D510201_01 Nguyện vọng 2
1235 SPH008733 NGUYỄN KIM QUỐC KHÁNH 16/03/1997 17.5 0.5 18 D510201_01 Nguyện vọng 1
1236 HVN004398 NGUYỄN PHI HÙNG 15/07/1997 20 0.5 20.5 D510201_01 Nguyện vọng 2
1237 THP009624 TRẦN QUANG MINH 26/01/1997 23 0.5 23.5 D510201_01 Nguyện vọng 1
1238 KQH009775 NGUYỄN TUẤN NGHĨA 24/01/1995 20 0.5 20.5 D510201_01 Nguyện vọng 1
1239 THP010221 NGUYỄN VĂN NGHĨA 13/08/1997 19.5 0.5 20 D510201_01 Nguyện vọng 1
1240 SPH015923 ĐẶNG XUÂN THẮNG 17/04/1997 19 0.5 19.5 D510201_01 Nguyện vọng 2
1241 KHA002011 LÊ ĐÌNH DƯƠNG 31/05/1997 21.75 0.5 22.25 D510203_01 Nguyện vọng 1
1242 HHA001264 LẠI VĂN BẮC 12/04/1997 19.5 0.5 20 D510203_01 Nguyện vọng 1
1243 HHA001328 ĐỒNG THANH BÌNH 29/10/1997 20.25 0.5 20.75 D510203_01 Nguyện vọng 1
1244 HHA004971 PHẠM VĂN HIẾU 08/11/1997 20 0.5 20.5 D510203_01 Nguyện vọng 2
1245 KHA002955 LƯU ĐÌNH HẢI 13/04/1995 21 0.5 21.5 D510203_01 Nguyện vọng 1
1246 SPH005139 LÝ HOÀNG HẢI 30/08/1997 20.25 0.5 20.75 D510203_01 Nguyện vọng 1
1247 SPH019478 ĐẶNG VĂN VINH 18/07/1996