Điểm trúng tuyển theo từng chuyên ngành năm 2016

Đăng ngày: 1/18/2017

 

STT

Mã chuyên ngành

Tên chuyên ngành

Mã tổ hợp

Xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

HỆ CAO ĐẲNG

 

 

 

1

C340301_01

Kế toán doanh nghiệp

A00, A01, D01, D07

Tốt nghiệp THPT

 

2

C510301_01

Hệ thống điện

A00, A01, D07

 

3

C510301_04

Điện công nghiệp và dân dụng

A00, A01, D07

 

 

 

HỆ ĐẠI HỌC

 

 

 

STT

Mã chuyên ngành

Tên chuyên ngành

Mã tổ hợp

Xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

1

D510301_01

Hệ thống điện

A00, A01, D07

17.75

 

2

D510301_02

Hệ thống điện Chất lượng cao

A00, A01, D07

15.00

 

3

D510301_03

Điện công nghiệp và dân dụng

A00, A01, D07

19.50

 

4

D510301_04

Điện công nghiệp và dân dụng chất lượng cao

A00, A01, D07

18.00

 

5

D510301_05

Nhiệt điện

A00, A01, D07

15.75

 

6

D510301_06

Điện lạnh

A00, A01, D07

19.25

 

7

D510301_07

Năng lượng tái tạo

A00, A01, D07

15.00

 

8

D510301_08

Điện hạt nhân

A00, A01, D07

15.00

 

 9

D510301_09

Công nghệ chế tạo thiết bị điện

A00, A01, D07

17.00

 

 10

D510601_01

Quản lý năng lượng

A00, A01, D01, D07

15.00

 

 11

D510601_02

Quản lý năng lượng  chất lượng cao

A00, A01, D01, D07

15.00

 

 12

D510601_03

Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị

A00, A01, D01, D07

15.00

 

13 

D480201_01

Công nghệ phân mềm

A00, A01, D01, D07

18.50

 

14

D480201_02

Thương mại điện tử

A00, A01, D01, D07

17.75

 

15

D480201_03

Quản trị an ninh mạng

A00, A01, D01, D07

17.25

 

16

D510303_01

Công nghệ tự động

A00, A01, D07

18.25

 

 17

D510303_02

Công nghệ tự động chất lượng cao

A00, A01, D07

15.75

 

18

D510303_03

Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp

A00, A01, D07

20.25

 

  19

D510302_01

Điện tử viễn thông

A00, A01, D07

17.50

 

20

D510302_02

Điện tử viễn thông chất lượng cao

A00, A01, D07

15.00

 

 21

D510302_03

Kỹ thuật điện tử

A00, A01, D07

19.25

 

22

D510302_04

Thiết bị điện tử y tế

A00, A01, D07

15.75

 

23

D510102_01

Xây dựng công trình điện

A00, A01, D07

15.75

 

24

D510102_02

Xây dựng dân dựng và công nghiệp

A00, A01, D07

15.00

 

25

D510102_03

Quản lý dự án và công trình điện

A00, A01, D07

15.00

 

26

D510201_01

Công nghệ chế tạo máy

A00, A01, D07

18.00

 

27

D510203_01

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

A00, A01, D07

19.50

 

28

D340101_01

Quản trị doanh nghiệp

A00, A01, D01, D07

17.00

 

29

D340101_02

Quản trị doanh nghiệp chất lượng cao

A00, A01, D01, D07

15.00

 

30

D340101_03

Quản trị du lịch khách sạn

A00, A01, D01, D07

16.75

 

31

D340201_01

Tài chính ngân hàng

A00, A01, D01, D07

17.00

 

32

D340201_02

Tài chính ngân hàng chất lượng cao

A00, A01, D01, D07

15.00

 

33

D340301_01

Kế toán doanh nghiệp

A00, A01, D01, D07

18.00

 

34

D340301_02

Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao

A00, A01, D01, D07

16.00

 

35

D340301_03

Kế toán tài chính và kiểm soát

A00, A01, D01, D07

16.50

 

 


Thông tin liên quan