Danh sách nộp hồ sơ xét tuyển đến hết ngày 15/8/2015

Đăng ngày: 15/08/2015

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển có độ dốc theo


STT SBD Họ tên thí sinh NS Toán Văn Hóa Sinh Sử Địa Anh ĐKV ĐƯT ĐNV1 ĐNV2
1 SPH015452 NGUYỄN TIẾN THÀNH 7.25 3.5 8.25 9.75 5 1.5 0 26.75
2 HDT008979 NGUYỄN THỊ HIẾU 8.25 5.25 8 8.5 5 1.5 0 26.25 26.25
3 TDV027767 NGUYỄN VĂN THÀNH 6.5 8.25 7.75 1.5 2 26.00
4 SPH003869 MẠC QUỐC ĐẠT 7.5 5 8 8.5 4.75 1 0 25.00 25.00
5 THV004509 ĐỖ TRUNG HIẾU 8.25 3 8.5 8.25 4.75 0 0 25.00 25.00
6 HDT016251 LÊ ĐỨC MẠNH 7.25 4 8 8.75 2.5 1 0 25.00 25.00
7 THP010161 PHẠM THỊ NGÂN 8 6.25 8.5 7.5 3.25 1 0 25.00 25.00
8 HDT007151 HOÀNG VĂN HẢI 8.25 6.5 7.75 7.5 2.5 1 0 24.50 24.50
9 SPH004889 NGUYỄN THẾ HÀ 6.75 3.5 8.25 8.5 2.25 1 0 24.50 24.50
10 HDT026597 LÊ THỊ TRANG 8.25 4.5 7.5 7.25 2.75 1.5 0 24.50 24.50
11 HDT025719 ĐINH TRẦN TIẾN 8.25 6.25 7.75 8 7 0.5 0 24.50 24.50
12 HDT016940 HỒ VĂN NAM 7.5 2.5 7.75 8.25 2 1 0 24.50 24.50
13 BKA011314 NGUYỄN NGỌC SƠN 9 6.25 7.5 7.5 4 0.5 0 24.50 24.50
14 YTB009661 NGUYỄN ĐÌNH HUY 7 5 8.25 8 4.25 1 0 24.25 24.25
15 THV012481 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 7.25 4.5 7.5 8 3 1.5 0 24.25 24.25
16 HDT013348 HOÀNG SƠN LÂM 8 6 8.25 6.5 7 1 0 24.25
17 TLA011252 NGUYỄN NGỌC QUANG 7.25 6 7.5 8.5 2.25 1 0 24.25 24.25
18 YTB014587 PHÙNG HÀ MINH 7.25 3.5 7.75 8 3 1 0 24.00 24.00
19 YTB011742 LÊ VIẾT LÃM 6.75 4.75 7.5 8.75 4 1 0 24.00 24.00
20 DCN009794 NGUYỄN THẾ TRỌNG SỨC 7.25 8.25 8 0.5 0 24.00 24.00
21 TDV005939 LÊ MẠNH ĐẠT 7.5 4.25 7.5 8.5 2.25 0.5 0 24.00 24.00
22 HHA008514 ĐINH TÔ LONG 7.75 4 8.25 7.5 4.75 0.5 0 24.00 24.00
23 THP007514 HOÀNG MẠNH KHOA 7.5 5.75 7.25 8.25 4.25 2.5 1 0 24.00 24.00
24 THV000578 PHẠM HOÀNG ANH 7.5 2.75 7.25 7.75 3.5 2.5 1.5 0 24.00 24.00
25 HVN010016 DƯƠNG ĐÌNH THÔNG 8.25 4.5 7.5 7.25 2.25 1 0 24.00 24.00
26 YTB017567 GIANG QUỐC PHƯỢNG 7.5 3.5 7.75 7.75 3.25 1 0 24.00 24.00
27 TTB004101 PHẠM THỊ THÙY NA 7.5 4.5 7 7.75 3.75 1.5 0 23.75 23.75
28 TDV005503 ĐẬU CÔNG DƯƠNG 8.25 4 7.5 7 2.5 1 0 23.75 23.75
29 TTN022995 HOÀNG VINH 7.5 6.75 8 1.5 0 23.75
30 DCN011558 PHAN HUY TOÀN 8 7.5 7.75 5.5 0.5 0 23.75 23.75
31 SPH008723 NGUYỄN DUY KHÁNH 7.75 6 7.25 8.75 3.75 0 0 23.75 23.75
32 BKA013123 ĐOÀN VĂN TÌNH 7 5.5 8.25 7.5 3.25 1 0 23.75 23.75
33 TDV012578 ĐINH VIẾT HÙNG 6.75 4.5 7.75 8.25 2 1 0 23.75 23.75
34 TDV034045 NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG 6.25 7.25 6.75 1.5 2 23.75 23.75
35 DCN010006 NGUYỄN THỊ THANH 7.25 6.5 8 7.5 4 1 0 23.75 23.75
36 HDT021997 NGUYỄN TIẾN SỸ 7.25 5.75 8.5 7.5 5.25 0.5 0 23.75
37 HDT024422 NGUYỄN THỊ HÀ THU 7.5 5.5 7.5 7.75 2 1 0 23.75
38 TND011644 THÂN QUỐC HƯNG 7.5 4.5 7.5 8.25 4.25 1.5 0.5 0 23.75 23.75
39 TDV034420 TRẤN ANH TÚ 8 4 8.25 6.75 3.25 0.5 0 23.50 23.50
40 HDT029417 HOÀNG XUÂN VĂN 7.5 5.5 7.5 7.5 5 2 1 0 23.50 23.50
41 TND004878 HÁN MẠNH ĐẠT 7.25 4.25 8 7.75 6 2.5 0.5 0 23.50 23.50
42 HHA015607 BÙI THANH TÙNG 7 4 7 8 2.75 1.5 0 23.50 23.50
43 YTB024300 NGUYỄN KHẮC TÙNG 6.5 5 7.75 8.25 2.75 1 0 23.50 23.50
44 TTB001534 VŨ HỒNG ĐÔNG 7.25 5 6.25 8.5 2.25 1.5 0 23.50 23.50
45 THP009624 TRẦN QUANG MINH 7.25 7.5 7 8.25 7.5 0.5 0 23.50 23.50
46 KHA009458 NGHIÊM VĂN THIỆN 8 7 7.5 7.5 4 0.5 0 23.50 23.50
47 LNH002171 CHU MINH ĐỨC 7.25 6 8.25 6.5 2.75 1.5 0 23.50 23.50
48 TND019944 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG 8.25 7 5.75 8 1.5 0 23.50 24.75
49 KHA005213 ĐẶNG TRUNG KIÊN 8.25 5.5 6.75 7.5 1.75 1 0 23.50 23.50
50 YTB019341 NGUYỄN VĂN THANH 7 6.5 8.5 7 4 1 0 23.50 23.50
51 THV000344 NGUYỄN DUY ANH 7.25 3 7.75 8 5 0.5 0 23.50 23.50
52 HDT014827 TRẦN DIỆU LINH 7.25 5 6.25 8.5 4.75 2 1.5 0 23.50 23.50
53 YTB014993 NGUYỄN VĂN NAM 6.75 5 7.5 8.25 3.5 1 0 23.50 23.50
54 BKA014125 NGUYỄN NGỌC TÚ 7 6.75 8.75 4.5 1 0 23.50 23.50
55 THP011068 TRẦN ĐĂNG NINH 7.75 5.5 7 7.5 2.75 1 0 23.25 23.25
56 TDV010844 NGUYỄN THỊ HOA 7.5 7 6.5 8.25 3.5 1 0 23.25 23.25
57 HDT007411 TRỊNH TUẤN HẢI 6.75 6 7.75 7.75 2 1 0 23.25 23.25
58 THV001354 PHẠM MINH CHIẾN 7 4.25 7 7.75 1.5 0 23.25 23.25
59 TND009064 CAO PHƯƠNG HOÀI 7.5 6.25 6.5 5.75 1.5 2 23.25 23.25
60 TDV003645 ĐẬU TUẤN CƯƠNG 7.5 7 7.75 1 0 23.25 23.25
61 THV005581 HOÀNG MẠNH HUY 7.25 3 6 6.5 3.25 1.5 2 23.25 23.25
62 THV014631 NGUYỄN VĂN TUẤN 7.25 3 6 8.5 3.25 2.5 1.5 0 23.25 23.25
63 SPH018166 PHẠM HÀ THẾ TRUNG 7.25 5 8.75 7.25 3 0 0 23.25 23.25
64 TDV031759 NGUYỄN MINH TOÀN 6.5 4 8 7.25 3.5 1.5 0 23.25 23.25
65 HDT016318 NGUYỄN THẾ MẠNH 7.5 5.25 7 7.5 3 1 0 23.00 23.00
66 SPH011193 QUẢNG VĂN MẠNH 7.75 5.5 7.75 6.5 2.5 1 0 23.00 23.00
67 TLA012809 LÊ VIỆT THẮNG 7.5 4.5 7.5 7.5 2.75 0.5 0 23.00 23.00
68 TND004927 NGHIÊM ĐỨC ĐẠT 7 6.5 6.75 7.75 4.75 0.5 1 23.00 23.00
69 BKA001004 TRƯƠNG CÔNG TUẤN ANH 7.5 6 7 7.5 4 1 0 23.00 23.00
70 HHA013302 LÔ HỮU THẾ 6 4 7 6.5 3.5 1.5 2 23.00
71 TND019057 VI THỊ PHƯƠNG NHUNG 6.25 6.75 6.75 6.5 3.75 1.5 2 23.00
72 TND003284 THỊNH DUY CƯỜNG 7.25 7.5 7.25 1 0 23.00 23.00
73 THP010193 ĐẶNG TRỌNG NGHĨA 6.5 6 8.5 7 2 1 0 23.00 23.00
74 HHA007114 LA VĂN KHẢI 6 5.5 6 7.5 2 1.5 2 23.00 23.00
75 YTB005612 NGUYỄN ĐỨC GIANG 8.25 5 6.25 7.5 5.5 3 1 0 23.00 23.00
76 DCN003890 ĐỖ TRUNG HIẾU 7.5 3.25 7 8 2.75 0.5 0 23.00 23.00
77 TQU002807 VŨ ĐỨC KHIÊM 6.25 6.75 8.5 1.5 0 23.00 23.00
78 TTN001053 TRỊNH NGỌC BẮC 7.25 3.5 7 7.25 6.5 1.5 0 23.00 23.00
79 DQN009601 ĐINH QUỐC KHÁNH 6.75 7 7.75 1.5 0 23.00
80 YTB022081 PHẠM HUY TIẾN 8.25 5.5 6.25 7.5 4.75 2.25 1 0 23.00 23.00
81 HDT005537 NGUYỄN XUÂN ĐỈNH 7 5.25 8.5 6.5 3.25 1 0 23.00 23.00
82 THP009738 ĐÀO HOÀNG NAM 7 5.5 7.5 7.5 3.5 1 0 23.00 23.00
83 KHA002126 TRẦN VĂN ĐẠI 6.75 2.5 7.5 8.25 4.5 0.5 0 23.00 23.00
84 HHA014105 NGUYỄN NGỌC TIÊN 6.75 4.25 6.25 9.5 2.25 0.5 0 23.00 23.00
85 THV012129 ĐINH VĂN THẢO 7.25 3.5 6.5 7.75 5.5 2.5 1.5 0 23.00 23.00
86 THV014397 NGUYỄN THANH TÚ 7 5.5 7.75 6.75 1.5 0 23.00 23.00
87 THV009339 NGUYỄN PHÚC HỮU NGHĨA 7.25 3.75 6.25 8 2.5 1.5 0 23.00 23.00
88 KQH007471 HOÀNG XUÂN LÂM 7.25 6 7 8.25 5.25 0.5 0 23.00 23.00
89 THP001945 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 7.75 4.75 7 7.5 3 0.5 0 22.75 22.75
90 BKA002710 TRẦN VĂN ĐẠI 6.25 8 7.5 1 0 22.75 22.75
91 TDV027777 NGUYỄN XUÂN THÀNH 6.75 6.75 8.25 1 0 22.75 22.75
92 THP012034 ĐỒNG TỐ QUÂN 7 3.75 7.25 7.5 1.5 1 0 22.75 22.75
93 TND001916 NÔNG THỊ THANH BÌNH 6.25 7.5 7.75 5.25 1.5 2 22.75 22.50
94 HDT013959 HOÀNG MẠNH LINH 7.5 4.25 7.75 7 1.75 0.5 0 22.75 22.75
95 BKA005371 VŨ HUY HOÀNG 7.75 4 6.75 7.25 3.75 1 0 22.75 22.75
96 TDV000746 NGUYỄN ĐỨC ANH 7 3.5 6.75 7.5 2.75 1.5 0 22.75 22.75
97 TDV020911 ĐẶNG VĂN NGHĨA 7 5 7.25 7.5 2.25 1 0 22.75
98 THP001926 NGUYỄN DUY CƯỜNG 7.5 7.5 7.25 7 5.75 6 1 0 22.75 22.75
99 TLA015132 LẠI THANH TÙNG 8 4.5 6.75 7.5 2.5 0.5 0 22.75 22.75
100 TND017130 NGUYỄN VĂN NAM 6 5.25 7.25 8 3.75 1.5 0 22.75 22.75
101 TDV010428 HOÀNG TRUNG HIẾU 7.5 5 7.5 7.25 3.5 0.5 0 22.75 22.75
102 THP002819 TRẦN ÁNH DƯƠNG 7.25 4.5 7.25 7.25 5.25 1.75 1 0 22.75 22.75
103 TDV026716 HỒ PHẠM TÀI 7.25 4.5 6.75 7.25 3 1.5 0 22.75 22.75
104 HVN008564 NGUYỄN THẾ QUẢNG 7.25 5 6.75 8.25 2.5 0.5 0 22.75 22.75
105 DQN007508 TRẦN HOÀI 6.75 6 7.5 7.5 5.25 2.5 1 0 22.75 22.75
106 HHA003078 TRẦN TUẤN ĐẠT 7.25 4 8.25 6.75 1.75 0.5 0 22.75 22.75
107 TSN007511 TRƯƠNG PHI LÂM 7 7.25 7.5 1 0 22.75
108 YTB021991 CAO MINH TIẾN 7.25 5.5 6 8.5 2 1 0 22.75 22.75
109 LNH004773 MAI QUỐC KHÁNH 7 4.5 6.75 7.5 3 1.5 0 22.75 22.75
110 HHA000857 PHẠM TUẤN ANH 6.25 5.5 7.5 7.5 3 1.5 0 22.75 22.75
111 SPH001916 NGUYỄN THẾ BÁCH 7.5 5 7.5 6.75 2.5 1 0 22.75 22.75
112 HDT005787 ĐINH TRUNG ĐỨC 7.75 7 6.5 1.5 0 22.75 22.75
113 HHA008360 TRƯƠNG KHÁNH LINH 7.75 5.5 7.5 7 0.5 0 22.75 22.75
114 HHA013461 NGUYỄN DUY THÔNG 6.75 4.25 8 7.5 2.5 0.5 0 22.75 22.75
115 SPH018839 NGUYỄN KHẮC TÙNG 6.75 4 7.75 7.25 3 1 0 22.75 22.75
116 THV001572 SA VĂN CHƯỞNG 6.5 3 6.5 6.25 1.5 2 22.75 22.75
117 TDV023317 LƯU CÔNG PHONG 7.5 4 5.75 8 5.75 3 1.5 0 22.75 22.75
118 SPH008939 NGUYỄN VĂN KIÊN 8 5 7.25 7.5 2.5 0 0 22.75 22.75
119 TND028236 NGUYỄN ĐỨC TÙNG 6.5 4.75 7 8.75 2.25 0.5 0 22.75 22.75
120 THV009318 ĐÀO TRỌNG NGHĨA 5.75 3.5 7.5 8 1.5 0 22.75 22.75
121 HVN005250 PHẠM VĂN KHANG 7.5 5 6.5 7.75 2 1 0 22.75 22.75
122 TND010688 ĐINH QUANG HUY 6.5 3 5.75 7 1.5 2 22.75 22.75
123 BKA002339 ĐÀO ĐÌNH DUY 7.5 5.75 7.5 7.25 6.5 0.5 0 22.75 22.75
124 HVN001320 DƯƠNG ĐÌNH CÔNG 7 4.5 7.25 7.5 3 1 0 22.75 22.75
125 HDT000755 LÊ TUẤN ANH 8.25 8.25 5.75 0.5 0 22.75 22.75
126 BKA004581 BÙI ĐỨC HIỂN 6.5 4.5 7.25 8 3.25 1 0 22.75 22.75
127 KQH003818 NGUYỄN THỊ HẢI 6.75 7.75 7.75 0.5 0 22.75 22.75
128 HDT023818 TRẦN MẠNH THẮNG 7.5 7 7.25 1 0 22.75 22.75
129 TDV020122 NGUYỄN TÔNG NAM 6.25 7.75 7.25 5 1.5 0 22.75 22.75
130 KQH004961 VƯƠNG DUY HIẾU 7.25 4.25 7.5 7.5 2.75 0.5 0 22.75 22.75
131 HDT016521 LÊ ĐỨC ANH MINH 8 5 6.75 7.25 4.75 0.5 0 22.50 22.50
132 HVN008775 NGUYỄN VĂN QUYẾT 7.5 3.5 6 8 4.75 2.5 1 0 22.50 22.50
133 DHU027470 NGUYỄN CHÍNH XUÂN 8.25 3.75 6.75 6.5 3.75 2.25 1 0 22.50 22.50
134 KHA010023 ĐỖ NHƯ THƯỞNG 7.5 6.5 6.5 7.5 5.5 1 0 22.50 22.50
135 SPH014042 NGUYỄN ANH QUANG 8.25 5.5 7.5 6.75 0 0 22.50 22.50
136 HDT008936 LÊ XUÂN HIẾU 7.25 3.25 5.5 8.75 1.75 1 0 22.50 22.50
137 TQU001451 TRẦN THỊ NGỌC HÀ 7 7 7 7 1.5 0 22.50 22.50
138 THP009010 PHẠM ĐỨC LƯƠNG 8 3 7.25 6.75 3.5 0.5 0 22.50 22.50
139 TND027133 LÊ HÀ TRUNG 7.25 5.75 7.5 7.25 5 4.5 0.5 0 22.50 22.50
140 BKA000305 HOÀNG VIỆT ANH 7.5 6.5 7.5 7.5 7 0 0 22.50 22.50
141 YTB004567 TRẦN VĂN ĐAM 7 7.25 7.25 1 0 22.50 22.50
142 SPH002675 NGUYỄN MINH CÔNG 7.5 5 6.5 8 2.25 0.5 0 22.50 22.50
143 HDT004317 NGUYỄN PHONG DŨNG 7.5 5.5 8.5 5.5 2.75 1 0 22.50 22.50
144 HDT007548 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 7 6.5 7 8 5.75 0.5 0 22.50
145 THV009399 BÙI THỊ BÍCH NGỌC 6.75 8 9 6.25 1.5 0 22.50
146 BKA014774 VŨ ĐỨC VĂN 7.5 6.5 7.5 4.75 1 0 22.50 22.50
147 DCN006000 NGUYỄN NGỌC LÂM 7.25 6 7.5 7.25 1.75 0.5 0 22.50 22.50
148 HDT020877 VŨ ĐỨC QUYỀN 6.25 5 7.25 7.5 6.5 2.5 1.5 0 22.50 22.50
149 TDL014324 TRẦN VIẾT THUẬN 6 3.75 8.25 7.75 3 0.5 0 22.50
150 SPH018076 LÊ QUANG TRUNG 7 5.5 6.75 7.25 6.5 6.25 1.5 0 22.50 22.50
151 TDV015036 TRẦN DƯƠNG NHẬT KHÁNH 7.25 7.5 6.75 1 0 22.50 22.50
152 TND019702 DƯƠNG THIỆN PHƯỚC 7 6 5.75 7.25 3 1.5 1 22.50 22.50
153 YTB007960 NGUYỄN MINH HIẾU 7.25 5.25 7.5 6.75 2.75 1 0 22.50 22.50
154 THV006518 VŨ HỒNG KHANH 7.5 6.25 7.25 1.5 0 22.50 22.50
155 HDT014361 NGUYỄN CHÍ LINH 6.5 7.5 4.5 7 1.5 0 22.50 22.50
156 TDV033670 VÕ VIẾT TRỌNG 6.5 4 8 6.5 2.75 1.5 0 22.50 22.50
157 KHA007145 NGÔ VĂN NGHIÊM 7 6 7.5 7 7.5 0.5 0 22.50 22.50
158 TND021923 NGUYỄN VĂN SỬU 7.5 5.25 6.5 7 3.5 3 1.5 0 22.50 22.50
159 LNH002205 LÊ TRUNG ĐỨC 7.25 5.25 7.25 6.5 5.5 2.25 1.5 0 22.50 22.50
160 SPH003414 NGUYỄN QUANG DUY 7 7.5 6.5 4.25 8 0 0 22.50 22.50
161 THV005089 TRẦN ĐỨC HOÀNG 6.75 2 6.5 5.75 2 1.5 2 22.50 22.50
162 TND015533 NGUYỄN VĂN LƯƠNG 7 6.75 7.25 1.5 0 22.50 22.50
163 THP006179 NGUYỄN VIỆT HÙNG 6.75 6.5 7.25 7.5 3.75 3.25 1 0 22.50 22.50
164 HHA012033 NGUYỄN HỒNG SƠN 6.5 3.5 7 8.5 2.75 0.5 0 22.50 22.50
165 TDV023239 LÊ TRƯỜNG PHI 6.5 8.5 7 0.5 0 22.50 22.50
166 HDT013038 MAI QUỐC KỲ 7 6 6.75 7.25 3 1.5 0 22.50 22.50
167 TDV034623 HOÀNG MINH TUẤN 7.25 3.75 7.5 6.75 4.25 1.75 1 0 22.50 22.50
168 LNH001288 NGUYỄN HỮU CƯỜNG 7 3 6.5 7.5 2.5 1.5 0 22.50 22.50
169 HDT013551 NGUYỄN THỊ LỆ 7.75 7.75 6 1 0 22.50 22.50
170 KQH003807 NGUYỄN NAM HẢI 7.25 4 7.25 7.5 2.5 0.5 0 22.50 22.50
171 THP000279 HOÀNG ANH 6 6 8.5 8 3.5 0 0 22.50
172 SPH010532 PHẠM LÊ THÀNH LONG 6.25 4 7.75 8 2.5 0.5 0 22.50 22.50
173 HDT027720 ĐỖ HOÀNG TRƯỜNG 6 3 7.5 8.5 3 0.5 0 22.50 22.50
174 HDT003721 NGUYỄN VĂN DU 7.5 6.5 7 4.25 1.5 0 22.50 22.50
175 BKA011304 NGUYỄN MINH SƠN 6.25 4 7.75 7.5 3.75 1 0 22.50 22.50
176 HVN012316 LƯU QUANG VŨ 6.75 4 7.25 8 3.5 0.5 0 22.50 22.50
177 THV006596 PHẠM DƯƠNG KHÁNH 7 5 7.5 7.5 8 5 0.5 0 22.50 22.50
178 TLA006643 VŨ TUẤN HƯNG 7 5.25 7.5 8 8 4 0 0 22.50 22.50
179 BKA008754 TRẦN HỮU CHÂU MINH 8 6 6.5 6.5 0.5 1 22.50 22.50
180 HDT017785 PHẠM TRỌNG NGHĨA 6.75 6 7.5 7.25 3.25 1 0 22.50 22.50
181 TTB001853 LÊ VĂN HẢI 7.25 2.5 6.25 7.5 2.5 1.5 0 22.50 22.50
182 DCN012371 NGÔ MINH TÚ 7.25 2.25 7.25 7.25 3 0.5 0 22.25 22.25
183 TND008559 TRẦN MINH HIẾU 6 5 8 7.25 6.25 3.75 1 0 22.25
184 TQU002659 NGUYỄN THIÊN HƯƠNG 6.75 7.25 5 6.75 1.5 0 22.25 22.25
185 THP003204 PHẠM HỮU ĐOÀN 8 4.75 6.75 6.5 2.75 1 0 22.25 22.25
186 SPH009375 BÙI HẢI LINH 7.25 7.5 7.5 7.5 0 0 22.25 22.25
187 HHA012456 NGUYỄN HỮU THANH 7.5 4.75 7.25 7.5 4.25 0 0 22.25 22.25
188 DCN012177 NGUYỄN CHÍ TRUNG 7.5 5 6.5 7.75 2.5 0.5 0 22.25 22.25
189 TDV036183 NGUYỄN ĐÌNH VINH 7.25 7.5 6 1.5 0 22.25 22.25
190 DCN004378 LÊ HOÀNH 7.25 4.75 7.25 7.25 4.5 0.5 0 22.25 22.25
191 HDT013413 NGUYỄN VĂN LÂM 7 5.75 8 3.75 1.5 0 22.25 22.25
192 THV000019 NGUYỄN HOÀI AN 7 5.25 7 6.75 1.5 0 22.25 22.25
193 TND025183 MA DOÃN THƯ 7.5 7 6.5 4.75 1.5 2 22.25
194 DCN007284 NGUYỄN THẾ MẠNH 6.75 3.5 7 8 2.25 0.5 0 22.25 22.25
195 TDV029567 NGUYỄN HOÀNG THỐNG 7.25 5.5 7.5 6.5 5 2.75 1 0 22.25 22.25
196 NLS007340 TRƯƠNG THỊ MƯỜI 7.25 7.25 6.25 7.25 5.75 3.75 1.5 0 22.25 22.25
197 SPH001162 NGUYỄN TUẤN ANH 7.75 7.25 7.25 0 0 22.25 22.25
198 YTB009102 PHẠM NGỌC HUẤN 7.25 5.75 5.75 8.25 2.75 1 0 22.25 22.25
199 THP006619 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 8.25 5 6.5 6.5 2.75 1 0 22.25 22.25
200 NLS012756 TRẦN MINH TIẾN 6.25 6 7.25 7.25 1.75 1.5 0 22.25 22.25
201 HVN009215 TRẦN MINH TÂM 7 5.5 7.75 7 0.5 0 22.25 22.25
202 TLA005512 TRẦN NGỌC HOÀN 8.25 5 7 7 6.5 0 0 22.25 22.25
203 TND022631 MA TUẤN THÀNH 6.5 6 7 5.25 3.5 4.5 1.5 2 22.25 22.25
204 THP002558 VŨ TRÍ DUY 6.75 4.5 8 6.5 4.5 1 0 22.25 22.25
205 THP003298 ĐẶNG VĂN ĐỨC 5.75 7.5 8 1 0 22.25 22.25
206 DCN012506 ĐINH VĂN TUẤN 6.75 5.5 7.5 7 2.25 1 0 22.25 22.25
207 BKA003076 HOÀNG MINH ĐÔ 6.5 5.5 8.5 6.25 2.5 1 0 22.25 22.25
208 KHA002917 BÙI VĂN HẢI 5.75 4 7.5 8.5 2.75 0.5 0 22.25 22.25
209 LNH002466 ĐẶNG THANH HÀ 6.25 4.25 8 7.5 3.25 0.5 0 22.25 22.25
210 TTN003341 NGUYỄN XUÂN DƯƠNG 6.5 6 6.75 7.5 4 1.5 0 22.25 22.25
211 HVN006991 ĐỖ THỊ HẢI NAM 7.25 7 7 7.5 5 0.5 0 22.25 22.25
212 TND021850 TRẦN THIÊN SƠN 7.75 4.5 5.25 5 4.5 7.75 1.5 0 22.25 22.25
213 SPH003216 NGUYỄN ANH DŨNG 7 6.75 7.5 5 1 0 22.25 22.25
214 TLA012420 VŨ TIẾN THÀNH 7.25 2.5 7.25 7.25 3.5 0.5 0 22.25
215 TDV017087 PHAN NGỌC LINH 6.75 4 6.5 7.5 2.25 1.5 0 22.25 22.25
216 TDV019402 TRẦN ĐÌNH MINH 5.75 3.5 7.25 8.25 3 1 0 22.25 22.25
217 YTB010471 PHẠM XUÂN HƯNG 6.75 7.5 7.5 0.5 0 22.25 22.25
218 TND003909 HOÀNG TUẤN DŨNG 6.5 5.25 6.5 7.75 3.5 2.75 1.5 0 22.25 22.25
219 THP015053 ĐOÀN THUỲ TRANG 5.5 4.5 7.25 7.5 2.5 1 1 22.25 22.25
220 HVN009905 NGUYỄN CÔNG THIỆN 7.5 5.5 6.25 7.5 4.75 2.75 1 0 22.25 22.25
221 KHA000945 NGUYỄN TIẾN BẰNG 7 6 7.25 7 3.5 1 0 22.25 22.25
222 HVN009477 TRẦN MINH THÀNH 7.25 2.75 6.75 7.75 3 0.5 0 22.25 22.25
223 HDT027629 NGUYỄN QUỐC TRUNG 6.75 5 7.5 7 2.5 1 0 22.25 22.25
224 SPH004636 PHẠM ĐỨC GIANG 7.25 5.5 6.5 7.5 2.5 1 0 22.25 22.25
225 SPH005787 NGUYỄN THỊ HẬU 6.25 6 6.75 8.25 3.25 1 0 22.25 22.25
226 HHA013231 NGUYỄN MINH THẮNG 6 3.75 7.25 8.5 2.25 0.5 0 22.25 22.25
227 TND011635 PHẠM TRÍ HƯNG 7.5 7 6.25 7 3 1.5 0 22.25 22.25
228 DCN012616 PHÙNG ANH TUẤN 7 5 8 6.75 2.5 0.5 0 22.25 22.25
229 BKA009802 HOÀNG VĂN NHẤT 6.75 6.5 7.5 7 4 1 0 22.25 22.25
230 HDT023587 PHẠM ĐĂNG THĂNG 8 6.5 6.75 1 0 22.25 22.25
231 TND027215 TRẦN QUỐC TRUNG 6.5 4.5 7.75 7.5 5.75 2 0.5 0 22.25 22.25
232 TND023899 TRẦN VĂN THIỆN 6.5 7 7.25 1.5 0 22.25 22.25
233 BKA009737 VŨ ĐÌNH NGỮ 6.75 5 7.25 7.25 3 1 0 22.25 22.25
234 BKA001817 ĐỖ TIẾN CƯƠNG 7.25 7.25 7.75 0 0 22.25 22.25
235 HVN003530 NGUYỄN THẾ HIỂN 6.5 3.5 7.5 7.75 4.5 0.5 0 22.25 22.25
236 TQU005130 PHẠM VĂN THẢO 4.75 6 7.5 6.5 1.75 1.5 2 22.25 22.25
237 YTB024112 NGUYỄN VĂN TUẤN 5.5 4.5 7.75 8 3 1 0 22.25 22.25
238 TDV023397 BÙI HẢI PHÚ 7.75 7.5 6 1 0 22.25 22.25
239 LNH000227 LÃ MINH ANH 7 6 7.25 7.5 5 0.5 0 22.25 22.25
240 THV008512 KHỔNG VĂN MẠNH 5.5 3 7.75 7.5 3.25 1.5 0 22.25
241 KHA002011 LÊ ĐÌNH DƯƠNG 7.75 3.5 7.5 6.5 3 2.75 0.5 0 22.25 22.25
242 TND005059 DƯƠNG MINH ĐĂNG 6.5 7.75 7.5 6.5 2.75 1.5 0 22.00 22.00
243 DCN000133 ĐỖ TUẤN ANH 7.25 7.25 7 0.5 0 22.00 22.00
244 YTB023706 PHẠM XUÂN TRƯỜNG 7 5 6.25 7.75 4.5 2.5 1 0 22.00 22.00
245 THP009547 NGUYỄN ĐÌNH MINH 6.25 7.25 7.5 1 0 22.00 22.00
246 TDV036005 DƯƠNG CÔNG VIẾT 7.5 6.25 7.25 1 0 22.00 22.00
247 TLA011942 TRẦN ĐỒNG SƠN 7.25 4.5 7.25 6.5 2.75 1 0 22.00 22.00
248 TND013229 ĐỖ THỊ LAN 6.25 7 7 5.25 4 5 1.5 2 22.00 22.00
249 TTN010322 MAI VĂN LONG 6.25 3.25 6.5 7.75 1.5 0 22.00
250 KHA002160 BÙI TIẾN ĐẠT 7.75 4.5 6.75 5.5 2.75 1 1 22.00 22.00
251 TND005696 TRẦN VĂN ĐỨC 7 3.5 7.25 6.25 2.5 1.5 0 22.00 22.00
252 HHA008517 ĐỒNG BÁ LONG 6 4 7.75 7.25 3.25 1 0 22.00 22.00
253 BKA001295 VŨ MẠNH BẰNG 7 5.75 6.75 7.25 2.25 1 0 22.00 22.00
254 HVN004845 LÊ VĂN HƯNG 6.75 5.25 7.5 7.25 6 3 0.5 0 22.00 22.00
255 SPH013516 PHAN VĂN PHÚC 7.25 3.5 7.5 6.75 5.75 0.5 0 22.00 22.00
256 THP006383 VŨ VĂN HUY 6 4.5 7.5 7.5 3 1 0 22.00 22.00
257 KQH013410 NGUYỄN TUẤN THU 6.75 5.75 7 7.75 2.5 0.5 0 22.00 22.00
258 THP013003 BÙI VĂN THANH 7.25 7.25 5.5 1 1 22.00 22.00
259 SPH000111 BÙI CÔNG ANH 7.5 5 6.75 7.75 3 0 0 22.00 22.00
260 HHA009034 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 6 3.75 6.5 8 2 1.5 0 22.00 22.00
261 HHA009131 CAO ĐỨC MINH 6.5 2.5 7.5 7.5 3.5 0.5 0 22.00 22.00
262 HHA012616 NGUYỄN MINH THÀNH 6.5 4 7.5 7.5 2.5 0.5 0 22.00 22.00
263 KQH007119 VŨ THANH KHIẾT 7.5 5.5 6.5 7 4 1 0 22.00 22.00
264 HHA015434 ĐINH ĐỨC TUẤN 6 2.75 8 7.5 3 0.5 0 22.00 22.00
265 TDV003120 NGUYỄN HỮU CHIẾN 6.5 5.75 7.75 6.75 2.25 1 0 22.00 22.00
266 TND016264 NÔNG ĐỨC MẠNH 6.5 5.5 6.5 1.5 2 22.00 22.00
267 KQH009546 NGUYỄN THỊ NGA 7.5 6.25 6.5 7 3.25 1 0 22.00 22.00
268 BKA001051 VŨ THỊ KIM ANH 7.75 6 7 6.25 2.5 1 0 22.00
269 BKA010732 TRẦN THANH QUANG 7.25 7 7.75 5.5 6.5 0.5 0 22.00 22.00
270 TLA009256 NGUYỄN QUANG MINH 7 4.25 7.5 7.5 4.5 0 0 22.00 22.00
271 TND015071 ĐỖ THÀNH LONG 7 2.75 6.5 7.5 3 1 0 22.00 22.00
272 TND005026 THÂN ĐỨC ĐẠT 6.25 6.25 6.75 7.5 3.75 1.5 0 22.00 22.00
273 HDT029174 PHẠM VĂN TỪ 7.5 6 6.25 7.25 2.5 1 0 22.00 22.00
274 TDV036816 VÕ VĂN YÊN 6.75 6.75 7.5 1 0 22.00 22.00
275 TLA007082 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 7.5 4.75 7.25 6.75 3.5 0.5 0 22.00 22.00
276 SPH009226 HOÀNG NGỌC LÂN 7 7.5 6.5 1 0 22.00 22.00
277 HDT003541 TRẦN VĂN CỬU 8 5 6.5 6.5 2.25 1 0 22.00 22.00
278 HDT023604 LÊ VĂN THẮNG 6.75 4 6.75 7.5 2 1 0 22.00 22.00
279 HDT001635 TRỊNH TUẤN ANH 6.5 3.5 6.5 8 4.5 2.75 1 0 22.00 22.00
280 TND013469 CHU BÁ LÂM 7 6 6.5 7.5 2.75 1 0 22.00 22.00
281 HHA002840 PHẠM VĂN ĐẠI 7 6.25 7.5 7 5.25 0.5 0 22.00 22.00
282 YTB006993 NGUYỄN MINH HẰNG 6.75 8 6 6.75 0.5 0 22.00 22.00
283 TTN009383 NGUYỄN NGỌC LẬP 7.25 5 8.25 6.75 1.5 0 22.00 22.00
284 SPH008083 LÊ ANH HƯNG 6.5 3.5 7.5 6.5 2.75 1.5 0 22.00 22.00
285 TLA009539 ĐINH ĐẠI NAM 8 5 8 5.5 3 3.5 0.5 0 22.00 22.00
286 HHA009277 PHẠM HỒNG MINH 6.5 7.5 7.5 5.75 0.5 0 22.00 22.00
287 TDV034416 TĂNG VĂN TÚ 6.75 5 6.75 7.5 3 1 0 22.00 22.00
288 HDT022088 TRƯƠNG VĂN TÀI 6.75 6.5 7.25 1.5 0 22.00 22.00
289 TTB001181 VŨ HOÀNG DUNG 7.25 6.5 6.5 6.75 6.5 1.75 1.5 0 22.00 22.00
290 YTB020707 PHẠM NGUYỄN HUY THÔNG 5.5 4.25 7.5 8 5 2.5 1 0 22.00 22.00
291 TDV034768 NGUYỄN ANH TUẤN 6 6.5 7.5 7.5 2.25 1 0 22.00 22.00
292 SPH000727 NGUYỄN ĐỨC ANH 8.25 4 7 6.75 3.25 0 0 22.00 22.00
293 BKA015109 MAI MINH VƯƠNG 6.5 5.5 6.5 6.75 2 1 1 21.75 21.75
294 THP000568 NGUYỄN THỊ MAI ANH 7.75 5.25 6.5 6.5 4 1 0 21.75 21.75
295 HDT014425 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 7.75 7 6.75 6.25 2.5 1 0 21.75 21.75
296 YTB005218 ĐÀO MINH ĐỨC 7.5 6.5 6 7.75 3 3.75 0.5 0 21.75 21.75
297 YTB004766 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 7.25 3.25 6.75 6.75 3.25 1 0 21.75 21.75
298 TDV028735 HOÀNG ĐÌNH THẮNG 6.5 4 7.75 6.5 2.5 1 0 21.75 21.75
299 TLA005636 TRẦN MINH HOÀNG 6.5 5 7.75 7.5 4 3 0 0 21.75 21.75
300 THV013409 NGUYỄN ANH TIẾN 5.75 4 6.5 8 3.75 1.5 0 21.75 21.75
301 KHA000526 NGUYỄN TUẤN ANH 7 2.5 6.75 7.5 3 0.5 0 21.75 21.75
302 KQH013028 VŨ MINH THẾ 7 6.25 7 6.75 3.5 1 0 21.75 21.75
303 DCN001621 LƯƠNG THỊ DIỄM 7.25 5.5 6.75 6.75 3 1 0 21.75 21.75
304 SPH011293 ĐOÀN CÔNG MINH 7.25 5 8 5.5 2.75 1 0 21.75 21.75
305 TTB005181 ĐÀO NGỌC HƯƠNG QUỲNH 7 7 6.5 6.25 1.5 0 21.75 21.75
306 BKA010972 PHAN VĂN QUYỀN 7.25 6.5 7 1 0 21.75 21.75
307 SPH000356 HÀ DUY ANH 6.75 6.5 7.5 7.5 4 0 0 21.75 21.75
308 YTB023652 LƯU XUÂN TRƯỜNG 6.5 7 7 7.25 5.5 1 0 21.75 21.75
309 TDV025820 TRẦN MINH SANG 7 4.25 6.25 7.5 6.5 2.25 1 0 21.75 21.75
310 TDV017682 NGUYỄN BẢO LONG 7 2.75 6 7.75 2.75 3.25 1 0 21.75 21.75
311 BKA009327 ĐỖ TRỌNG NGHĨA 7 6.25 6.5 7.25 3.75 2.25 1 0 21.75 21.75
312 BKA004144 TRẦN VĂN HẠNH 6.25 7 7.5 6.75 1 0 21.75 21.75
313 TLA003191 ĐOÀN TIẾN ĐẠT 7 4.75 6.75 7.5 2 0.5 0 21.75 21.75
314 TND020892 TRẦN HỮU QUYỀN 6.75 4.5 6.75 5.5 5.5 6.75 1.5 0 21.75 21.75
315 YTB003425 LÊ QUANG DỤ 7.5 5 5.75 7.5 4 2.5 1 0 21.75 21.75
316 YTB023304 PHÙNG VĂN TRIỆU 7.75 5 6.75 6.25 5 3 1 0 21.75 21.75
317 DCT003273 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 7.25 7 7 7 5.25 0.5 0 21.75 21.75
318 HDT021996 NGUYỄN QUỐC SỸ 7.25 3 7.25 6.25 5.5 2.5 1 0 21.75 21.75
319 DCN001872 NGUYỄN TRÍ DŨNG 6.25 5.5 7.5 7.5 4 0.5 0 21.75 21.75
320 LNH004896 QUÁCH TRUNG KIÊN 7 5 5.25 6 4.25 2.5 1.5 2 21.75 21.75
321 TDV002431 BÙI NGUYỄN THIÊN BIỂN 7.25 3.75 6.75 7.25 4.5 3.25 0.5 0 21.75 21.75
322 HDT021679 LÊ VĂN SƠN 7 5.25 8.5 5 1 0 21.75 21.75
323 BKA011322 NGUYỄN THANH SƠN 6.75 6.5 7.5 7 4.75 0.5 0 21.75 21.75
324 TLA005964 TẠ MẠNH HÙNG 7 4.5 7 7.25 3 2 0.5 0 21.75 21.75
325 THP003907 PHẠM DUY HÀ 6.25 4.5 7.25 7.25 2 1 0 21.75 21.75
326 KQH001165 BÙI VĂN CẢNH 7 5.75 7.5 6.25 3.75 1 0 21.75 21.75
327 BKA002581 NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG 7.25 5 6.5 7 2.5 1 0 21.75 21.75
328 TDV004977 NGUYỄN QUANG DŨNG 8 3.75 6.25 6.5 2.25 1 0 21.75 21.75
329 YTB007729 ĐÀM QUANG HIỆP 7 6.25 7.25 6.5 2.25 1 0 21.75 21.75
330 YTB019094 LUYỆN NGỌC TÂN 6.5 5.25 7.25 7 3 1 0 21.75
331 TTN000044 LƯU VĂN AN 6.5 4.25 6 7.75 1.5 0 21.75
332 HHA015287 TẠ QUANG TRƯỜNG 7 3.75 6.5 7.75 2.75 0.5 0 21.75 21.75
333 HDT027820 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 7.75 6 7 1 0 21.75 21.75
334 HDT011122 NGUYỄN VĂN HUY 6.5 7 7.75 4.25 0.5 0 21.75
335 HDT023833 TRẦN VIỆT THẮNG 8 2.5 6.5 6.25 2.25 1 0 21.75 21.75
336 TND023975 GIÁP TẤN THỊNH 7.5 2.75 5.5 7.25 3.75 1.5 0 21.75 21.75
337 BKA010996 NGUYỄN VĂN QUYẾT 6.25 4.5 7.5 7 2.75 1 0 21.75 21.75
338 DCN000310 NGUYỄN ĐỨC ANH 7.5 4 6.75 6 4.5 2.5 1.5 0 21.75 21.75
339 KQH014174 NGÔ VĂN TÍNH 6.25 6 6.75 7.75 5.25 1 0 21.75 21.75
340 DCN006989 VŨ LƯỢNG 6.75 6.75 7.75 0.5 0 21.75 21.75
341 HDT021647 LÊ HOÀNG SƠN 5.5 7.25 7.5 1.5 0 21.75 21.75
342 THP009403 PHẠM TIẾN MẠNH 7 6.5 7.25 5 1 0 21.75 21.75
343 BKA003090 KHƯƠNG VĂN ĐÔNG 6.5 6 6.75 7.5 2.75 1 0 21.75 21.75
344 THV015327 LÊ ANH VŨ 7.25 5.25 6.75 7.25 5.5 3 0.5 0 21.75 21.75
345 DCN011390 ĐỖ MINH TIẾN 5.75 7 8.25 7.25 2.5 0.5 0 21.75 21.75
346 TND028086 CAM VĂN TÙNG 4 3.25 6.5 7.75 1.25 1.5 2 21.75 21.75
347 TND029493 ĐÀO NGỌC VŨ 7.25 4.25 6.5 6.25 2 1.5 0 21.50 21.50
348 HDT030121 DƯƠNG TIẾN THẾ VỸ 7.5 4.25 6 7.5 4.5 3 0.5 0 21.50 21.50
349 DQN018223 NGUYỄN VĂN QUÝ 5.5 5.5 7.5 7.5 2.5 1 0 21.50 21.50
350 HVN004370 LÊ NGỌC HÙNG 7.25 5 6.5 7.25 3.5 0.5 0 21.50 21.50
351 HDT024655 TRẦN VĂN THUẬN 6.75 4.25 6.25 7.5 3.5 1 0 21.50 21.50
352 DCN002381 ĐỖ HỮU ĐĂNG 7.25 4.25 6.25 6.5 1.75 0.5 1 21.50 21.50
353 BKA005289 NGUYỄN MINH HOÀNG 8.25 6 7 5.75 0.5 0 21.50 21.50
354 HDT012726 PHẠM VĂN KHÁNH 7.5 5.75 6.25 6.75 3 1 0 21.50 21.50
355 HDT014977 VŨ THẾ LINH 7.5 4.5 6.5 6.5 5.25 2.5 1 0 21.50 21.50
356 HVN012082 NGUYỄN HỮU UYỂN 6.5 2.5 6.75 7.75 2 0.5 0 21.50 21.50
357 BKA002852 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 7.25 4 6.25 6.5 2 0.5 1 21.50 21.50
358 HDT001942 LÊ HÙNG BÁCH 6.75 6.5 7 6.25 1.5 0 21.50 21.50
359 SPH013239 TRẦN THỊ DIỆU NINH 6.5 7 7.25 7 7.25 0.5 0 21.50
360 SPH001415 PHÙNG THỊ QUỲNH ANH 7.75 7 8 5.25 0.5 0 21.50 21.50
361 HDT016838 TRẦN HÀ MY 6.5 6.75 6.5 6.75 1.5 0 21.50 21.50
362 BKA000951 TRẦN THỤC ANH 7 5.25 6.5 7.5 5.5 3.25 0.5 0 21.50 21.50
363 SPH000851 NGUYỄN NGỌC ANH 8 5 6.5 7 6.5 3.5 0 0 21.50 21.50
364 BKA014353 TRẦN ANH TUẤN 7.5 3.5 6.5 6.5 2.75 1 0 21.50 21.50
365 DCN007601 ĐẶNG PHƯƠNG NAM 6.5 4.5 6.5 8 3.5 0.5 0 21.50 21.50
366 HHA000346 LÊ THẾ ANH 6.5 3 7 6.5 2.5 1.5 0 21.50 21.50
367 THP011096 BÙI THỊ KIỀU OANH 6 5 7 7.5 4.5 4.75 1 0 21.50 21.50
368 TND022586 HOÀNG PHẠM THÀNH 5.5 5 6 6.5 2.75 1.5 2 21.50 21.50
369 THP015644 ĐỖ VĂN TRUNG 6 6 6.5 1 2 21.50 21.50
370 KQH006573 DƯƠNG THU HƯƠNG 6 7 6.25 8.25 5 4 1 0 21.50 21.50
371 THV013525 DƯƠNG NGỌC TOÀN 7 4.5 6.5 6.5 5.5 2.75 1.5 0 21.50 21.50
372 LNH007283 ĐỖ ĐÌNH PHƯƠNG 6.25 3.75 6.75 7 2 1.5 0 21.50 21.50
373 THP014743 LƯƠNG VĂN TIẾN 5.75 4.5 7.5 7.25 2 1 0 21.50 21.50
374 TDV029001 TRẦN VĂN THẮNG 6.75 5 7 6.25 2.75 1.5 0 21.50 21.50
375 SPH003311 TẠ VĂN DŨNG 6 4.5 7.75 6.75 4.5 1 0 21.50 21.50
376 BKA001195 VŨ THỊ NGỌC ÁNH 6 6 7 7.5 3 1 0 21.50 21.50
377 THV009550 NGUYỄN VĂN NGỌC 7 3.75 5.5 7.5 2.5 1.5 0 21.50 21.50
378 TLA007475 QUYỀN TÙNG LÂM 7 3.75 8.25 5 5.75 0.5 0 21.50 21.50
379 KHA011114 PHẠM CÔNG TUẤN 8 5.5 6 6.5 3.5 1 0 21.50 21.50
380 DCN002776 KIỀU QUANG GIÁP 6.75 4 6 8.25 3 0.5 0 21.50 21.50
381 DCN006828 TRẦN DUY LONG 7 5.5 7 6.5 7 3 1 0 21.50 21.50
382 YTB017206 ĐOÀN THỊ LÂM PHƯƠNG 6 4.25 6.75 7.75 2.5 2.25 1 0 21.50 21.50
383 THP004385 NGUYỄN ĐÌNH HẢO 6.75 5 6.5 7.25 3.25 1 0 21.50 21.50
384 KHA002955 LƯU ĐÌNH HẢI 6.25 7.25 7.5 4.5 0.5 0 21.50 21.50
385 SPH011275 ĐỖ TUẤN MINH 6.5 7.25 7.25 0.5 0 21.50 21.50
386 DBL001703 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 6.75 6.75 6.5 6.75 1.5 0 21.50 21.50
387 THP003350 NGUYỄN HOÀNG MINH ĐỨC 5.5 4 7 8 4.25 1 0 21.50 21.50
388 TTB003019 NGUYỄN DUY HƯỞNG 6.25 5.5 7.5 6.25 3 2.25 1.5 0 21.50 21.50
389 HVN008133 NGUYỄN VĂN PHÚ 6 4 7.25 7.25 2.75 1 0 21.50 21.50
390 KHA004347 HOÀNG HẢI HUY 6.75 7.25 7 0.5 0 21.50
391 THV004985 ĐÀO HUY HOÀNG 7.5 7.5 5 4.75 1.5 0 21.50 21.50
392 LNH003362 TRƯƠNG MINH HIẾU 8.25 4.25 6.5 5.25 4.75 1.5 0 21.50 21.50
393 YTB024503 VŨ XUÂN TUYỀN 7.25 4 6.5 6.75 4.75 3.25 1 0 21.50 21.50
394 HVN011478 NGUYỄN DUY TRƯỜNG 6.25 4 7.25 7 2.25 1 0 21.50 21.50
395 THV013676 ĐẶNG NGỌC TRANG 7 5.75 6 7 3.5 5 1.5 0 21.50 21.50
396 KQH003123 ĐỖ DUY ĐỨC 7.25 3.5 5.5 7.75 3 1 0 21.50 21.50
397 TDV004991 NGUYỄN THÍNH DŨNG 7 3.75 6.75 6.25 3.25 1.5 0 21.50 21.50
398 TDV033931 TRẦN VĂN TRUNG 6 4 7.25 6.75 5.75 2.75 1.5 0 21.50 21.50
399 BKA006213 NGUYỄN THẾ HUỲNH 6.75 4 6.5 7.25 2.5 1 0 21.50 21.50
400 THP015976 ĐINH VĂN TUẤN 6.5 3.25 7 7.5 3 0.5 0 21.50 21.50
401 HVN009777 KHÚC CHIẾN THẮNG 6.75 4 6.5 7.25 3 1 0 21.50 21.50
402 HVN006351 NGUYỄN HỮU LỢI 7.5 5.5 6.5 7 4.5 3 0.5 0 21.50 21.50
403 TCT013003 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 6.5 7.25 6.5 7.5 4.25 4.25 1 0 21.50 21.50
404 TND019998 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 7.5 6.25 5.5 7.25 6.25 0.5 0 21.50 21.50
405 THP003224 ĐINH VĂN ĐÔNG 7.25 6 7.25 6 3 1 0 21.50 21.50
406 HVN011033 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 7.5 7.25 8.5 5.5 0 0 21.50 21.50
407 HHA014473 ĐẶNG MINH TRANG 7.25 7 6.75 7 0.5 0 21.50 21.75
408 TND017154 PHẠM BÁ NAM 7 5 7 7 4.25 0.5 0 21.50 21.50
409 TLA010860 NGÔ MINH PHỤNG 7.25 6.5 6.25 7.5 0.5 0 21.50 21.50
410 YTB022266 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 7.5 5.75 7 6 5.25 4 1 0 21.50 21.50
411 TTB003931 NGUYỄN TIẾN MẠNH 5.75 5 6.75 7.5 2.5 1.5 0 21.50 21.50
412 BKA010891 PHẠM VĂN QUỐC 7 5.5 7 6.5 3.75 1 0 21.50 21.50
413 TLA002257 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 7 5 6.25 7.75 2.5 0.5 0 21.50 21.50
414 SPH015352 DƯƠNG VĂN THÀNH 7 4 6 7.5 4.5 1 0 21.50 21.50
415 SPH004527 NGÔ THỊ LINH GIANG 6.5 6 7.5 7.5 0 0 21.50 21.50
416 KHA004169 PHẠM CÔNG HUÂN 7.25 5 7 7 4.25 0 0 21.25 21.25
417 YTB013555 CHU ĐỨC LỢI 6 4.75 6.25 8 4 2 1 0 21.25 21.25
418 KHA008029 NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG 8 5 6.5 6.75 2.75 0 0 21.25 21.25
419 TLA015416 TRẦN TRUNG VĂN 7 4.75 7.75 6.5 3.5 0 0 21.25 21.25
420 DCN001026 NGUYỄN HÒA BÌNH 6.5 5 6.75 7.5 2.75 0.5 0 21.25 21.25
421 TDV010468 LƯƠNG BÁ HIẾU 6 6 6.5 7.25 2.25 1.5 0 21.25 21.25
422 SPH011627 ĐOÀN TRÀ MY 8.25 6.5 4 7 6 0 0 21.25 21.25
423 HHA002671 NGUYỄN BẢO DƯƠNG 6.75 6 5.5 6.5 4 1.5 1 21.25 21.25
424 SPH018920 PHẠM THANH TÙNG 7.25 4 7 6.5 3.5 0.5 0 21.25 21.25
425 TLA008632 TRẦN VĂN LỘC 6 3.25 6.25 8.5 3 0.5 0 21.25 21.25
426 TND000221 ĐÀO THỊ PHƯƠNG ANH 7.5 5.5 6.5 6.75 2.25 0.5 0 21.25 21.25
427 HDT003078 PHẠM VĂN CƠ 6.25 6.75 6.75 1.5 0 21.25
428 KQH014697 NGUYỄN YẾN TRANG 7.25 7 5.5 8 3 0.5 0 21.25 21.25
429 TDV021503 ĐÀM QUANG NGUYÊN 5.75 4.25 7.5 6.5 1.75 1.5 0 21.25 21.25
430 DHU007164 NGUYỄN ĐỨC HÓA 7.25 5.75 6 7.5 3 0.5 0 21.25 21.25
431 DHU015443 TRẦN ĐỨC NHẬT 5.75 3 7.5 7.5 2 0.5 0 21.25 21.25
432 TQU006522 TRẦN ĐÌNH VŨ 5.75 1.5 6.25 7.75 1.5 0 21.25 21.25
433 KQH005737 NGUYỄN THỊ HUỆ 6.75 7 6.75 7.25 3.25 2.75 0.5 0 21.25 21.25
434 DCN007153 NGUYỄN THỊ MAI 7.5 5 6.25 7 3.5 0.5 0 21.25 21.25
435 KQH007869 NGUYỄN HỮU LINH 6.25 5 7 7.5 0.5 0 21.25 21.25
436 KHA008556 NGUYỄN ĐỨC SÁNG 7 5 6.25 7 3.5 1 0 21.25 21.25
437 BKA001371 NGUYỄN THANH BÌNH 7.75 4 7 6.5 3.5 0 0 21.25 21.25
438 SPH003885 NGUYỄN ĐỨC ĐẠT 6.5 5.5 6.5 7.75 7 0 0 21.25 21.25
439 HDT004902 NGUYỄN MẬU DƯƠNG 6.5 5.25 6.5 7.25 2 1 0 21.25 21.25
440 HDT027686 TRƯƠNG ĐỨC TRUNG 6.75 5.5 7.5 6.5 3.25 0.5 0 21.25 21.25
441 KHA007222 MAI THỊ ÁNH NGỌC 6.75 6 7 6.5 4 1 0 21.25 21.25
442 BKA006291 PHẠM QUỐC HƯNG 8 7 6.5 6.25 3.75 0.5 0 21.25 21.25
443 DND008395 TRẦN THANH HỢI 6 6.75 8.5 0 0 21.25 21.25
444 YTB002943 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 6.5 4 6.5 7.25 2.25 1 0 21.25 21.25
445 KQH004756 VŨ ĐẠI HIỆP 6.75 5.25 7.5 6.5 3.25 0.5 0 21.25 21.25
446 TDV035704 DƯƠNG THỊ VÂN 6.75 6.5 7 4.5 1 0 21.25 21.25
447 KQH008923 NGUYỄN THẾ MẠNH 7.5 6.75 6.5 0.5 0 21.25 21.25
448 SPH000336 ĐOÀN TÚ ANH 5.75 7 5.75 8.5 0 0 21.25 21.25
449 HHA008533 HOÀNG VĂN LONG 5.75 5.75 6.25 6.25 1.5 2 21.25 21.25
450 TDV019027 NGUYỄN XUÂN MẠNH 6.75 6.5 7.5 0.5 0 21.25 21.25
451 TND009357 DƯƠNG ANH HOÀNG 7 5.5 6.5 7.25 2.25 0.5 0 21.25 21.25
452 HVN010770 NGÔ QUANG TOÀN 7.25 6.5 6.5 1 0 21.25 21.25
453 THP012114 VŨ VĂN QUÂN 6.5 6.25 6.5 7.25 2.75 1 0 21.25 21.25
454 SPH008688 ĐÀO CÔNG KHÁNH 6.5 4.5 7.5 6.75 4 0.5 0 21.25 21.25
455 HHA007637 TRƯƠNG TÙNG LÂM 7.25 5.5 7 6.5 3.25 0.5 0 21.25 21.25
456 BKA000039 NGUYỄN VĂN AN 7 5.75 7.25 6 3.25 1 0 21.25 21.25
457 TTN001704 DƯƠNG XUÂN CHÍNH 6.25 6.25 7 7 4.75 1 0 21.25 21.25
458 THV001361 TRẦN VĂN CHIẾN 6 3.5 7.25 6.5 3 1.5 0 21.25 21.25
459 SPH006267 LÊ TRUNG HIẾU 6.25 5.5 7.5 7.5 5.75 0 0 21.25 21.25
460 YTB015523 VŨ VĂN NGHĨA 7 6 7 6.25 3.5 1 0 21.25 21.25
461 HHA007218 NGUYỄN GIA KHÁNH 7 3.25 8 6.25 2.75 0 0 21.25 21.25
462 THP015949 PHẠM VĂN TUÂN 8.25 5 6.75 5.75 2 0.5 0 21.25 21.25
463 HVN012328 NGUYỄN NGỌC VŨ 6.25 3.5 6.5 8 4 1.75 0.5 0 21.25 21.25
464 YTB009402 ĐẶNG MẠNH HÙNG 6.25 4.5 6.5 7.5 2.25 1 0 21.25 21.25
465 KHA008259 PHẠM HỒNG QUÂN 6.5 6.5 8.25 0 0 21.25 21.25
466 TDV026804 NGUYỄN VĂN TÀI 6.5 6.25 7.5 1 0 21.25 21.25
467 YTB011309 NGUYỄN DUY KHÁNH 6.75 4.5 6.5 7.5 3.75 0.5 0 21.25 21.25
468 KHA001998 ĐỖ VĂN DƯƠNG 7.25 6.5 7.5 5.5 2.75 1 0 21.25 21.25
469 TND023296 PHÙNG THỊ PHƯƠNG THẢO 7.5 4.5 6 4.25 1.5 2 21.25 21.25
470 SPH014829 NGUYỄN HOÀNG SƠN 5 5.5 8.25 7.5 5 0.5 0 21.25 21.25
471 HDT006349 NGUYỄN QUÁN GIANG 6 6.25 8 1 0 21.25 21.25
472 BKA003014 TRẦN VIẾT ĐIỆP 6.75 7.5 6.5 0.5 0 21.25 21.25
473 THP012577 HOÀNG HẢI SƠN 6.75 7 7.5 2.75 0 0 21.25 21.25
474 HHA009672 VŨ QUANG NAM 6.75 5.5 7.5 7 2.25 0 0 21.25 21.25
475 TDV012071 VŨ MINH HOÀNG 6.5 5 6.75 7.5 3.25 0.5 0 21.25 21.25
476 TND009359 DƯƠNG MINH HOÀNG 6 4 6.5 7.25 2 1.5 0 21.25 21.25
477 YDS007944 BÙI VĂN MINH 6.25 5.5 6.75 7.75 6 4 0.5 0 21.25 21.25
478 TDV036469 HỒ SỸ VƯƠNG 6.5 3.75 7.75 6 2 1 0 21.25 21.25
479 DCN009214 NGUYỄN HỒNG QUÂN 5.5 6 8 7.25 2 0.5 0 21.25 21.25
480 LNH008636 VƯƠNG THỊ THẢO 7 7 5.75 8 2.75 0.5 0 21.25 21.25
481 KQH002582 NGUYỄN NGỌC DƯƠNG 7.25 5 6.75 6.25 2.75 1 0 21.25 21.25
482 TND003006 ĐÀO NHẬT CƯƠNG 6 5.5 5.5 8.25 2.25 1.5 0 21.25 21.25
483 THP016561 BÙI THẢO VÂN 6.5 5 7 6.5 5.5 3.75 1 0 21.00 21.00
484 HDT022908 NGUYỄN VĂN THÀNH 6 4.75 6.75 6.75 3.25 1.5 0 21.00 21.00
485 TDV008338 NGUYỄN VĂN HẢI 7.25 4.25 6 6.25 2.75 1.5 0 21.00 21.00
486 YTB025445 NGUYỄN QUỐC VƯỢNG 5.5 4.75 7.5 7 3 1 0 21.00 21.00
487 KHA007140 TRẦN ĐẠI NGHĨA 7.25 5 5.25 7.5 3.25 1 0 21.00 21.00
488 DCN002994 TRẦN THỊ HÀ 7 6.5 6.5 6.5 4.75 2.75 1 0 21.00 21.00
489 HHA011467 NGUYỄN VĂN QUANG 6.5 5 7 7 2.75 0.5 0 21.00
490 BKA007206 TRỊNH THỊ LỆ 7.25 5.5 5.75 7 3.25 1 0 21.00 21.00
491 THV013632 BÙI THU TRANG 7.25 5 6.5 5.75 3.25 3 1.5 0 21.00 21.00
492 SPH001511 TRẦN NGỌC ANH 6.75 6.5 4 7.75 0 0 21.00 21.00
493 YTB006451 PHÍ NGỌC HẢI 6.5 6.75 6.75 6.75 4.25 2.25 1 0 21.00 21.00
494 TTB001150 KIM THANH DUNG 6.75 7 6 6.75 5 3.5 1.5 0 21.00 21.00
495 SPH016606 NGUYỄN THỊ THỦY 7 5.5 5.5 7.5 3 1 0 21.00 21.00
496 TDV018194 HỒ BÁ LƯU 6 5.5 8 1.5 0 21.00 21.00
497 YTB015577 BÙI VĂN NGỌC 6.5 5.25 7 6.5 4.75 1 0 21.00 21.00
498 HHA010445 TRỊNH THỊ TÂN NHẬT 7.25 5.5 5.5 6.75 6.25 4.25 1.5 0 21.00 21.00
499 TTB007260 VŨ DUY TÙNG 5.5 2.5 6 8 2 1.5 0 21.00 21.00
500 YTB015085 VŨ VĂN NAM 6.5 5 6.5 7 2.75 1 0 21.00 21.00
501 TDV010441 LÊ MINH HIẾU 6 5.75 5.5 8.5 5.5 4.5 1 0 21.00 21.00
502 THP008806 NGUYỄN VĂN LONG 6.5 3 6.5 7 2.5 1 0 21.00 21.00
503 TND014420 NGUYỄN PHAN HOÀI LINH 6.5 3 6.25 7.75 2.25 0.5 0 21.00 21.00
504 HVN008635 NGUYỄN VĂN QUÂN 7 6.5 6.75 6.75 2.25 0.5 0 21.00 21.00
505 THV006530 ĐỖ DUY KHÁNH 6.25 4.5 4.75 8.5 6.25 2.5 1.5 0 21.00 21.00
506 YTB006063 NGUYỄN THỊ THU HÀ 6.5 6.5 6.5 7 5.5 2.75 1 0 21.00 21.00
507 THP013019 HOÀNG ĐỨC THANH 6 7.5 6.5 5.5 1 0 21.00 21.00
508 THV003049 NGUYỄN HUỲNH ĐỨC 6 4 7 6.5 2.5 1.5 0 21.00 21.00
509 SPK009941 TRẦN VĂN PHÚC 6.25 6.75 7 1 0 21.00 21.00
510 SPH016627 NGUYỄN THU THỦY 6 8 5.25 7 0 0 21.00 21.00
511 DCN001900 TRẦN ANH DŨNG 7 3.75 7 6.5 3.5 3 0.5 0 21.00 21.00
512 BKA004565 VŨ THỊ HIỀN 6.5 6.75 6.75 6.75 4.5 1 0 21.00 21.00
513 HVN008629 NGUYỄN NHÂN QUÂN 7 4.5 6 7 2.5 1 0 21.00 21.00
514 DCN010753 NGUYỄN THỊ THƠM 6.5 7 6.25 7.25 4.25 1 0 21.00 21.00
515 DCN008568 CHU THỊ OANH 7.5 4.75 6.25 6.75 3.5 0.5 0 21.00 21.00
516 BKA006402 NGUYỄN LAN HƯƠNG 6.75 7.5 6 6.25 0.5 0 21.00 19.50
517 KQH014133 DƯƠNG VĂN TIỆP 7.5 5.25 6.75 5.75 3.25 1 0 21.00 21.00
518 HHA005572 VŨ HUY HOÀNG 6.5 4 7.5 6.5 5.25 2.5 0.5 0 21.00 21.00
519 TQU003213 NGUYỄN VĂN LINH 5.25 6.5 5.5 6.75 2.25 1.5 2 21.00 21.00
520 TND007223 BÙI MINH HẰNG 6.25 5.5 6.5 4.75 1.5 2 21.00 21.00
521 KHA002159 BÙI THÀNH ĐẠT 5.5 4 7.25 7.75 1.75 0.5 0 21.00 21.00
522 BKA002826 NGUYỄN DUY ĐẠT 5.75 6 6.75 7.5 4 1 0 21.00 21.00
523 HVN007112 PHẠM PHƯƠNG NAM 6.5 6 7.25 7.25 5 0 0 21.00 21.00
524 BKA011558 ĐINH VĂN TẤN 7.25 6.25 6.25 6.5 1.5 1 0 21.00 21.00
525 TLA013113 NGUYỄN THỊ THƠM 7 5.5 7.5 1 0 21.00 21.00
526 SPH010679 TRẦN THỊ KIM LUYÊN 7.25 4.5 6.75 6.5 3.25 0.5 0 21.00 21.00
527 TDV000849 NGUYỄN QUỐC ANH 6.75 5 7.5 6.25 5.5 2.5 0.5 0 21.00 21.00
528 KHA004031 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG 5.75 6.5 7.75 1 0 21.00 21.00
529 TDV026001 LÊ DUY SINH 6 5.75 5.5 8 1.25 1.5 0 21.00 21.00
530 SPH013960 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 7.25 6.5 5.5 7.25 3.75 1 0 21.00 21.00
531 YTB011247 VŨ NGỌC KHANG 7.25 5.75 6.25 6.5 1.75 1 0 21.00 21.00
532 THP002427 THÂN TUẤN DŨNG 6 4.75 6.75 7.25 4.5 2.25 1 0 21.00 21.00
533 SPH011130 NGÔ XUÂN MẠNH 5.75 5 6.5 7.75 4.75 1 0 21.00 21.00
534 KHA001496 TRẦN MẠNH CƯỜNG 7.25 5 6.75 6 3.25 1 0 21.00 21.00
535 DCN011397 ĐINH NGỌC TIẾN 6.75 4.5 6.75 6.5 2 1 0 21.00 21.00
536 HDT028126 ĐOÀN ANH TUẤN 6.5 3.5 6.75 7.25 3.75 0.5 0 21.00 21.00
537 THP011748 VŨ BÍCH PHƯƠNG 6.5 6.75 6.5 7 3 1 0 21.00 21.00
538 TLA009481 TRẦN THỊ TRÀ MY 6.5 7.25 5.5 6.75 0.5 0 21.00 21.00
539 HDT020590 NGUYỄN HỒNG QUÂN 7 8 5.5 2.75 0.5 0 21.00 21.00
540 KQH005448 TRẦN HUY HOÀNG 6.75 6.5 6 5.5 7.25 1 0 21.00 21.00
541 HDT010870 NGUYỄN VIẾT HÙNG 6.25 6.75 6.5 1.5 0 21.00
542 TDV034703 LẠI THẾ TUẤN 5.5 7.5 7.25 6.75 3.5 1.5 0 21.00 21.00
543 HDT006395 NGUYỄN THUỲ GIANG 6.75 6 6 7.75 4 0.5 0 21.00 21.00
544 TLA013586 HOÀNG VĂN THƯỢNG 6.25 6.5 7.25 1 0 21.00 21.00
545 YTB004953 TẠ HỒNG ĐĂNG 6 5.5 7 7 2.25 1 0 21.00 21.00
546 LNH001305 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 9 2.5 5.75 5.75 2 0.5 0 21.00 21.00
547 YTB015096 ĐỖ VĂN NĂNG 5.5 8.5 6 1 0 21.00 21.00
548 KQH004561 NGUYỄN THỊ HIỀN 7.25 6.25 6.75 6.5 4.5 4.25 0.5 0 21.00 21.00
549 KQH000713 TRẦN PHƯƠNG ANH 6.75 5.75 6.75 7 0.5 0 21.00 21.00
550 TTB000285 TƯỜNG XUÂN QUYỀN ANH 5 6.5 6.5 8 4.5 1.5 0 21.00 21.00
551 SPH002884 TRẦN CAO CƯỜNG 6.5 4 6.75 7.25 4.75 2.75 0.5 0 21.00 21.00
552 TDV006686 LÊ VĂN ĐỨC 5.75 4.5 7.5 6.75 3 1 0 21.00 21.00
553 HHA000314 HOÀNG VIỆT ANH 6.5 3.75 7.5 5.5 2.5 1.5 0 21.00 21.00
554 THP016762 PHẠM HOÀNG VIỆT 7 6 6 7.5 2.25 0.5 0 21.00 21.00
555 THP003136 BÙI QUANG ĐỆ 6.5 5 6.75 6.75 2.5 1 0 21.00 21.00
556 TQU001390 ĐINH PHƯƠNG HÀ 6.25 8.25 7.25 6 3.25 1.5 0 21.00 21.00
557 KQH011019 TRẦN VĂN PHƯƠNG 6.5 5 7 7 3.5 0.5 0 21.00 21.00
558 SPH015982 NGUYỄN TRỌNG THẮNG 7.75 6 6.25 6.5 4 0.5 0 21.00 21.00
559 DCN013441 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 7.25 6 7.25 6 3.75 0.5 0 21.00 21.00
560 YTB002676 BÙI MINH CÔNG 6.25 5 6.5 7.25 4.25 2.75 1 0 21.00 21.00
561 KHA003685 PHAN TRUNG HIẾU 7 2.5 7.5 6.5 2.5 0 0 21.00 21.00
562 HDT022781 LÊ CÔNG THÀNH 6.75 7 6.5 7.25 2.75 0.5 0 21.00 21.00
563 TLA007055 NGUYỄN CÔNG KHÁNH 6 4 7.5 7.5 3.25 0 0 21.00 21.00
564 HVN011749 NGUYỄN VĂN TUẤN 6.75 5.75 7.25 6.5 1.75 0.5 0 21.00 21.00
565 THV011061 HOÀNG HƯƠNG QUỲNH 7 4 6 6.5 4.5 2.75 1.5 0 21.00 21.00
566 HVN006670 LÊ PHÚ MẠNH 6 4.25 7 8 5.25 2.75 0 0 21.00 21.00
567 SPH012337 PHẠM THUÝ NGÂN 7.5 5.5 6.5 6.5 0.5 0 21.00 21.00
568 HDT003536 VŨ QUỐC CƯỜNG 7.25 6.75 5.5 1.5 0 21.00 21.00
569 LNH001971 NGUYỄN THẾ ĐẠT 6.75 4.5 6.25 7.5 2 0.5 0 21.00 21.00
570 SPH004749 ĐỖ VĂN HÀ 6.25 4 7.5 6.5 4.75 2.75 0.5 0 20.75 20.75
571 TDV023440 NGUYỄN TIẾN PHÚ 6.5 5.5 7.5 6.25 0.5 0 20.75 20.75
572 TLA011749 BÙI LÊ SƠN 7.5 4 6 6.75 2.5 3 0.5 0 20.75 20.75
573 SPH009449 ĐỖ THỊ LINH 7.5 7 6.75 6 2.75 0.5 0 20.75 20.75
574 TDV036587 NGUYỄN THƯỢNG VỸ 7.75 6 6.5 6 0.5 0 20.75 20.75
575 TLA002004 TRẦN QUYẾT CHIẾN 6.25 6.5 7 1 0 20.75 20.75
576 TDV004279 PHẠM THỊ THẢO DIỆP 7.25 7.75 6.25 4.25 1.5 0 20.75 20.75
577 HDT003636 LÊ THỊ DIỆU 6.5 5.5 7.75 5 1 0 20.75 20.75
578 LNH008392 VÌ VĂN THÀNH 5 4.5 6.5 5.75 4 1.5 2 20.75 20.75
579 DCN007752 QUÁCH VĂN NAM 6.25 6 6.5 4.25 7.5 0.5 0 20.75 20.75
580 BKA005792 NGUYỄN MINH HUY 7 4 7.25 6.5 3.75 0 0 20.75 20.75
581 TDV005545 LÊ VIẾT TÙNG DƯƠNG 6.25 4 6.5 7.5 2.25 0.5 0 20.75 20.75
582 HDT012889 LÊ ĐỨC KIÊN 7.75 4.5 6 6.5 3 0.5 0 20.75 20.75
583 TTB003679 PHẠM HẢI LONG 6.25 6.5 7.5 5.5 2.25 1.5 0 20.75 20.75
584 HHA012873 LÝ THỊ THANH THẢO 6 5.5 4 5.75 1.5 2 20.75 20.75
585 TLA005699 LÊ THỊ HỒNG 6.75 7.25 6.25 0.5 0 20.75
586 KQH012857 TRẦN THỊ HỒNG THẮM 6.75 6 6.5 7 3 0.5 0 20.75 20.75
587 KQH015878 NGUYỄN CÔNG TỰ 6.5 4 7 6.75 2.5 0.5 0 20.75 20.75
588 YTB003294 ĐẶNG THỊ DINH 7.5 6 6.75 6 4.5 2.75 0.5 0 20.75 20.75
589 YTB004427 PHẠM VĂN DƯƠNG 6.25 3.75 6.5 7 5.5 2.75 1 0 20.75 20.75
590 QGS007652 ĐỖ THỊ LAN HƯƠNG 7 5.75 6.25 7 2.5 0.5 0 20.75 20.75
591 BKA012716 TRẦN THỊ THANH THỦY 7.25 7.5 6.5 5.5 0.5 0 20.75 20.75
592 HDT004286 NGUYỄN BÁ DŨNG 6 4.5 6.75 7.5 3.25 0.5 0 20.75 20.75
593 HDT010986 HOÀNG NGỌC HUY 7.25 6.25 6.5 6.5 2.75 0.5 0 20.75 20.75
594 YTB006442 NGUYỄN VĂN HẢI 5.75 6.5 7.5 1 0 20.75 20.75
595 HVN009365 PHẠM VĂN THANH 4.75 7.75 7.75 4.25 0.5 0 20.75 20.75
596 SPS026185 TRẦN QUỐC VƯỢNG 6 6 5.75 7.5 6.75 0.5 0 20.75 20.75
597 YTB024870 NGUYỄN ĐỨC VĂN 6 4.75 5.5 8.25 5.75 3 1 0 20.75 20.75
598 TND027626 VY ANH TÚ 6 4.25 6 5.25 1.5 2 20.75 20.75
599 SPH005139 LÝ HOÀNG HẢI 6.5 5.5 7.25 6.5 4.75 0.5 0 20.75 20.75
600 HVN009064 NGUYỄN NGỌC SƠN 7 5.5 7.25 1 0 20.75
601 THV004551 LÊ VĂN HIẾU 6.5 5.25 6.25 6.5 3.5 1.5 0 20.75 20.75
602 HDT025982 NGUYỄN TRUNG TĨNH 6.75 6.5 5.5 1 1 20.75 20.75
603 SPH004189 BÙI MINH ĐỨC 7.25 5.5 6.75 6.75 4 0 0 20.75 20.75
604 HDT014372 NGUYỄN ĐÌNH LINH 6.75 3.75 7 6 1.75 1 0 20.75 20.75
605 HVN008539 NGUYỄN VĂN QUANG 7.5 3.75 7.75 4.5 1 0 20.75 20.75
606 HDT015221 HOÀNG THÀNH LONG 6.25 5 6.5 7.5 3 0.5 0 20.75 20.75
607 HHA006041 NGUYỄN ĐỨC HUY 7.75 3.25 5 7.5 2.75 0.5 0 20.75 20.75
608 LNH001230 HOÀNG ĐÌNH CƯ 6 2.75 7.75 6.5 2 0.5 0 20.75 20.75
609 TTB004739 GIÀNG A PHÁNG 5 6 6.5 5.75 1.5 2 20.75 20.75
610 DCN013090 LÊ THẾ VIỆT 6 5.25 7 7.25 2.5 0.5 0 20.75 20.75
611 TLA009154 HOA ĐẠI MINH 7.25 4 7 6.5 5 0 0 20.75 20.75
612 THP012974 PHẠM DUY THÁI 5.75 7.25 6.75 6.5 1 0 20.75 20.75
613 TLA007858 MAI MỸ LINH 6 7.25 7 6.75 7.75 0 0 20.75 20.75
614 TDV031732 LÊ ĐỨC TOÀN 6.5 5.5 8 5.25 2 1 0 20.75 20.75
615 TND015140 NGUYỄN THÀNH LONG 5.25 6 7.5 6.5 2.25 1.5 0 20.75 20.75
616 DCN002374 ĐỖ VĂN ĐẮC 6.5 4 6.25 7.5 0.5 0 20.75 20.75
617 SPH002177 DƯƠNG VĂN CÁT 6.75 6 6.5 1.5 0 20.75 20.75
618 DCN002782 TRẦN THẾ GIÁP 6 4.5 5.5 8.25 3.5 1 0 20.75 20.75
619 THP008873 NGUYỄN THÀNH LỘC 5.5 3 6.75 7.5 4.5 1 0 20.75 20.75
620 TDV001850 NGUYỄN TRỌNG ÁNH 5.75 4.5 7.5 6.5 1.75 1 0 20.75 20.75
621 KQH011980 TRẦN THANH SƠN 6.75 6 6.5 6.5 2.5 1 0 20.75 20.75
622 HDT011869 NGUYỄN QUỐC HƯNG 7 5.25 6 6.25 4.75 4.25 1.5 0 20.75 20.75
623 THP001958 NGUYỄN THẾ CƯỜNG 6.5 4.5 5.75 7.5 4.5 3.75 1 0 20.75 20.75
624 HDT006163 BÙI THỊ HẢI ĐƯỜNG 6.75 6.75 5.25 7 6.75 0.5 0 20.75 20.75
625 HHA001328 ĐỒNG THANH BÌNH 6.75 3.75 6 7.5 4 0.5 0 20.75 20.75
626 HDT003036 NGUYỄN HỮU CÔNG 6.25 4 6.5 7 3.5 2.25 1 0 20.75 20.75
627 SPH011531 TRẦN ĐỨC MINH 8 3.5 7 5.75 3.25 0 0 20.75 20.75
628 KQH001890 NGUYỄN THẠCH DIÊN 6.5 6.5 6.5 7.25 4 0.5 0 20.75 20.75
629 KQH001609 NGUYỄN VĂN CÔNG 7.25 5.5 7.5 </