TRA CỨU KẾT QUẢ XÁC NHẬN NHẬP HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC NĂM 2018

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại giải đáp tuyển sinh :(0242) 245 2662 - Email: dt@epu.edu.vn

     Thí sinh nhập vào Số báo danh của mình: