1. Quản trị kinh doanh (7340101)

Đăng ngày: 4/3/2018
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Các chuyên ngành đào tạo:

1. Quản trị doanh nghiệp

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo

Kiến thức

- Có các kiến thức kiến thức tổng hợp về quản trị doanh nghiệp về quản trị doanh nghiệp.

- Hiểu rõ các kiến thức về các lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp như Quản trị nhân lực, Quản trị tài chính, Quản trị tác nghiệp, Phân tích hoạt động kinh doanh ,…  đáp ứng yêu cầu công việc.

- Có hiểu biết về những các nguyên lý quản trị cơ bản, quy luật kinh tế, kiến thức thức chính trị luật pháp có liên quan trong lĩnh vực quản trị kinh doanh

- Có kiến thức về một số lĩnh vực đặc thù của quản trị và vận hành doanh nghiệp như quản trị chất lượng, quản trị logistics; Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức chuyên sâu này trong lĩnh vực quản trị kinh doanh để giải quyết nghiệp vụ trong quản trị kinh doanh.

- Áp dụng các kiến thức khoa học xã hội để lĩnh hội chuyên môn, giải quyết các tình huống trong quản lý công việc.

Kỹ năng

- Có khả năng phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề trong quản trị kinh doanh.

- Có kỹ năng hướng dẫn, động viên người khác thực hiện các công việc do mình quản lý.

- Có kỹ năng phản biện, giải quyết vấn đề trong các tình huống quản trị kinh doanh cụ thể.

- Có kỹ năng đánh giá kết quả thực hiện công việc của các thành viên trong nhóm.

- Có kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp tài liệu chuyên môn, các quy định pháp lý ngành quản trị kinh doanh.

- Có các kỹ năng phân tích, tổng hợp, phối hợp để thực hiện nghiệp vụ về quản trị kinh doanh.

- Có kỹ năng tư duy sáng tạo nhằm tìm ra những ý tưởng, giải pháp mới trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.

- Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ quản trị kinh doanh trong thực tế, giải quyết những tình huống tác nghiệp trong quản trị kinh doanh.

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (tương đương 4.5 điểm IELTS, TOEFL (450 IPT, 133 CBT, 45 IBT), 450 điểm TOIEC.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tổ chức và quản lý (khởi nghiệp 01 dự án kinh doanh) một doanh nghiệp độc lập.

- Nhân viên ở vị trí kinh doanh, Markting, nhân sự, phân tích hoạt động kinh doanh trong các công ty, các tập đoàn đa quốc gia, các quốc gia nhà nước, các tổ chức cộng đồng;

- Trưởng nhóm hay trưởng chi nhánh của các công ty, tập đoàn, các tổ chức trong nước và quốc tế

- Vị trí trưởng phòng quản lý bộ phận như: Trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng sales, trưởng phòng Marketing…

- Nhân viên trong cơ quan cấp Bộ và Chính quyền địa phương ở lĩnh vực liên quan đến hoạch định chính sách kinh tế, tài chính và phát triển doanh ngiệp

- Giáo viên giảng dạy các môn học thuộc ngành quản trị kinh doanh tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên ngiệp và dạy ngề.

-Nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực Quản trị kinh doanh ở các Viện ngiên cứu, các trung tâm, các trung tâm ngiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học, Đai học và Cao đẳng.

 - Có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác trong các doanh nghiệp và tổ chức khác.

2. Quản trị du lịch, khách sạn

 Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo:

Kiến thức:

-Có các kiến thức kiến thức tổng hợp về quản trị doanh nghiệp về quản trị doanh nghiệp.

- Hiểu rõ các kiến thức về các lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp như Quản trị nhân lực, Quản trị tài chính, Quản trị tác nghiệp, Phân tích hoạt động kinh doanh ,…  đáp ứng yêu cầu công việc.

- Có hiểu biết về những các nguyên lý quản trị cơ bản, quy luật kinh tế, kiến thức thức chính trị luật pháp có liên quan trong lĩnh vực quản trị kinh doanh

- Có kiến thức về một số lĩnh vực đặc thù của quản trị và vận hành doanh nghiệp như quản trị chất lượng, quản trị logistics; Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức chuyên sâu này trong lĩnh vực quản trị kinh doanh để giải quyết nghiệp vụ trong quản trị kinh doanh.

- Áp dụng các kiến thức khoa học xã hội để lĩnh hội chuyên môn, giải quyết các tình huống trong quản lý công việc.

- Có thêm kiến thức về một số lĩnh vực đặc thù của quản trị kinh doanh du lịch khách sạn (như quản trị kinh doanh lưu trú, ăn uống, tổ chức sự kiện, lữ hành) để giải quyết các vấn đề thực tế trong công việc.

Kỹ năng:

- Có khả năng phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề trong quản trị kinh doanh.

- Có kỹ năng hướng dẫn, động viên người khác thực hiện các công việc do mình quản lý.

- Có kỹ năng phản biện, giải quyết vấn đề trong các tình huống quản trị kinh doanh cụ thể.

- Có kỹ năng đánh giá kết quả thực hiện công việc của các thành viên trong nhóm.

- Có kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp tài liệu chuyên môn, các quy định pháp lý ngành quản trị kinh doanh.

- Có các kỹ năng phân tích, tổng hợp, phối hợp để thực hiện nghiệp vụ về quản trị kinh doanh.

- Có kỹ năng tư duy sáng tạo nhằm tìm ra những ý tưởng, giải pháp mới trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.

- Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ quản trị kinh doanh trong thực tế, giải quyết những tình huống tác nghiệp trong quản trị kinh doanh.

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (tương đương 4.5 điểm IELTS, TOEFL (450 IPT, 133 CBT, 45 IBT), 450 điểm TOIEC.

- Có thêm khả năng thực hiện các nghiệp vụ quản trị kinh doanh trong thực tế, giải quyết những tình huống tác nghiệp trong quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tổ chức và quản lý (khởi nghiệp 01 dự án kinh doanh) một doanh nghiệp kinh doanh khách sạn du lịch;

- Chuyên viên kinh doanh, phát triển các dịch vụ các khách sạn, resort, khu du lịch, nghỉ dưỡng;

- Chuyên viên thực hiện các chương trình phát triển du lịch, hướng dẫn viên du lịch trong các doanh nghiệp, công ty du lịch, lữ hành;

- Tổ trưởng bộ phận, quản lý bộ phận lập kế hoạch, điều phối nhân sự như tại các bộ phận như lễ tân, phục vụ, bếp, buồng, hành chính trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch khách sạn;

- Vị trí trưởng phòng quản lý bộ phận như: Trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng sales, trưởng phòng Marketing…

- Quản lý tổ chức tiệc, sự kiện trong các công ty tổ chức sự kiện, truyền thông về du lịch, Khu vui chơi, giải trí;

- Giám đốc điều hành doanh nghiệp nhà hàng, khách sạn và du lịch;

- Giảng dạy về Quản trị khách sạn, du lịch trong trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề có đào tạo Quản trị khách sạn du lịch.


Thông tin liên quan