2. Quản trị kinh doanh chất lượng cao (7340101_CLC)

Đăng ngày: 4/3/2018

- Bằng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân chất lượng cao

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Các chuyên ngành đào tạo:

Quản trị doanh nghiệp chất lượng cao

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo   

Kiến thức:

 -  Hiểu và vận dụng các kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ tiên tiến trong ngành quản trị kinh doanh.

 - Áp dụng các kiến thức khoa học xã hội để lĩnh hội chuyên môn, giải quyết các tình huống trong quản lý công việc.

  - Vận dụng kiến thức công nghệ thông tin trong ngành quản trị kinh doanh.

 - Vận dụng kiến thức để lập kế hoạch hoạt động quản trị kinh doanh.

- Vận dụng kiến thức cơ bản để tổ chức, điều khiển và kiểm soát hoạt động quản trị kinh doanh.

- Nắm vững các kiến thức cơ bản của khoa học quản lý về quản trị kinh doanh liên quan tới quản trị hoạt động các doanh nghiệp.

-  Hiểu rõ các kiến thức về các lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp như Quản trị nhân lực, Quản trị tài chính, Quản trị tác nghiệp, Phân tích hoạt động kinh doanh.

- Có kiến thức tốt về ngoại ngữ để nghiên cứu tài liệu chuyên môn, giao tiếp trong cuộc sống cũng như trong các giao dịch liên quan tới nghiệp vụ về quản trị kinh doanh.

Kỹ năng:

- Có khả năng phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề trong quản trị kinh doanh.

- Có kỹ năng hướng dẫn, động viên người khác thực hiện các công việc do mình quản lý.

-  Có kỹ năng phản biện, giải quyết vấn đề trong các tình huống quản trị kinh doanh cụ thể.

-  Có kỹ năng đánh giá kết quả thực hiện công việc của các thành viên trong nhóm.

-  Có kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp tài liệu chuyên môn, các quy định pháp lý ngành quản trị kinh doanh.

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (tương đương 4.5 điểm IELTS, TOEFL (450 IPT, 133 CBT, 45 IBT), 450 điểm TOIEC.

-  Có các kỹ năng phân tích, tổng hợp, phối hợp để thực hiện nghiệp vụ về quản trị kinh doanh.

-  Có kỹ năng tư duy sáng tạo nhằm tìm ra những ý tưởng, giải pháp mới trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.

- Có năng lực sử dụng thành thạo tiếng Anh trong thực tế cuộc sống cũng như trong lĩnh vực chuyên môn về quản trị kinh doanh.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

  - Có khả năng tổ chức và quản lý (khởi nghiệp 01 dự án kinh doanh) một doanh nghiệp độc lập.

- Nhân viên ở vị trí kinh doanh, Markting, nhân sự, phân tích hoạt động kinh doanh trong các công ty, các tập đoàn đa quốc gia, các quốc gia nhà nước, các tổ chức cộng đồng;

- Trưởng nhóm hay trưởng chi nhánh của các công ty, tập đoàn, các tổ chức trong nước và quốc tế

- Vị trí trưởng phòng quản lý bộ phận như: Trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng sales, trưởng phòng Marketing…

- Nhân viên trong cơ quan cấp Bộ và Chính quyền địa phương ở lĩnh vực liên quan đến hoạch định chính sách kinh tế, tài chính và phát triển doanh ngiệp

- Giáo viên giảng dạy các môn học thuộc ngành quản trị kinh doanh tại các trường đại học, cao đẳng,trung cấp chuyên ngiệp và dạy ngề.

- Nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực Quản trị kinh doanh ở các Viện ngiên cứu, các trung tâm, các trung tâm ngiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học, Đai học và Cao đẳng.

- Có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác trong các doanh nghiệp và tổ chức khác


Thông tin liên quan