3. Tài chính – Ngân hàng (7340201)

Đăng ngày: 4/3/2018

- Bằng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân chất lượng cao

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Các chuyên ngành đào tạo:

Tài chính doanh nghiệp chất lượng cao

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo   

 Kiến thức

Hiểu và vận dụng các kiến thức khoa học tự nhiên cơ bản, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ tiên tiến trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng;

Áp dụng các kiến thức khoa học xã hội để lĩnh hội chuyên môn, giải quyết các tình huống trong quản lý công việc;  

Vận dụng kiến thức công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Vận dụng kiến thức để lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong quá trình thực hiện tài chính – ngân hàng.

Vận dụng các kiến thức cơ bản trong quản lý, điều hành trong hoạt động tài chính – ngân hàng.

Có kiến thức về báo cáo tài chính của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, phân tích tình hình hoạt động của tổ chức.

Có kiến thức về kiểm soát rủi ro, đầu tư, có khả năng đề xuất chính sách về hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp.

Có khả năng vận dụng kiến thức tài chính quốc tế, các quy định của pháp luật về tài chính, các nguyên tắc quản lý tài chính và đầu tư tài chính theo chuẩn quốc tế.

Kỹ năng:

Có kỹ năng dẫn dắt, hướng dẫn người khác thực hiện của công việc do mình quản lý, tư vấn thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng

Có kỹ năng phản biện, phê phán và đưa ra các biện pháp xử lý khác nhau trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả của các thành viên trong nhóm.

Có khả năng viết, thuyết trình, sử dụng các công cụ biểu đồ, hình ảnh cho việc trao đổi thông tin, kiến thức tài chính – ngân hàng; có khả năng tìm kiếm và sử dụng các tài liệu chuyên môn, các chuẩn mực ngành  nghề và các quy định pháp lý khác phục vụ cho công việc;

Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Có kỹ năng lập, đọc hiểu, phân tích báo cáo tài chính và báo cáo tài chính nhanh trong đơn vị

Có kỹ năng phân tích và đánh giá công việc tài chính doanh nghiệp, tư vấn cho nhà quản trị trong việc ra quyết định

Có kỹ năng xử lý các tình huống quản trị tài chính theo thông lệ quốc tế và có kỹ năng đọc, hiểu các tài liệu, hồ sơ phân tích tài chính công ty tài chính đa quốc gia.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

- Nhân viên phân tích và quản lý tài chính tại phòng Tài chính- kế toán của các doanh nghiệp

- Các vị trí trong ngân hàng: giao dịch viên, thủ quỹ, chuyên viên thanh toán quốc tế, chuyên viên quan hệ khách hàng, chuyên viên thẩm định tín dụng...

- Nhân viên môi giới, phân tích và đầu tư chứng khoán tại các công ty chứng khoán, các tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

- Giáo viên giảng dạy các môn học tài chính, ngân hàng tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực tài chính- ngân hàng ở các viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các bộ, ngành, các trường đại học và cao đẳng.

- Có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác trong các doanh nghiệp và tổ chức khác.


Thông tin liên quan