9. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử chất lượng cao (7510301_CLC)

Đăng ngày: 4/3/2018

- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư chất lượng cao

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

- Các chuyên ngành đào tạo:

+ Hệ thống điện chất lượng cao;

+ Điện công nghiệp và dân dụng chất lượng cao

Trong quá trình học sinh viên chất lượng cao sẽ được tiếp xúc với các doanh nghiệp và thực tế nhiều hơn.

Sinh viên hệ chất lượng cao có kỹ năng thực hành cao hơn, khả năng hoà nhập với các môi trường làm việc đa dạng đặc biệt là năng lực sử dụng tiếng Anh trong công việc.


Thông tin liên quan