13. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (7510605)

Đăng ngày: 4/3/2018

- Mã ngành:  7510601

- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Các kiến thức và kỹ năng chính được đào tạo:

Kiến thức:

- Trang bị các kiến thức để phân tích, đánh giá, thiết kế và điều hành các hoạt động logistics và chuỗi cung ứng như lập kế hoạch nhu cầu, mua hàng, kiểm soát hàng tồn kho, kho bãi, đóng gói sản phẩm, giao nhận, vận chuyển, bảo hiểm, xếp dỡ, xuất - nhập khẩu hàng hóa.

Kỹ năng:

- Trang bị các kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng viết, thuyết trình, kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng thương thảo.

Thái độ:

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong học tập và tự nghiên cứu

- Rèn luyện ý thức không ngừng học hỏi và trau dồi nghề nghiệp, khả năng tự định hướng để phát triển nghề nghiệp;

- Rèn luyện ý thức và khả năng về đảm bảo chất lượng, tiến độ và liên tục cải tiến trong công việc.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

          Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các bộ phận như phòng logisitics của các doanh nghiệp sản xuất, phòng điều phối vận tải tại các công ty vận tải, công ty dịch vụ logistics, phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, phòng chứng từ xuất nhập khẩu, phòng giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, bộ phận quản lý kho bãi, bộ phận khai quan, cơ quan hải quan.


Thông tin liên quan