21. Công nghệ kỹ thuật năng lượng (7510403)

Đăng ngày: 4/2/2018

- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

1.1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Năng lượng trình độ Đại học nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện: có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực thực hành nghề nghiệp, như khả năng tính toán, thiết kế, lắp đặt, vận hành, đại tu, bảo dưỡng các thiết bị trong các dự án năng lượng truyền thống, năng lượng mới và tái tạo, có tiềm năng phát triển và khả năng thích ứng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ mới.

1.2. Chuẩn đầu ra

Kiến thức:

Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật năng lượng vào công việc chuyên môn

Áp dụng các kiến thức khoa học tự nhiên để giải các bài toán thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật sản xuất, tiêu thụ năng lượng

Có khả năng hiểu và vận dụng các kiến thức khoa học tự nhiên, toán để phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan tới hệ thống năng lượng, điện-nhiệt bao gồm cả năng lượng tái tạo

Có khả năng áp dụng các kiến thức nguyên lý kỹ thuật, chuyên ngành về phân tích và thiết kế mạch, lập trình máy tính và sử dụng các phần mềm chuyên dụng, điện tử tương tự và số và các tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện các công việc lắp đặt, thử nghiệm, vận hành và bảo dưỡng các loại hệ thống năng lượng khác nhau: hệ thống năng lượng tòa nhà, nhà máy, khu công nghiệp, trang trại điện gió, điện mặt trời

Có kiến thức để phân tích, thiết kế và chế tạo một hoặc một số các hệ thống sau: hệ thống điều khiển, hệ thống thiết bị đo lường, hệ thống truyền thông cho các  hệ thống năng lượng trong tòa nhà, nhà máy, khu công nghiệp, trạm điện gió, điện mặt trời

Có khả năng áp dụng các kiến thức và kỹ thuật về quản lý dự án trong lĩnh vực năng lượng

Có khả năng sử dụng toán vi phân, tích phân để xây dựng các đặc tính hiệu suất của thiết bị trong hệ thống năng lượng

Kỹ năng:

Có kỹ năng thực hiện các thí nghiệm, đo lường; phân tích diễn giải các kết quả và ứng dụng vào cải tiến các quy trình công nghệ

Có khả năng thiết kế các hệ thống, các phần tử, hoặc các quy trình công nghệ trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật năng lượng

Có khả năng làm việc hiệu quả với vai trò là thành viên hoặc nhóm trưởng trong một nhóm kỹ thuật.

Có kỹ năng phát hiện các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật năng lượng; phân tích và giải quyết chúng;

Có khả năng viết báo cáo, thuyết trình, sử dụng các công cụ biểu đồ, hình ảnh cho việc trao đổi thông tin, kiến thức trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; có khả năng tìm kiếm và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phục vụ cho công việc

Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có hiểu biết về những ảnh hưởng, tác động của các giải pháp công nghệ kỹ thuật tới xã hội và toàn cầu.

Có ý thức về đảm bảo chất lượng, tiến độ và liên tục cải tiến trong công việc.

Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp cao, tôn trọng sự khác biệt;

Có ý thức không ngừng học hỏi và trau dồi nghề nghiệp, có khả năng tự định hướng để phát triển sự nghiệp

1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng là những ứng cử viên sáng giá cho các công việc tư vấn, thiết kế, điều khiển, giám sát, quản lý, giảng dạy, nghiên cứu v.v, trong hầu hết các tổ chức có liên quan tới giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn, sản xuất, lưu trữ, truyền tải và sử dụng năng lượng. Một số ví dụ về nơi làm việc của sinh viên năng lượng như:

- Kỹ thuật viên trình độ đại học tại các nhà máy điện gió, mặt trời, thủy điện, ...Có thể làm phòng kỹ thuật tại các nhà máy, trưởng kíp, trưởng ca vận hành nhà máy điện.

- Kỹ sư tư vấn lập nghiên cứu tiền khả thi, khả thi dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện nhỏ, sinh khối ...

- Kỹ sư xây dựng dự án năng lượng mới và tái tạo như điện gió, điện mặt trời, sinh khối, ...

- Kỹ sư thiết kế nhà máy điện gió, điện mặt  trời, sinh khối ...

- Kỹ sư thiết kế các hệ thống năng lượng tích hợp (điện – nhiệt – mặt trời – sinh khối)

- Kỹ sư bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị năng lượng trong các dự án năng lượng

- Kỹ sư giám sát thi công các dự án năng lượng như thi công hệ thống năng lượng  nhà máy, khu công nghiệp, dự án năng lượng tái tạo như dự án điện gió, điện mặt trời, sinh khối, thủy điện nhỏ, ...

- Kỹ sư kiểm định tại các trung tâm kiểm định về lĩnh vực năng lượng

- Kỹ sư nghiên cứu phát triển sản phẩm thiết bị, hệ thống năng lượng tại phòng nghiên cứu và phát triển (Research and development) của các tập đoàn, công ty lớn như Siemen, ABB, Toshiba, ...

- Kỹ sư bán hàng (sale) các sản phẩm, thiết bị năng lượng của các công ty trong nước và ngoài nước trong lĩnh vực năng lượng

- Kỹ sư phát triển thị trường (market development) của các công ty trong nước và ngoài nước  trong lĩnh vực năng lượng

- Kỹ sư phân tích, đánh giá việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các công ty, tổ chức sử dụng năng lượng

- Kỹ sư năng lượng phụ trách mảng năng lượng (điện – nhiệt) trong các tòa nhà

- Kỹ sư năng lượng phụ trách mảng năng lượng (điện – nhiệt) trong các xí nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp

- Vị trí người quản lý năng lượng trong các công ty, xí nghiệp sử dụng năng lượng trong điểm (theo quy định của nhà nước)

- Kỹ sư năng lượng trong Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)

- Kỹ sư tại các công ty điện lực, phụ trách mảng đấu nối với các nguồn điện mặt trời, gió, sinh khối, ...

- Chuyên viên trong lĩnh vực năng lượng tại Bộ Công Thương (như Cục Điện và Năng lượng tái tạo, ...), Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Công nghệ cao, Học viện Công nghệ và đổi mới sáng tạo, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, ....)

- Chuyên viên phụ trách mảng năng lượng tại các sở Công Thương các tỉnh thành

- Các chuyên viên trong các cơ quan quản lý nhà nước liên quan tới năng lượng;

- Giảng viên trường đại học, cao đẳng có các Khoa Công nghệ Năng lượng, Nhiệt, Điện có đào tạo ngành/chuyên ngành liên quan

- Nghiên cứu viên tại Viện nghiên cứu trong lĩnh vực năng lượng như Viện Năng lượng (Bộ Công Thương); Viện Năng lượng (Viện Hàn Lâm Khoa Học Và Công nghệ Việt Nam), ...


Thông tin liên quan