Thông báo về việc tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020

- Xem chi tiết tại file đính kèm

- Thí sinh lấy mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Đại học chính quy năm 2020 tải xuống tại đây