TRA CỨU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ THPT NĂM 2023

(Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại giải đáp tuyển sinh :(0242) 245 2662 - Email: dt@epu.edu.vn)


Thí sinh nhập vào chứng minh thư nhân dân của mình:

Kết quả tìm kiếm: {{ result }}

STT CMND Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nguyện vọng 1 ngành: Nguyện vọng 2 ngành: Ngày đăng ký online Phiếu đăng ký online
{{$index + 1}} {{ admissionData.CMTND }} {{ admissionData.Hovaten }} Nam Nữ {{ admissionData.Ngaysinh | date:"dd/MM/yyyy" }} {{ admissionData.NV1 }} {{ admissionData.NV2 }} {{ admissionData.CreatedAt | date:"dd/MM/yyyy" }} | Tải về