TRA CỨU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 THEO PHƯƠNG THỨC
XÉT TUYỂN KẾT HỢP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ VÀ KẾT QUẢ
HỌC TẬP (HỌC BẠ) 2 MÔN CÒN LẠI TRONG TỔ HỢP XÉT TUYỂN

(Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại giải đáp tuyển sinh :(0242) 245 2662 - Email: dt@epu.edu.vn)


Thí sinh nhập vào chứng minh thư nhân dân của mình:

Kết quả tìm kiếm: {{ result }}

STT CMND Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nguyện vọng 1 ngành: Nguyện vọng 2 ngành: Ngày đăng ký online Phiếu đăng ký online
{{$index + 1}} {{ admissionData.CMTND }} {{ admissionData.Hovaten }} Nam Nữ {{ admissionData.Ngaysinh | date:"dd/MM/yyyy" }} {{ admissionData.NV1 }} {{ admissionData.NV2 }} {{ admissionData.CreatedAt | date:"dd/MM/yyyy" }} | Tải về