TRA CỨU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024 THEO PHƯƠNG THỨC
XÉT TUYỂN KẾT HỢP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ VÀ KẾT QUẢ
HỌC TẬP (HỌC BẠ) 2 MÔN CÒN LẠI TRONG TỔ HỢP XÉT TUYỂN

Sau khi cập nhật, thay đổi các thông tin (thông tin cá nhân, nguyện vọng đăng ký…) đăng ký xét tuyển online, thí sinh cần phải nộp lại Phiếu đăng ký xét tuyển bản cứng để Nhà trường cập nhật lại thông tin mà thí sinh cần thay đổi.

Sau khi hết thời hạn đăng ký, Nhà trường sẽ căn cứ vào Hồ sơ đăng ký bản cứng của thí sinh để xét tuyển cho thí sinh.

(Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại giải đáp tuyển sinh :(0242) 245 2662 - Email: dt@epu.edu.vn)


Thí sinh nhập vào chứng minh thư nhân dân của mình:

Kết quả tìm kiếm: {{ result }}

STT CMND Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nguyện vọng 1 ngành: Nguyện vọng 2 ngành: Ngày đăng ký online Phiếu đăng ký online
{{$index + 1}} {{ admissionData.CMTND }} {{ admissionData.Hovaten }} Nam Nữ {{ admissionData.Ngaysinh | date:"dd/MM/yyyy" }} {{ admissionData.NV1 }} {{ admissionData.NV2 }} {{ admissionData.CreatedAt | date:"dd/MM/yyyy" }} Cập nhật| Tải về