TRA CỨU KẾT QUẢ XÁC NHẬN NHẬP HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC NĂM 2019

(Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại giải đáp tuyển sinh :(0242) 245 2662 - Email: dt@epu.edu.vn)


Hệ đào tạo:

Thí sinh nhập vào số báo danh:

Kết quả tìm kiếm: {{ result }}

SBD Họ và tên Mã ngành trúng tuyển Tên ngành trúng tuyển Điểm trúng tuyển
{{ ConfirmEPU.SBD }} {{ ConfirmEPU.Hoten }} {{ ConfirmEPU.MaTT }} {{ ConfirmEPU.Nganhtrungtuyen }} {{ ConfirmEPU.Diemxettuyen }}