TRA CỨU KẾT QUẢ XÁC NHẬN NHẬP HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC NĂM 2018

(Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại giải đáp tuyển sinh :(0242) 245 2662 - Email: dt@epu.edu.vn)


Hệ đào tạo:

Thí sinh nhập vào Họ tên hoặc Số báo danh của mình:

SBD Họ tên Điểm trúng tuyển
{{ enrollment.SBD }} {{ enrollment.Hoten }} {{ enrollment.Diemxettuyen }}