TRA CỨU KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH VÀ NGOẠI NGỮ

(Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại giải đáp tuyển sinh :(0242) 245 2662 - Email: dt@epu.edu.vn)


Sinh viên nhập vào CMND/CCCD hoặc Mã nhập học của mình:

Kết quả tìm kiếm: {{ result }}

CMND/CCCD Mã nhập học Họ và tên Giới tính Ngày sinh Phương thức trúng tuyển Chuyên ngành Ngôn ngữ Ngày đăng ký Hành động
{{ admissionData.CMTND }} {{ admissionData.MaSV }} {{ admissionData.Hovaten }} {{ admissionData.Gioitinh }} {{ admissionData.Ngaysinh | date:"dd/MM/yyyy" }} {{ admissionData.PtTrungTuyen }} {{ admissionData.ChuyenNganh }} {{ admissionData.NgoaiNgu }} {{ admissionData.CreatedAt | date:"dd/MM/yyyy" }} Tải về | Chuyển đổi Cập nhật | Xóa