Đại học

THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2019

 

TÊN TRƯỜNG: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC (MÃ TRƯỜNG: DDL)

Địa chỉ: Số 235, Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024-22452662 Fax: 024-38362065

Điện thoại di động: 0986533960

Website: https://epu.edu.vn hoặc: tuyensinh.epu.edu.vn  

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC NĂM 2019

Your browser does not support PDFs. Download the PDF.

Xem chi tiết đề án tuyển sinh năm 2019 tại file đính kèm

Bạn cần hỗ trợ?