Đại học

THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2019

 

TÊN TRƯỜNG: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC (MÃ TRƯỜNG: DDL)

Địa chỉ: Số 235, Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024-22452662 Fax: 024-38362065

Điện thoại di động: 0986533960

Website: https://epu.edu.vn hoặc: tuyensinh.epu.edu.vn  

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC NĂM 2019

Xem chi tiết đề án tuyển sinh năm 2019 tại file đính kèm