Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử
Mã ngành: 7510301

Điện thoại tư vấn

Đặng Việt Hùng: 0902229562

Nguyễn Ngọc Trung: 0984993636

Nguyễn Nhất Tùng: 0906724688

Trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng về sản xuất, truyền tải, phân phối và sử dụng điện. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng kỹ sư Kỹ thuật Điện, điện tử.

Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử gồm 04 chuyên ngành sau:

1. Chuyên ngành Hệ thống điện

Kiến thức​

Chuyên ngành Hệ thống điệnlà một chuyên ngành của ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tửtrang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về:

 • Quy hoạch hệ thống điện
 • Phần điện nhà máy điện và trạm biến áp
 • Phân tích, tính toán lưới điện
 • Vận hành hệ thống điện

Kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống điện, sinh viên có thể làm được các công việc:

 • Cài đặt, lắp đặt phần điện nhà máy điện, trạm biến áp và lưới điện;
 • Vận hành nhà máy điện, trạm biến áp và lưới điện;
 • Kiểm tra thử nghiệm thiết bị điện;
 • Bảo dưỡng và sửa chữa phần điện nhà máy điện, trạm biến áp và lưới điện;
 • Giám sát thi công các công trình điện;
 • Quy hoạch hệ thống điện;
 • Thiết kế hệ thống chiếu sáng cho xí nghiệp công nghiệp, khu đô thị và toà nhà;
 • Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành để phân tích, tính toán và thiết kế hệ thống điện
 • Thiết kế phần điện nhà máy điện và trạm biến áp;
 • Thiết kế lưới điện;
 • Cài đặt, thiết kế bảo vệ rơle, bảo vệ chống sét cho các công trình điện;
 • Lắp đặt, thiết kếvà vận hành các hệ thống cung cấp điệncho tòa nhà cao tầng, khu đô thị và xí nghiệp công nghiệp;
 • Quản lý và lập dự toán các công trình điện.

Cơ hội việc làm​

Kỹ sư điện tại:

 • Các công ty thi công cơ-điện
 • Các xí nghiệp công nghiệp
 • Các công ty tư vấn thiết kế, vận hành, bảo dưỡng các hệ thống điện như: PECC1, Sigma, LS, Mitsubishi, Hawee, AIT, . . .
 • Các công ty cung cấp giải pháp, thiết bị điện
 • Các công ty sản xuất thiết bị điện như ABB, Schneider, Siemens, LS, . . .
 • Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 • Nhà máy điện
 • Công ty truyền tải điện
 • Công ty điện lực
 • Công ty thí nghiệm điện

2. Chuyên ngành Điện công nghiệp và dân dụng

Kiến thức​

Chuyên ngành Điện công nghiệp và dân dụng là một chuyên ngành của ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử, trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về:

 • Hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp
 • Hệ thống cung cấp điện cho toà nhà
 • Tự động hoá và điều khiển hệ thống điện công nghiệp, khu đô thị và toà nhà cao tầng

Kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Điện công nghiệp và dân dụng, sinh viên có thể làm được các công việc:

 • Lắp đặt hệ thống cung cấp điện, hệ thống tự động hoá cho các xí nghiệp công nghiệp, toà nhà và khu đô thị;
 • Giám sát việc thi công hệ thống cung cấp điện, hệ thống tự động hoá cho xí nghiệp công nghiệp, khu đô thị và toà nhà;
 • Vận hành hệ thống cung cấp điện, hệ thống tự động hoá cho xí nghiệp công nghiệp, khu đô thị và toà nhà;
 • Thiết kế, chế tạo và kiểm tra thử nghiệm thiết bị điện;
 • Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống cung cấp điện, hệ thống tự động hoá cho xí nghiệp công nghiệp, đô thị và toà nhà;
 • Thiết kế hệ thống chiếu sáng cho xí nghiệp công nghiệp, khu đô thị và toà nhà;
 • Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp và cho toà nhà;
 • Lập trình điều khiển hệ thống điện của các xí nghiệp công nghiệp và toà nhà;
 • Thiết kế hệ thống giám sát, điều khiển và tự động hoá cho dây chuyền sản xuất cho xí nghiệp công nghiệp và toà nhà.

Cơ hội việc làm​

Kỹ sư điện tại:

 • Các công ty tư vấn thiết kế điện
 • Các công ty tư vấn cung cấp giải pháp, thiết bị đo lường, điều khiển và tự động hoá hệ thống điện công nghiệp và dân dụng
 • Các công ty thi công cơ điện như như: Hoà Bình, Vietekcons, Sigma, Hawee, . . .
 • Các công ty vận hành, bảo dưỡng các hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp
 • Các công ty vận hành, bảo dưỡng các hệ thống cung cấp điện cho toà nhà
 • Các công ty sản xuất thiết bị điện như ABB, Schneider, Siemens, . . .
 • Các nhà máy điện, xí nghiệp công nghiệp như: Vĩnh Tân, SamSung, Canon, VNPT, Viettel, FPT. . .
 • Công ty thí nghiệm điện
 • Các xí nghiệp công nghiệp, toà nhà, trung tâm thương mại

3. Chuyên ngành Tự động hoá hệ thống điện

Kiến thức​

Chuyên ngành Tự động hoá hệ thống điện là một chuyên ngành của ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử, trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về:

 • Tự động hoá hệ thống điện
 • Tự động hoá và bảo vệ trạm biến áp

Kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Tự động hoá hệ thống điện, sinh viên có thể làm được các công việc:

 • Cài đặt, lắp đặt hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) cho trạm biến áp, lưới truyền tải điện, lưới phân phối điện;
 • Vận hành hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA/EMS, SCADA/DMS);
 • Tính toán, thiết kế bảo vệ quá điện áp nội bộ cho các công trình điện công nghiệp và toà nhà;
 • Kiểm tra thử nghiệm thiết bị điện;
 • Cài đặt, thiết kế bảo vệ rơle;
 • Thiết kế cung cấp điện;
 • Thiết kế lưới điện;
 • Thiết kế hệ thống SCADA cho trạm biến áp, lưới điện;
 • Quản lý và lập dự toán công trình điện. 

Cơ hội việc làm​

Kỹ sư điện tại:

 • Các công tythi công cơ-điện
 • Các công ty tư vấn thiết kế, vận hành, bảo dưỡng các hệ thống điện như: PECC1, Sigma, LS, Mitsubishi, Hawee, AIT, . . .
 • Các công ty sản xuất thiết bị điện như ABB, Schneider, Siemens, LS, . . .
 • Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 • Nhà máy điện
 • Công ty truyền tải điện
 • Công ty điện lực
 • Công ty thí nghiệm điện
 • Các xí nghiệp công nghiệp

4. Chuyên ngành Lưới điện thông minh

Kiến thức​

Chuyên ngành Lưới điện thông minh là một chuyên ngành của ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử, trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về:

 • Công nghệ đo đếm thông minh
 • Hệ thống giám sát, điều khiển lưới điện thông minh
 • Lưới điện thông minh

Kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Lưới điện thông minh, sinh viên có thể làm được các công việc:

 • Lắp đặt các phần tử của lưới điện thông minh;
 • Lắp đặt và đấu nối điện gió;
 • Lắp đặt và đấu nối điện mặt trời;
 • Kiểm tra thử nghiệm thiết bị điện;
 • Vận hành hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu;
 • Vận hành lưới điện thông minh;
 • Vận hành lưới điện phân phối có điện mặt trời, điện gió;
 • Thiết kế lưới điện;
 • Thiết kế cung cấp điện;
 • Cài đặt, thiết kế bảo vệ rơle;
 • Tính toán, thiết kế bảo vệ quá điện áp nội bộ cho các công trình điện;

Cơ hội việc làm​

Kỹ sư điện tại:

 • Bộ Công Thương
 • Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 • Các doanh nghiệp tư vấn thiết kế điện;
 • Các công ty cung cấp giải pháp lưới điện thông minh
 • Các doanh nghiệp về phát triển điện gió, điện mặt trời;
 • Các nhà máy điện
 • Công ty truyền tải điện
 • Công ty Điện lực
 • Các công ty sản xuất thiết bị điện như ABB, Schneider, Siemens, . . .
 • Các công ty lắp đặt, đấu nối điện mặt trời, điện gió;
 • Công ty thí nghiệm điện.

5. Chuyên ngành Hệ thống điện (công nhận Tín chỉ chuyển tiếp với ĐH Deakin, Úc).

Trường Đại học Deakin là một trong những trường đại học hàng đầu trên thế giới và của Úc. Sinh viên đăng ký học theo chuyên ngành Hệ thống điện công nhận tín chỉ chuyển tiếp với Đại học Deakin học 2 năm đầu tại trường Đại học Điện lực và chuyển tiếp (nếu đáp ứng các điều kiện về tiếng Anh và học lực) sang học 2 năm cuối tại trường Đại học Deakin. Theo học chương trình này sinh viên sẽ được học tập trong môi trường quốc tế, thực tập và làm các dự án gắn liền với các doanh nghiệp của Úc và Việt Nam. Khi tốt nghiệp sinh viên sẽ được cấp bằng kỹ sư của đại học Deakin.

Kiến thức:

Chuyên ngành Hệ thống điện (công nhận tín chỉ chuyển tiếp với Đại học Deakin, Úc) là một chuyên ngành của ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về:

 • Truyền tải và phân phối điện
 • Vận hành, lập quy hoạch và sử dụng điện
 • Phân tích, tính toán hệ thống điện
 • Năng lượng tái tạo
 • Điều khiển và tự động hoá

Kỹ năng:

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống điện (công nhận tín chỉ chuyển tiếp với Đại học Deakin, Úc), sinh viên có thể làm được các công việc:

 • Cài đặt, lắp đặt phần điện nhà máy điện, trạm biến áp và lưới điện;
 • Vận hành nhà máy điện, trạm biến áp và lưới điện;
 • Kiểm tra thử nghiệm thiết bị điện;
 • Bảo dưỡng và sửa chữa phần điện nhà máy điện, trạm biến áp và lưới điện;
 • Giám sát thi công các công trình điện;
 • Quy hoạch hệ thống điện;
 • Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành để phân tích, tính toán và thiết kế hệ thống điện;
 • Thiết kế phần điện nhà máy điện và trạm biến áp;
 • Thiết kế lưới truyền tải và lưới phân phối điện;
 • Cài đặt, thiết kế bảo vệ rơle, bảo vệ chống sét cho các công trình điện;
 • Lắp đặt, thiết kế và vận hành các hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà cao tầng, khu đô thị và xí nghiệp công nghiệp;
 • Quản lý và lập dự toán các công trình điện;
 • Thiết kế, vận hành hệ thống điều khiển và tự động hoá.

Cơ hội việc làm:

Kỹ sư điện tại:

 • Các công ty hoạt động trong lĩnh vực điện tại Úc
 • Các công ty sản xuất thiết bị điện như ABB, Schneider, Siemens, LS, . . .
 • Bộ Công Thương
 • Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 • Các công ty thi công cơ-điện
 • Các xí nghiệp công nghiệp
 • Các công ty tư vấn thiết kế, vận hành, bảo dưỡng các hệ thống điện như: PECC1, Sigma, LS, Mitsubishi, Hawee, AIT, . . .
 • Các công ty cung cấp giải pháp, thiết bị điện
 • Nhà máy điện
 • Công ty truyền tải điện
 • Công ty điện lực
 • Công ty thí nghiệm điện

Danh sách các học phần của ĐHĐL được ĐH Deakin công nhân tín chỉ  xem tại đây.

* Ưu việt:

- Tiết kiệm hơn 50% chi phí so với du học toàn phần tại Úc; học phí trong hai năm đầu tại ĐH Điện lực: theo mức học phí chính quy hiện hành.

- Được nhận học bổng đối tác giảm 20% học phí và có cơ hội nhận thêm các học bổng khuyến khích khác lên đến 50% học phí;

- Được ĐH Điện lực phối hợp với ĐH Deakin lên kế hoạch lộ trình và hỗ trợ hoàn thành yêu cầu về Tiếng Anh IELTS 6.0 nội bộ của ĐH Deakin và các môn học bắt buộc trước khi chuyển tiếp học tập tại Úc;

- Được trải nghiệm môi trường học tập của cả Việt Nam và Úc;

- Được nhận bằng Kỹ sư danh dự  (Honours) bậc 8/10 do ĐH Deakin cấp, được công nhận quốc tế và kiểm định bởi Hiệp hội Kỹ sư Úc,

- Được đăng ký học thẳng chương trình tiến sỹ tại Úc;

- Được làm thêm tối đa 40h/2 tuần, có thể trang trải chi phí ăn ở tại Úc.

 

Giới thiệu ĐH Deakin: Trường ĐH Deakin, Bang Victoria (Úc), là một trong những trường đại học công lập lớn nhất của Úc thuộc TOP 300 trường tốt nhất thế giới theo Bảng xếp hạng chất lượng đại học thế giới của Academic Ranking of World Universities -ARWUTimes Higher Education World University RankingsQS World University Rankings công bố năm 2017, có 4 cơ sở đào tạo vô cùng rộng lớn và hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của tất cả sinh viên. Các xếp hạng của Trường:

- TOP 1% trường đại học trên thế giới về Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Hóa, Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật vật liệu;

- Đứng thứ 3 tại Úc về triển vọng nghề nghiệp của sinh viên; 8 năm liền dẫn đầu về mức độ hài lòng của sinh viên tại Victoria;

1.6. Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (Công nhận tín chỉ chuyển tiếp với ĐH Điện lực Thượng Hải)

Điện thoại tư vấn: 0972052969 hoặc 0979885237

 

Trường ĐH Điện lực Thượng Hải công nhận các tín chỉ mà sinh viên chính quy tích luỹ được trong hai năm đầu. Sinh viên nếu có nguyện vọng và đáp ứng năng lực Tiếng Trung được chuyển tiếp học tập hai năm cuối tại Trường ĐH Điện lực Thượng Hải và nhận bằng Kỹ sư do ĐH Điện lực Thượng Hải cấp.

- Các chuyên ngành

Chuyên ngành đăng kí tại ĐH Điện lực

Ngành được chuyển tiếp tại ĐH Điện lực Thượng Hải

Hệ thống điện

Điện khí và Tự động hóa

Điện CN & DD

Tự động hóa HTĐ

Điều khiển kết nối nguồn phân tán

- Thời gian đào tạo: 04 năm, hai năm đầu sinh viên học chương trình Đại học chính quy của Trường ĐH Điện lực gồm các môn cơ bản và cơ sở ngành (học bằng Tiếng Việt); hai năm cuối học tại Đại học Điện lực Thượng Hải. Nhà trường phối hợp với ĐH Điện lực Thượng Hải  xây dựng lộ trình và hỗ trợ sinh viên hoàn thành yêu cầu về Tiếng Trung HSK4 trước khi chuyển tiếp.

- Thông tin về ngành đào tạo: Ngành Điện khí và Tự động hóa của ĐHĐL Thượng Hải trang bị cho sinh viên các kiến thức về Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, điều khiển máy tính, kỹ thuật máy tính, hệ thống điện, tự động hóa trong hệ thống điện. Điểm nổi bật chính của chuyên ngành là sự kết hợp giữa lĩnh vực điện và điện tử, giữa phần cứng và phần mềm, giữa thiết bị và hệ thống, sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tế. Giúp sinh viên hiểu rõ và giải quyết được các vấn đề về kỹ thuật điện, điều khiển và điện tử công suất. Các nội dung học chính gồm: Lý thuyết mạch, kỹ thuật điện tử số và mô phỏng, điện tử công suất, tín hiệu và hệ thống, tự động hóa, khoa học máy tính, phân tích hệ thống điện, kỹ thuật điều khiển giám sát hệ thống điện, mạng phân phối điện và tự động hóa thông tin, thị trường điện, tiêu thụ điện và các môn tự chọn theo hướng nghiên cứu nhánh.

- Học bổng:

+  5.000 NDT/năm ( được giảm trực tiếp vào học phí), hỗ trợ phí nhà ở.  Ngoài ra sinh viên có cơ hội được nhận học bổng của thành phố Thượng Hải và chính phủ Trung Quốc dành cho sinh viên quốc tế với mức tối thiểu là 5.000 NDT/năm;

+ Sinh viên tốt nghiệp chương trình chuyển tiếp này được nhận học bổng 100% học phí học tiếp chương trình thạc sỹ tại ĐH Điện lực Thượng Hải.

 

- Cơ hội  và vị trí việc làm: Hiện nay các công ty, doanh nghiệp của Trung Quốc  tại Việt Nam có nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực có chuyên môn kĩ thuật và Tiếng Trung để có thể làm việc trong các vị trí cụ thể về sản xuất, vận hành và phân phối điện, tư vấn thiết kế, quy hoạch điện, điều khiển trong nhà máy, các đơn vị quản lý trong ngành điện. Mức lương từ 12 -20 triệu đồng/tháng. Ngoài ra sinh viên có thể làm  việc tại các tập đoàn đa quốc gia, EVN hoặc các nhà máy, công ty sản xuất thiết bị điện, tư vấn, vận hành, bảo dưỡng và truyền tải điện trong nước…