Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử
Mã ngành: 7510301 (Điện thoại tư vấn: 0902229562)

Trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng về sản xuất, truyền tải, phân phối và sử dụng điện. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng kỹ sư Kỹ thuật Điện, điện tử.

Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử gồm 04 chuyên ngành sau:

1. Chuyên ngành Hệ thống điện

Kiến thức​

Chuyên ngành Hệ thống điệnlà một chuyên ngành của ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tửtrang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về:

 • Quy hoạch hệ thống điện
 • Phần điện nhà máy điện và trạm biến áp
 • Phân tích, tính toán lưới điện
 • Vận hành hệ thống điện

Kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống điện, sinh viên có thể làm được các công việc:

 • Cài đặt, lắp đặt phần điện nhà máy điện, trạm biến áp và lưới điện;
 • Vận hành nhà máy điện, trạm biến áp và lưới điện;
 • Kiểm tra thử nghiệm thiết bị điện;
 • Bảo dưỡng và sửa chữa phần điện nhà máy điện, trạm biến áp và lưới điện;
 • Giám sát thi công các công trình điện;
 • Quy hoạch hệ thống điện;
 • Thiết kế hệ thống chiếu sáng cho xí nghiệp công nghiệp, khu đô thị và toà nhà;
 • Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành để phân tích, tính toán và thiết kế hệ thống điện
 • Thiết kế phần điện nhà máy điện và trạm biến áp;
 • Thiết kế lưới điện;
 • Cài đặt, thiết kế bảo vệ rơle, bảo vệ chống sét cho các công trình điện;
 • Lắp đặt, thiết kếvà vận hành các hệ thống cung cấp điệncho tòa nhà cao tầng, khu đô thị và xí nghiệp công nghiệp;
 • Quản lý và lập dự toán các công trình điện.

Cơ hội việc làm​

Kỹ sư điện tại:

 • Các công ty thi công cơ-điện
 • Các xí nghiệp công nghiệp
 • Các công ty tư vấn thiết kế, vận hành, bảo dưỡng các hệ thống điện như: PECC1, Sigma, LS, Mitsubishi, Hawee, AIT, . . .
 • Các công ty cung cấp giải pháp, thiết bị điện
 • Các công ty sản xuất thiết bị điện như ABB, Schneider, Siemens, LS, . . .
 • Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 • Nhà máy điện
 • Công ty truyền tải điện
 • Công ty điện lực
 • Công ty thí nghiệm điện

2. Chuyên ngành Điện công nghiệp và dân dụng

Kiến thức​

Chuyên ngành Điện công nghiệp và dân dụng là một chuyên ngành của ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử, trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về:

 • Hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp
 • Hệ thống cung cấp điện cho toà nhà
 • Tự động hoá và điều khiển hệ thống điện công nghiệp, khu đô thị và toà nhà cao tầng

Kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Điện công nghiệp và dân dụng, sinh viên có thể làm được các công việc:

 • Lắp đặt hệ thống cung cấp điện, hệ thống tự động hoá cho các xí nghiệp công nghiệp, toà nhà và khu đô thị;
 • Giám sát việc thi công hệ thống cung cấp điện, hệ thống tự động hoá cho xí nghiệp công nghiệp, khu đô thị và toà nhà;
 • Vận hành hệ thống cung cấp điện, hệ thống tự động hoá cho xí nghiệp công nghiệp, khu đô thị và toà nhà;
 • Thiết kế, chế tạo và kiểm tra thử nghiệm thiết bị điện;
 • Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống cung cấp điện, hệ thống tự động hoá cho xí nghiệp công nghiệp, đô thị và toà nhà;
 • Thiết kế hệ thống chiếu sáng cho xí nghiệp công nghiệp, khu đô thị và toà nhà;
 • Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp và cho toà nhà;
 • Lập trình điều khiển hệ thống điện của các xí nghiệp công nghiệp và toà nhà;
 • Thiết kế hệ thống giám sát, điều khiển và tự động hoá cho dây chuyền sản xuất cho xí nghiệp công nghiệp và toà nhà.

Cơ hội việc làm​

Kỹ sư điện tại:

 • Các công ty tư vấn thiết kế điện
 • Các công ty tư vấn cung cấp giải pháp, thiết bị đo lường, điều khiển và tự động hoá hệ thống điện công nghiệp và dân dụng
 • Các công ty thi công cơ điện như như: Hoà Bình, Vietekcons, Sigma, Hawee, . . .
 • Các công ty vận hành, bảo dưỡng các hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp
 • Các công ty vận hành, bảo dưỡng các hệ thống cung cấp điện cho toà nhà
 • Các công ty sản xuất thiết bị điện như ABB, Schneider, Siemens, . . .
 • Các nhà máy điện, xí nghiệp công nghiệp như: Vĩnh Tân, SamSung, Canon, VNPT, Viettel, FPT. . .
 • Công ty thí nghiệm điện
 • Các xí nghiệp công nghiệp, toà nhà, trung tâm thương mại

3. Chuyên ngành Tự động hoá hệ thống điện

Kiến thức​

Chuyên ngành Tự động hoá hệ thống điện là một chuyên ngành của ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử, trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về:

 • Tự động hoá hệ thống điện
 • Tự động hoá và bảo vệ trạm biến áp

Kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Tự động hoá hệ thống điện, sinh viên có thể làm được các công việc:

 • Cài đặt, lắp đặt hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) cho trạm biến áp, lưới truyền tải điện, lưới phân phối điện;
 • Vận hành hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA/EMS, SCADA/DMS);
 • Tính toán, thiết kế bảo vệ quá điện áp nội bộ cho các công trình điện công nghiệp và toà nhà;
 • Kiểm tra thử nghiệm thiết bị điện;
 • Cài đặt, thiết kế bảo vệ rơle;
 • Thiết kế cung cấp điện;
 • Thiết kế lưới điện;
 • Thiết kế hệ thống SCADA cho trạm biến áp, lưới điện;
 • Quản lý và lập dự toán công trình điện. 

Cơ hội việc làm​

Kỹ sư điện tại:

 • Các công tythi công cơ-điện
 • Các công ty tư vấn thiết kế, vận hành, bảo dưỡng các hệ thống điện như: PECC1, Sigma, LS, Mitsubishi, Hawee, AIT, . . .
 • Các công ty sản xuất thiết bị điện như ABB, Schneider, Siemens, LS, . . .
 • Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 • Nhà máy điện
 • Công ty truyền tải điện
 • Công ty điện lực
 • Công ty thí nghiệm điện
 • Các xí nghiệp công nghiệp

4. Chuyên ngành Lưới điện thông minh

Kiến thức​

Chuyên ngành Lưới điện thông minh là một chuyên ngành của ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử, trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về:

 • Công nghệ đo đếm thông minh
 • Hệ thống giám sát, điều khiển lưới điện thông minh
 • Lưới điện thông minh

Kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Lưới điện thông minh, sinh viên có thể làm được các công việc:

 • Lắp đặt các phần tử của lưới điện thông minh;
 • Lắp đặt và đấu nối điện gió;
 • Lắp đặt và đấu nối điện mặt trời;
 • Kiểm tra thử nghiệm thiết bị điện;
 • Vận hành hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu;
 • Vận hành lưới điện thông minh;
 • Vận hành lưới điện phân phối có điện mặt trời, điện gió;
 • Thiết kế lưới điện;
 • Thiết kế cung cấp điện;
 • Cài đặt, thiết kế bảo vệ rơle;
 • Tính toán, thiết kế bảo vệ quá điện áp nội bộ cho các công trình điện;

Cơ hội việc làm​

Kỹ sư điện tại:

 • Bộ Công Thương
 • Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 • Các doanh nghiệp tư vấn thiết kế điện;
 • Các công ty cung cấp giải pháp lưới điện thông minh
 • Các doanh nghiệp về phát triển điện gió, điện mặt trời;
 • Các nhà máy điện
 • Công ty truyền tải điện
 • Công ty Điện lực
 • Các công ty sản xuất thiết bị điện như ABB, Schneider, Siemens, . . .
 • Các công ty lắp đặt, đấu nối điện mặt trời, điện gió;
 • Công ty thí nghiệm điện.

 

Bạn cần hỗ trợ?